• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Forum Nefrologiczne

  Przeczytaj także...
  Abstrakt – streszczenie publikacji naukowej lub książki, w którym w formie maksymalnie skondensowanej z jak największą liczbą słów kluczowych, zawarte są podstawowe informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań, najważniejszych wynikach oraz wnioskach. Jest publikacją pojawiającą się okresowo w celu skrótowego przedstawienia wyników badań w jakiejś dziedzinie nauki w jednym lub kilku krajach. Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów.Bolesław Rutkowski (ur. 21 sierpnia 1915 w Żeleznowodsku, zm. 17 października 2012 w Gliwicach ) - doktor nauk medycznych, anestezjolog, kapitan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, weteran II Wojny Światowej, uczestnik bitwy pod Monte Cassino.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Forum Nefrologiczne – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Bolesław Rutkowski.

  W skład rady naukowej wchodzą samodzielni pracownicy naukowi z tytułem profesora lub doktora habilitowanego z Polski oraz z zagranicy. Artykuły ukazują się w języku polskim (abstrakty drukowane są w języku angielskim).

  Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Aktualny wykaz został opublikowany 23 grudnia 2015.Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

  Stałe działy[]

 • prace poglądowe
 • przypadki kliniczne
 • program edukacyjny "Zagadnienia współczesnej nefrologii" - Nefro Club
 • aktualności w pielęgniarstwie nefrologicznym
 • stanowiska, zalecenia, standardy
 • Indeksacja[]

 • Index Copernicus (IC)
 • Współczynniki cytowań:

 • Index Copernicus (2009): 3,59
 • Na liście czasopism punktowanych przez polskie Ministerstwo Nauki znajduje się w części B z sześcioma punktami.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Index Copernicus (IC) – internetowa baza danych zawierająca treści wytwarzane przez użytkowników, w tym profile naukowców, dane o instytucjach, wydawnictwach i projektach naukowych. Operowana jest przez Index Copernicus International.

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona czasopisma (pol.)
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.