• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Formy prawne przedsiębiorstw w Niemczech

  Przeczytaj także...
  Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.Spółka komandytowa (od wł. accomanditaria) – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).
  Spółka kapitałowa – forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. W prawie polskim, oprócz spółek kapitałowych, wyróżnia się również spółki osobowe.

  Formy prawne przedsiębiorstw w Niemczech

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.Kommanditgesellschaft auf Aktien (skrót: KGaA) - spółka komandytowo-akcyjna w Republice Federalnej Niemiec. Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 euro. W obrocie nazwy spółek tego rodzaju zawierają przeważnie skrót KGaA, zaś w przypadku gdy komplementariuszem jest osoba prawna - oznaczenia: GmbH & Co. KGaA (komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), AG & Co. KGaA (komplementariuszem jest spółka akcyjna) czy też SE & Co. KGaA (komplementariuszem jest spółka europejska).
 • Spółki kapitałowe
 • Aktiengesellschaft (AG) – spółka akcyjna
 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Haftungsbeschränkt (UG) - (tzw. mini GmbH, - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (gdzie kapitał w trakcie trwania zostanie zgromadzony i przechodzi w GmbH)
 • Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) – spółka komandytowo-akcyjna (w Niemczech ze względu na formę bilansu zaliczana do spółek kapitałowych)
 • Spółki osobowe
 • Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) – spółka cywilna
 • Offene Handelsgesellschaft (OHG) – spółka jawna
 • Kommanditgesellschaft (KG) – spółka komandytowa
 • Partnerschaftsgesellschaft (Partnerschaft) – spółka partnerska
 • Formy prawne przedsiębiorstw o identycznych lub podobnych nazwach występują również w Austrii i Szwajcarii.

  Spółki osobowe opierają swą działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki. Spółki osobowe to:Spółka komandytowo-akcyjna (skrót S.K.A.) – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

  Zobacz też[]

 • formy prawne przedsiębiorstw w Austrii
 • formy prawne przedsiębiorstw w Szwajcarii
 • formy prawne przedsiębiorstw w Polsce
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Bilans – w organizacjach prowadzących księgowość według zasad tzw. pełnej rachunkowości, bilans – należący do obowiązkowych sprawozdań finansowych – to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego).Spółka jawna (skrót – sp. j.) – osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Spółka jawna ma ułomną osobowość prawną. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Spółka partnerska – typ spółki osobowej wprowadzony do systemu prawa z dniem 1 stycznia 2001 r. przez ustawę Kodeks spółek handlowych.
  Aktiengesellschaft (z niem. spółka akcyjna) - spółka akcyjna w krajach niemieckojęzycznych takich jak: Austria, Niemcy, Szwajcaria. Oficjalny skrót używany w obrocie gospodarczym tej spółki to AG. Jest to spółka kapitałowa, która posiada odrębną osobowość prawną. Podstawowa charakterystyka tej spółki jest następująca:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.