Fosylizacja (geologia)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fosylizacja – naturalny proces, podczas którego martwe organizmy albo ślady ich działania przeszły w stan skamieniały.

Kalcytyzacja - proces zastępowania kalcytem substancji pierwotnej, np. krzemionki. Proces składający się na fosylizację.Dolomityzacja - proces przemiany węglanu wapnia - kalcytu CaCO3 w dwuwęglan wapnia i magnezu - dolomit CaMg(CO3)2, powodujący zmianę osadów i skał wapiennych w osady i skały dolomitowe w wyniku częściowego zastąpienia wapnia magnezem.

Z reguły skamienieniu ulegają wyłącznie twarde części ciała, jak zęby, kości, skorupy, muszle. W wyjątkowo korzystnych warunkach mogą ulec fosylizacji także tkanki miękkie.

Podstawowym warunkiem fosylizacji jest szybkie przykrycie szczątków martwych organizmów osadem, co odcina dostęp tlenu powodującego szybki rozkład organizmu, a także umożliwia przemiany chemiczne i mineralogiczne szczątków.

Fosylizacja zachodzi w wyniku różnych procesów. Są to m.in.:

Tafonomia (gr. taphos – pogrzeb, mogiła; nomos – prawo) - nauka badająca pośmiertny los szczątków organicznych, zarówno współczesnych (szczątki subfosylne), jak i kopalnych (skamieniałości). Pojęcie tafonomia wprowadził paleontolog rosyjski Ivan Efremov w 1940 roku.Fosforytyzacja - długotrwały proces polegający na wypieraniu w osadach węglanu wapnia (kalcyt) przez fosforan wapnia.
 • karbonizacja
 • sylifikacja
 • kalcytyzacja
 • dolomityzacja
 • fosforytyzacja
 • pirytyzacja
 • glaukonityzacja
 • Nauką zajmującą się procesami fosylizacji jest tafonomia.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Szczątki subfosylne
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Warto wiedzieć że... beta

  Sylifikacja - skrzemionkowanie, skrzemienienie (u skał osadowych) - proces polegający na przenikaniu roztworu krzemionki do wolnych przestrzeni w skale drobnoziarnistej np. wapieni lub do szczątków organicznych np. drewna.
  Glaukonityzacja - w procesie wietrzenia podmorskiego substancji ilastych, a także skaleni potasowych i łyszczyków, tworzy się minerał barwy zielonej zwany glaukonitem. Występuje w osadach morskich w postaci ziarn o zmiennym składzie chemicznym. Zawiera 4,9% do 9,5% tlenku potasu i może być źródłem potasu dla roślin.
  Sedymentacja (łac. sedimentum = osad) – proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacji ulegają zawiesiny o gęstości większej niż gęstość cieczy. Sedymentacja prowadzi więc do rozdziału substancji niejednorodnych, a kryterium podziału jest gęstość.
  Skamieniałości – zachowane w skałach szczątki organizmów (skamieniałości właściwe, strukturalne), a także ślady ich aktywności życiowej (skamieniałości śladowe). Skamieniałości powstają w wyniku procesu fosylizacji. Najczęściej fosylizacji ulegają tylko części szkieletowe. Proces ten zachodzi w wyniku zastąpienia pierwotnej substancji budującej części twarde organizmu innymi związkami mineralnymi (najczęściej węglanem wapnia lub krzemionką, a rzadziej np. dolomitem, syderytem, limonitem, pirytem lub fosforanami) o tym samym składzie chemicznym (np. przejście aragonitu w bardziej stabilny kalcyt) lub odmiennym składzie chemicznym. W przypadku części twardych zbudowanych ze stabilnych substancji (np. kalcytu, krzemionki) zachowują się one czasami bez żadnych przekształceń.
  Park Narodowy Skamieniałego Lasu (ang. Petrified Forest National Park) to park narodowy położony w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona. Nazwa parku pochodzi od licznych egzemplarzy skrzemieniałego drewna jakie występują na jego obszarze.
  Pirytyzacja – proces zastępowania pierwotnej substancji chemicznej, budującej części twarde organizmu, przez piryt (FeS2) w czasie fosylizacji skamieniałości. Jest to jeden z procesów substytucji, obok kalcytyzacji i sylifikacji.

  Reklama