• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fortyfikacja

  Przeczytaj także...
  Kaponiera – przykryta budowla fortyfikacyjna o różnej konstrukcji, wykorzystywana do prowadzenia ostrzału skrzydłowego lub skośnego w dwóch różnych kierunkach.Pole minowe – w lądowych działaniach minowych określony obszar, na którym rozstawiono miny. W morskiej wojnie minowej obszar wodny, na którym ustawiono miny według ustalonego schematu albo bez takiego schematu.
  Twierdza, forteca – ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Czasem jest to samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze były budowane od starożytności do czasów II wojny światowej, na stałe przebywała w nich załoga. Określenie twierdza stosowane jest także w odniesieniu do więzienia, które znajdowało się na terenie twierdzy.
  Fortyfikacje na ilustracji z początku XX w
  Bastion (Zamek św. Marka w St. Augustine na Florydzie)
  Podziemna część fortyfikacji – tunele
  Mury obronne (Mury obronne twierdzy w Chocimiu)
  Wzniesione z kamienia polnego i rudy darniowej żelaza średniowieczne mury obronne i basteje w Szprotawie
  Okop (Zdjęcie z 1916 r.)

  Fortyfikacja (z łac. fortificatio – umocnienie, od fors dpn. fortis siła i ficatio od facere robić, czynić, działać) – zespół obiektów wojskowych w postaci odpowiednich budowli i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych.

  Menno, baron van Coehoorn (1641 – 17 marca 1704), holenderski inżynier wojskowy. Twórca licznych innowacji w uzbrojeniu i sprzęcie stosowanym w pracach oblężniczych, a także twórca nowych technik fortyfikacyjnych.Wał obronny – budowla ziemna w kształcie podłużnego nasypu o różnym profilu, wzniesiona sztucznie z ziemi, kamieni, piasku itp. stanowiąca podstawowy element fortyfikacji do końca XIX w. Stosowany był we wszystkich systemach obronnych, pełnił rolę zarówno przeszkody, jak i stanowiska. Jego zasadnicze części to stopa, stoki (wewnętrzny i zewnętrzny) i korona. Na koronie nasypywano (nadbudowywano) przedpiersie, które umożliwiało stworzenie stanowisk obronnych np. strzeleckich.

  Ponadto jest to dziedzina inżynierii wojskowej, która zajmuje się przygotowywaniem terenu do walki przez opracowanie, zaprojektowanie i zorganizowanie prac mających na celu wykonanie obiektów i zespołów fortyfikacyjnych służących do osłony wojsk i obszaru terytorium podczas działań bojowych.

  Reduta (wł. ridotta, fr. redoute) – rodzaj szańca. Zamknięte, samodzielne dzieło fortyfikacyjne polowe lub półstałe na narysie koła, kwadratu lub innego wieloboku przeznaczone do samodzielnie prowadzonej obrony. Reduty budowano przed linią umocnień obronnych, otaczano je wałem ziemnym lub fosą. Często budowano je w kształcie lunety z zamkniętą szyją. Reduty budowano od XVI wieku do początku I wojny światowej.Wieża – w architekturze konstrukcja o wymiarach poprzecznych znacznie mniejszych od wysokości, pracująca jako wspornik utwierdzony w fundamencie, obciążony działaniem wiatru w kierunku poziomym oraz obciążeniem grawitacyjnym. Wieże miały różne funkcje, szczególnie popularne były w architekturze średniowiecznej, przede wszystkim jako wieże obronne i kościelne – zarówno wolno stojące (kampanile, dzwonnice), jak i stanowiące część budynku kościoła. W średniowiecznym zamku występowała tzw. wieża ostatniej obrony (donżon).

  Jest to także nauka wojskowo-techniczna (dziedzina inżynierii wojskowej), opracowująca podstawy teoretyczne i sposoby praktyczne ochrony i obrony wojsk, ludności, obiektów tyłowych wojsk i gospodarki od działania środków napadu środkami rażenia, metodą budowy lub wykorzystania umocnień.

  Przelotnia - w fortyfikacji nowożytnej element fortyfikacji, krótkie kryte przejście w obrębie twierdzy, stosowane przy wejściach do schronów, podwalniach itp., celem obrony przed ostrzałem lub odłamkami pocisków.Szaniec – doraźna ziemna fortyfikacja polowa zawierająca wał obronny i fosę, stosowana od XVII wieku do końca XIX wieku. Szańce były budowane przez wojska na obszarze toczonych bitew jako element umocnień służących do osłony stanowisk artyleryjskich lub na przedpolu obleganych twierdz. Przy ich budowie stosowano zróżnicowane narysy i profile.

  Podział fortyfikacji[ | edytuj kod]

  Obiekty fortyfikacyjne dzieli się na:

 • fortyfikację polową – umocnienia terenu w procesie bezpośredniego przygotowania i prowadzenia walki (operacji), których przykładem są obozy warowne czy szańce
 • fortyfikację półstałą – wznoszona jako miejsce przygotowane zawczasu do obrony na wypadek zagrożenia i wtedy dopiero wymagające dalszej rozbudowy
 • fortyfikację stałą – obiekty zbudowane na stałe, a nie na potrzeby bieżących działań wojennych
 • budownictwo podziemne.
 • Typy fortyfikacji[ | edytuj kod]

  Wyróżnia się następujące typy fortyfikacji:

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.Konstantin Iwanowicz Wieliczko (ros. Константин Иванович Величко), (ur. 1 czerwca 1856 Korocza woj. Biełgorodzkie, zm. 15 maja 1927 Leningrad) – rosyjski generał inżynier - 1916 , inżynier wojskowy - fortyfikator, zasłużony profesor fortyfikacji (1901), członek rzeczywisty Komitetu Inżynieryjnego, Artyleryjskiego i Wojskowo-Sanitarnego (1910). Pochodzenia polskiego. Syn polskiego zesłańca na Sybir.
 • obóz warowny
 • gród obronny
 • zamek
 • twierdza
 • cytadela
 • reduta
 • fort
 • rejon umocniony
 • szaniec
 • mur obronny
 • mur kazamatowy.
 • Elementy fortyfikacji[ | edytuj kod]

  Elementami obiektów fortyfikacyjnych są:

 • agger
 • barykada
 • basteja
 • bastion
 • baszta
 • barbakan
 • bateria
 • beluarda
 • chodnik minowy
 • chodnik obronny
 • czoło
 • działobitnia
 • dzieło koronowe
 • dzieło rogowe
 • esplanada
 • fosa
 • kaponiera
 • kawalier
 • kawaliera
 • kleszcze
 • kojec
 • kurtyna
 • luneta
 • mur Carnota
 • mur obronny
 • okop
 • pole minowe
 • poprzecznica
 • poterna
 • przeciwstraż
 • przedmoście
 • przedmurze
 • przedpole
 • przelotnia
 • rawelin
 • redita
 • schron (potocznie bunkier)
 • szyja
 • śródszaniec
 • szaniec
 • tradytor
 • trawers
 • wał
 • wieża
 • wilcze doły
 • zasieki.
 • Znani twórcy fortyfikacji[ | edytuj kod]

  Do znanych twórców specjalizujących się w budowaniu obiektów fortyfikacyjnych należą:

  Basteja – budowla fortyfikacyjna, będąca murowanym lub ziemnym umocnieniem w formie niskiej, przysadzistej baszty obronnej. Zbudowana na planie półkola, wieloboku lub podkowy, wysunięta przed mur obronny, była stanowiskiem ogniowym artylerii, blokującym dostęp do kurtyny.Rejon umocniony – obszar posiadający rozbudowane fortyfikacje stałe, budowany w strategicznym miejscu umożliwiającym blokowanie poczynań przeciwnika.
 • Krzysztof Arciszewski (1592–1656)
 • Hans Alexis von Biehler (1818-1886)
 • Nestor Bujnicki (1863–1914)
 • Menno van Coehoorn (1641–1704)
 • Adam Freytag (1608–1650)
 • Tadeusz Kościuszko (1746–1817)
 • Dmitrij Karbyszew (1880–1945)
 • Marc René de Montalembert (1714–1800)
 • Gustav von Rauch (1774–1841)
 • Simon Stevin (1548–1620)
 • Arkadiusz Tielakowski (1806–1891)
 • Eduard Iwanowicz Totleben (1818–1884)
 • Konstanty Wieliczko (1856–1927)
 • Sebastian Vauban (1633–1707)
 • Gerhard Cornelius van Wallrawe (1692–1773).
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • narys fortyfikacyjny
 • dzieło fortyfikacyjne
 • warownia
 • fortalicja
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Mała Encyklopedia Wojskowa t. 1, MON: Warszawa 1967
 • Bolszaja Sowietskaja Encykłopedia t. 28, Moskwa 1978
 • Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 49. ISBN 83-85001-89-1.
 • St. Augustine – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Floryda, w hrabstwie St. Johns. W 2004 roku miasto zamieszkiwało ok. 12 tysięcy mieszkańców. Zostało założone w roku 1565. Jest to najstarsza europejska osada w kontynentalnej części USA. Przez 235 lat była to polityczna i militarna stolica hiszpańskiej prowincji Floryda.Dmitrij Michajłowicz Karbyszew, ros. Дмитрий Михайлович Карбышев (ur. 26 października 1880 w Omsku, zm. 18 lutego 1945 w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen) – podpułkownik Armii Imperium Rosyjskiego, generał-lejtnant wojsk inżynieryjnych Armii Czerwonej, profesor, doktor nauk wojskowych, inżynier wojskowy – fortyfikator, Bohater Związku Radzieckiego (1946, pośmiertnie).
  Warto wiedzieć że... beta

  Kleszcze (fortyfikacja) - Element obronny w dawnych fortyfikacjach, murowany lub ziemny składający się z dwóch ramion stykających się pod kątem rozwartym, zwróconym ku przedpolu wzniesiony przed narysem bastionowym, lub stanowiący główny element kleszczowego systemu obrony.
  Agger (łac. agger) - element fortyfikacji stosowany we wczesnym okresie Republiki Rzymskiej - wał, nasyp ziemny okalający miasto lub rzymski obóz wojskowy - castra romana. Pierwotnie Rzym również był otoczony aggerem do czasu wzniesienia murów obronnych przez Serwiusza Tuliusza.
  Gród, gard – prehistoryczna lub średniowieczna osada obronna oznaczająca domostwa, gospodarstwo lub wczesne miasto, anglosaska geard lub yeard – otoczona wałem, murem lub ostrokołem.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Twierdza gwiazda lub trace italienne jest fortyfikacją zbudowaną w stylu, który rozwinął się w epoce prochu strzelniczego, kiedy to armaty zdominowały pole bitwy. Pierwsza fortyfikacja została wybudowana w tym stylu w połowie XV wieku we Włoszech. Średniowieczne fortyfikacje w kształcie kręgu okazały się być zbyt słabe, przez co narażone na duże szkody bądź zniszczenia w wyniku ostrzału armatniego skierowanego bezpośrednio z zewnątrz w kierunku prostopadłych kamiennych murów. Kontrastując, fort w kształcie gwiazdy był bardzo płaską strukturą złożoną z wielu trójkątnych bastionów, specjalnie zaprojektowanych w taki sposób by jeden zakrywał drugi, oraz z rowu otaczającego fortyfikację. Pozostałe struktury takie jak raweliny, rogi, szańce oraz inne odcięte forty mogły być dodawane w celu stworzenia złożonej symetralnej struktury.
  Gerhard Cornelius van Wallrawe (Walrave), również de Walrave, von Walrave (ur. 1692 w Warendorfie - zm. 1773 w Magdeburgu) - architekt niemiecki. Zajmował się szczególnie projektowaniem fortyfikacji. Swoją działalność rozwinął w Prusach za panowania Fryderyka Wilhelma I i kontynuował ją za rządów jego syna i następcy, Fryderyka II.
  Arkadij Zacharowicz Tielakowski (ros. Аркадий Захáрович Теляковский, ur. 18 stycznia 1806 w Jarosławiu, zm. 19 września 1891 w Petersburgu) – inżynier fortyfikator, generał lejtnant 1864 armii rosyjskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.