• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Formowanie wtryskowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Tworzywo termoplastyczne – tworzywo sztuczne, które w określonej temperaturze i ciśnieniu zaczyna mieć własności lepkiego płynu. Tworzywa termoplastyczne można kształtować przez tłoczenie i wtryskiwanie w podwyższonej temperaturze a następnie szybkie schłodzenie do temperatury użytkowej.Przekładnia ślimakowa – przekładnia zębata o osiach prostopadłych leżących w dwóch różnych płaszczyznach. W przekładniach ślimakowych współpracują dwa elementy o odmiennej konstrukcji:
  Typowa wtryskarka do małych kształtek

  Formowanie wtryskowe to technika formowania tworzyw sztucznych polegająca na wtryskiwaniu uplastycznionego tworzywa do formy, w której zastyga ono (zestala się) w tzw. wypraskę (kształtkę). Formowanie wtryskowe (krótko: wtrysk) jest cyklicznym procesem przetwórstwa tworzyw sztucznych w postaci granulatu.

  Polimeryzacja to reakcja, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane monomerami lub mieszanina kilku takich związków reagują same ze sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer.Ruch posuwisto-zwrotny – rodzaj ruchu, w którym ciało porusza się ruchem prostoliniowym po pewnym odcinku. Kierunek ruchu nie ulega zmianie, natomiast jego zwrot zmienia się cyklicznie. W zależności od użytego mechanizmu zmiany te mogą mieć zarówno charakter harmoniczny (tłok na rysunku po prawej) jak też przerywany (zawory na rysunku).

  Istnieje też odmiana formowania wtryskowego, w której nie stosuje się gotowego granulatu, lecz prepolimer i środek powodujący jego polimeryzację w trakcie procesu formowania. Ta odmiana wtrysku nazywana jest reaktywnym formowaniem wtryskowym.

  Proces formowania wtryskowego prowadzi się w specjalnych urządzeniach zwanych wtryskarkami. Wtrysk stosuje się do formowania tworzyw termoplastycznych lub termoutwardzalnych.

  Etapy procesu wtrysku tradycyjnego[ | edytuj kod]

  Ogólny schemat wtryskarki ślimakowej:
  1: ślimak
  2: dozownik granulatu
  3: dysza
  4: część matrycowa formy
  5: (czerwone) wnętrze formy i kanały dolotowe
  5: (pomarańczowe) gotowa kształtka
  6: część stemplowa formy
  Mechaniczny system docisku i opróżniania formy
  typowa forma wtryskowa do małych kształtek
  Przykładowa wypraska z charakterystycznym śladem po obcięciu tworzywa, które zastygło w kanale dolotowym formy
  Ogrzewanie i upłynnienie Tworzywo dozowane z zbiornika przesuwane jest przez obracający się wewnątrz cylindra ślimak o specjalnej konstrukcji. Cylinder wtryskarki ogrzewany jest za pomocną elementów grzejnych (elektrycznych, rzadziej olejowych). Tworzywo ogrzewa się od ścianek cylindra a także w wyniku tarcia. Ruch obrotowy ślimaka powoduje przesuwanie się tworzywa w cylindrze wtryskarki oraz silne jego mieszanie, co sprzyja równomiernemu ogrzaniu. Ślimak wytwarza też wysokie ciśnienie. Połączenie wysokiego ciśnienia i temperatury powoduje stopienie i upłynnienie tworzywa. Wtrysk właściwy Ślimak wtryskarki może wykonywać dwa rodzaje ruchu. Ruch obrotowy stosowany podczas uplastyczniania tworzywa oraz ruch posuwisto-zwrotny stosowany w czasie etapu wtrysku. Ślimak spełnia tu rolę tłoka, czoło ślimaka przetłacza uplastycznione tworzywo do formy. Upłynnione tworzywo jest wtryskiwane do specjalnej formy, wykonanej zwykle ze stali, przez kilka do kilkunastu dysz i system kanałów wydrążonych w formie. Konstrukcja formy powoduje, że jest ona całkowicie napełniana w stosunkowo krótkim czasie. Stygnięcie Po napełnieniu formy jest ona w odpowiednim tempie chłodzona lub ogrzewana. W przypadku tworzyw termoplastycznych stosuje się formy chłodzone natomiast w przypadku tworzyw termoutwardzalnych stosuje się formy ogrzewane. W wyniku chłodzenia tworzyw termoplastycznych lub ogrzewania tworzyw termoutwardzalnych zestalają się one w formie dokładnie odwzorowując jej kształt. Opróżnienie formy Formy składają się zwykle z dwóch połówek, które po zestaleniu się tworzywa są rozdzielane, a uzyskana kształtka jest uwalniana z formy. Można to wykonywać ręcznie lecz najczęściej odbywa się to automatycznie za pomocą specjalnego układu wypychania. Zamknięcie formy Po wypchnięciu kształtki forma jest szczelnie zamykana ręcznie albo mechanicznie i cykl wtrysku może rozpocząć się ponownie. Oczyszczanie produktu Kształtki po uwolnieniu z formy mają często przyłączone resztki tworzywa, które zestaliło się w kanałach doprowadzających lub na krawędziach styku połówek formy. Resztki te usuwane są mechanicznie poprzez ich odcięcie i wypolerowanie powierzchni w miejscu dawnych połączeń.
  Lepkość (tarcie wewnętrzne, wiskoza) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Lepkością nie jest opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia. Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).Wtryskarka – obrabiarka do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Składa się z zasobnika na surowiec w postaci granulatu oraz ogrzewanego cylindra, w którym tworzywo ulega stopieniu. Tłok lub ślimak przetłacza stopione tworzywo do formy, w której zastyga ono (zestala się) w kształtkę zwaną również wypraską.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp. Termin „tworzywa sztuczne” funkcjonuje obok niepoprawnych często stosowanych żargonowych określeń takich jak np. plastik. Najbardziej poprawnym terminem obejmującym wszystkie materiały zawierające jako główny składnik polimer, bez rozróżniania, czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego, jest określenie „tworzywa polimerowe”.
  Monomery – cząsteczki tego samego lub kilku różnych związków chemicznych o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji, mogą powstawać różnej długości polimery. Fragmenty monomerów w strukturze polimeru noszą nazwę merów.
  Wytłaczanie – w inżynierii chemicznej proces wytwarzania długich elementów z tworzyw sztucznych. Polega na uplastycznianiu tworzywa w układzie uplastyczniającym i przepychaniu go przez kanały o odpowiednim profilu. Wytłaczanie jest metodą przetwórstwa fizyczno-chemicznego II rodzaju (PEC II).
  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:
  Kształtka - gotowy element mechanizmu, urządzenia lub prefabrykat o kształcie nie wymagającym dalszej obróbki mechanicznej lub chemicznej. Kształtki - zwykle w zależności od stosowanego materiału i zastosowania - otrzymuje się w procesach odlewania, kucia, wykrawania, tłoczenia, wtrysku i in.
  Dysza - urządzenie do kontroli kierunku lub charakterystyki wypływu płynu (gazu lub cieczy). Dysza jest najczęściej rurą o zmiennym przekroju, niekoniecznie okrągłym. Przykładem kontroli kierunku jest ciąg wektorowany w samolotach. Charakterystyka wypływu składa się zaś z takich parametrów jak prędkość, koncentracja lub kształt. Często celem stosowania dysz jest uzyskanie maksymalnej prędkości wypływu aby uzyskać maksymalny odrzut (np. w silnikach odrzutowych) lub maksymalny zasięg strumienia (np. w wężach strażackich, czy armatkach wodnych). Czasem chodzi o uzyskanie maksymalnej koncentracji strumienia np. w urządzeniach typu waterjet, lub wręcz przeciwnie - maksymalnego rozproszenia np. w rozpylaczach lakierów w zakładach fryzjerskich, czy lakierniach samochodowych. Kontrola kształtu pozwala zaś uzyskać m.in. kurtyny wodne jak i powietrzne.
  Wypraska – wyrób powstały w procesie prasowania pod dużym ciśnieniem, również w obecności wysokiej temperatury.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.