• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fort C.F. Smith

  Przeczytaj także...
  Drugi Traktat w Fort Laramie – porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a narodem Dakotów (szczególnie z plemienia Lakota) podpisanym w 1868 roku w Fort Laramie, gwarantującym Dakotom własność Gór Czarnych oraz prawo do polowań w Dakocie Południowej, Wyomingu oraz Montanie. Kraj rzeki Powder miał być na stałe zamknięty dla białych.Kraj rzeki Powder to teren leżący na obszarze Wielkich Równin w północno-wschodniej części stanu Wyoming w USA. Obszar ten zamyka się między górami Bighorn i Black Hills, na terenie dorzecza trzech rzek: Powder, Tongue, oraz Little Bighorn.
  Wojna Czerwonej Chmury – wojna Indian z plemion Dakotów i innych, pod dowództwem wodza Czerwonej Chmury, z siłami rządowymi USA, toczona w latach 1866-1868.

  Fort C.F. Smith – posterunek wojskowy utworzony w kraju rzeki Powder przez US Army na Terytorium Montany 12 sierpnia 1866, w czasie trwania wojny Czerwonej Chmury. Założony na rozkaz płk. Henry'ego B. Carringtona, był jednym z trzech fortów na trasie łączącej Fort Phil Kearny i Fort Reno, które miały chronić przed Indianam szlak Bozemana, biegnący ze złotonośnych pól Montany do Fortu Laramie.

  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.Fort Laramie, zbudowany nad brzegami rzeki Laramie, niedaleko jej ujścia do rzeki Platte Północnej, mieszczący się dziś w Hrabstwie Goshen, Wyoming w USA.

  Początkowo nazywany Fort Ransom, został nieco później przemianowany dla uczczenia gen. Charlesa Fergusona Smitha. Zbudowany był na planie kwadratu o boku długości około 40 metrów. Umocnienia fortu zbudowane były po części z cegieł adobe, a po części w formie drewnianej palisady. Na wszystkich czterech rogach wznosiły się bastiony obronne, a w pobliżu jednej z palisad wieża obserwacyjna. W forcie wznosiło się kilka budynków: komendantura, koszary i stajnie oraz tartak.

  Palisada, ostrokół, częstokół – element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej.Fort Reno (znany także jako Fort Connor lub Old Fort Reno) – drewniany fort wybudowany w 1865 r. przez US Army na pograniczu Wielkich Równin na Terytorium Dakoty w dzisiejszym hrabstwie Johnson w stanie Wyoming. Służył ochronie osadników ciągnących na północny zachód szlakiem Bozemana przed napadami Indian.

  W roku 1866 w forcie stacjonowały dwie kompanie 18. pułku piechoty US Army (90-100 oficerów i żołnierzy), a w roku następnym 400 ludzi z 27. pułku piechoty.

  Znaczny oddział Czejenów bezskutecznie atakował grupę 6 cywilnych kosiarzy i chroniących ich 20 żołnierzy podczas tzw. boju na łące w sierpniu 1867. Armia ostatecznie opuściła umocnienia Fortu C.F. Smith, wypełniając warunki traktatu pokojowego, podpisanego w Forcie Laramie w roku 1868.

  Cegła suszona (określana często w rozmaitych językach w tym w angielskim i w polskim terminem adobe, pochodzącym z języka hiszpańskiego) – podstawowy, obok drewna i kamienia, materiał budowlany używany w rejonach świata o gorącym klimacie. Cegła ta jest suszona na słońcu i nie jest dodatkowo wypalana.United States Army (Armia Stanów Zjednoczonych) – wojska lądowe Stanów Zjednoczonych, jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych.

  Nieistniejący fort znajduje się na obszarze rezerwatu Wron.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Robert W. Frazer: Forts of the West, Norman, University of Oklahoma Press, 1965
 • Grace Raymond Hebard: The Bozeman Trail, Historical Accounts of the Blazing of the Overland Routes, t. II, Seattle 1922. W wersji digital http://books.google.com/books?id=Jc8BAAAAMAAJ - raport uczestnika.
 • Jeff Barnes: Forts of the Northern Plains, Guide to Historic Military Posts of the Plains Indian Wars, Mechanicsburg, PA, Stackpole Books, 2008.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Mapa terytoriów Indian po traktacie w Fort Laramie w 1868 roku
 • Bastion (także beluarda, belward lub bulwar) – w dawnych fortyfikacjach o narysie bastionowym podstawowy element umocnień wznoszony, na załamaniach obwałowania twierdzy (na wysuniętych narożnikach). Wywodzi się z wcześniej stosowanych bastei. Bastiony jako element fortyfikacji były używane od połowy XVI do połowy XIX wieku.Szlak Bozemana był międzystanowym szlakiem łączącym Szlak Oregoński ze złotonośnymi terenami w stanie Montana, w dolinie rzeki Yellowstone. Potok białych osadników przemierzających szlak stał się przyczyną kilku kampanii militarnych między Indianami a armią USA.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rezerwat Indian – autonomiczny obszar przeznaczony dla tubylczych ludów Ameryki (Indian), ustanowiony przez dane państwo (lub jego jednostkę administracyjną, np. stan, prowincję) – zazwyczaj w celu ochrony terytorium, tożsamości, integralności, odrębności i innych praw tubylczej grupy, będącej jego właścicielem lub użytkownikiem.
  Bój na łące (ang. Hayfield Fight) – jedno ze starć wojny Czerwonej Chmury, stoczone 1 sierpnia 1867 roku pomiędzy żołnierzami armii amerykańskiej a Indianami, głównie Czejenami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.