• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fotografika

  Przeczytaj także...
  Związek Polskich Artystów Fotografików – stowarzyszenie twórczo-zawodowe fotografów, którego zadaniem jest zachowanie ich dotychczasowego dorobku oraz promocja i rozwój współczesnej fotografiki.Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców – powstał w 1995 roku. Nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka - fotografiką. Fotoklub RP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP)
  Jan Brunon Bułhak (ur. 6 października 1876 w Ostaszynie pod Nowogródkiem, zm. 4 lutego 1950 w Giżycku) – nestor polskiej fotografii; ojciec Janusza. Filozof i teoretyk fotografii. Założyciel Fotoklubu Wileńskiego (1927), a także współzałożyciel Fotoklubu Polskiego.

  Fotografika – termin utworzony przez Jana Bułhaka w latach 20. XX wieku w celu odróżnienia fotografów-artystów (czyli fotografików) od rzemieślników. Powstał przez połączenie słów fotografia i grafika; funkcjonuje wyłącznie w języku polskim.

  Po raz pierwszy nowego słowa Bułhak użył w 1927 roku w referacie pt. Emancypacja fotografii artystycznej w Polsce. Powiedział wówczas: Przyszedł czas, by i w fotografii polskiej nastąpiło pojęciowe rozróżnienie rzemieślnika i artysty. Nie dlatego, by pomniejszać czy dyskwalifikować rzetelną i fachową pracę rzemieślnika. Po to, ażeby ustalić gatunkową i hierarchiczną odmienność artysty-fotografa i rehabilitować jego sztukę, zagubioną dotąd, jak ziarnko piasku, w morzu rękodzielnictwa zarobkowego lub snobistycznych zabawek.

  Obecnie terminu tego używa Związek Polskich Artystów Fotografików w swojej nazwie, a także Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, używając go zamiennie z określeniem artysta fotograf, na określenie kogo zrzesza. Termin budzi od wielu lat kontrowersje, ze względu na brak wyraźnych kryteriów wskazujących, kogo można uznać za fotografów-artystów. Postulowane są też oddzielenia pojęcia fotografik w znaczeniu piktorialisty i stosowanie jedynie pojęcia fotograf jako określenia współczesnego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. J. Bułhak, Emancypacja fotografii artystycznej w Polsce, "Fotograf Polski" nr 10, 1927, s. 202. Za: M. Szymanowicz, W kręgu fotografii piktorialnej. O teoretycznym aspekcie twórczości Jana Bułhaka [w:] Jan Bułhak (1876-1950). Fotografik, Warszawa 2007, s. 135.
  2. Informacje na temat Fotoklubu RP. Strona oficjalna FOTOKLUBU RP, fotoklubrp.org [dostęp 2017-11-23].
  3. National Geographic, www.national-geographic.pl [dostęp 2019-10-19] (pol.).
  4. Joanna Kinowska, Koniec fotografiki! Koniec z fotografikami!, Miejsce Fotografii, 1 września 2018 [dostęp 2018-09-02].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.