• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Formicinae

  Przeczytaj także...
  Myrmekologia to gałąź entomologii zajmująca się badaniem mrówek w środowisku naturalnym oraz w środowisku sztucznym.Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.
  Przyoczko (l.mn. przyoczka), oczko (ocellus) – pojedynczy narząd wzroku występujący u stawonogów. Wyróżnia się przyoczka boczne (ocellus lateralis, stemma), obecne w liczbie 1–7 par na bocznej lub brzusznej części głowy larw owadów o przeobrażeniu zupełnym i u skoczogonków oraz przyoczka grzbietowe (ocellus dorsalis, ocellus anterior), o pojedynczym aparacie dioptrycznym i licznych receptorach, występujące w liczbie 1–3 par na czole u imagines i larw niektórych owadów o przeobrażeniu niezupełnym.

  Formicinaepodrodzina mrówek obejmująca ponad 4000 gatunków.

  Mrówki z tej podrodziny posiadają niektóre prymitywne cechy jak kokony wokół larw, obecność przyoczek u robotnic. Niektóre gatunki posiadają wysoko rozwinięte zachowanie ewolucyjne polegające na korzystaniu z niewolników. Odwłok składa się z 5 segmentów. Żądło w całej podrodzinie jest zmniejszone i niefunkcjonujące natomiast zbiornik na jad jest powiększony i wyspecjalizowany w produkcji kwasu mrówkowego.

  Liczba gatunków błonkoskrzydłych (błonkówek) występujących w Polsce szacowana jest na znacznie ponad 8000. Do 2007 roku zarejestrowano blisko 6000 gatunków.Plemię, tryb (łac. tribus) – pomocnicza kategoria systematyczna szczebla rodzinowego, niższa od rodziny (familia), a wyższa od rodzaju (genus). Dodatkowymi kategoriami pomocniczymi dla plemienia są nadplemię (supertribus) i podplemię (subtribus), a w literaturze anglojęzycznej również infratribus.

  Budują przeważnie gniazda podziemne jednak część gatunków zamieszkuje również drzewa.

  Plemiona[]

 • Brachymyrmecini
 • Bregmatomyrmini
 • Camponotini
 • Formicini
 • Gesomyrmecini
 • Gigantiopini
 • Lasiini
 • Melophorini
 • Myrmelachistini
 • Myrmoteratini
 • Oecophyllini
 • Plagiolepidini
 • Santschiellini
 • Sicilomyrmecini
 • W skład podrodziny Formicinae wchodzą też 2 opisane rodzaje nie przyporządkowane do żadnego plemienia

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Kwas mrówkowy (kwas metanowy, E236), HCOOH – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas karboksylowy. Sole kwasu mrówkowego to mrówczany (metaniany). Występuje m.in. we włoskach parzących pokrzyw oraz w jadzie mrówek.
 • Imhoffia Heer, 1850
 • Kyromyrma Grimaldi and Agosti, 2000
 • oraz jeden gatunek

 • Eucharis Democles Walker, 1839
 • Przypisy

  1. Formicinae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).

  Linki zewnętrzne[]

 • Formincinae z Japanese Ant Image Database
 • Kye S. Hedlund, Subfamily Formicinae
 • Zobacz też[]

 • Mrówkowate
 • Błonkoskrzydłe Polski
 • Myrmekologia • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Mrówkowate (Formicidae) – rodzina owadów należąca do rzędu błonkówek, podrzędu trzonkówek. Bardzo rozpowszechnione, występują praktycznie pod każdą szerokością geograficzną, tworzą społeczności kastowe żyjące w gniazdach. Liczbę gatunków mrówek szacuje się na około 12 tysięcy. W Polsce występują 103 gatunki.
  Kokon (z fr. cocon – powłoka) – zewnętrzna osłona jaj zwierząt z różnych jednostek systematycznych (robaków, pierścienic, mięczaków i stawonogów) zbudowana z różnych wydzielin ciała. Kokon jest wytwarzany przez zapłodnioną samicę, w formie jednolitej, skórzastej powłoki, izolującej jajo od otoczenia, chroniącej przed niesprzyjającymi warunkami środowiska, drapieżnikami i rozwojem grzybów. Zawiera substancje odżywcze dla wylęgającego się zwierzęcia. W szerszym znaczeniu termin kokon używany jest również dla oprzędu i kokonu rzekomego.
  Żądło – homologiczny do pokładełka narząd samic wielu żądłówek (Aculeata) umieszczony na końcu odwłoka, połączony rynienką z gruczołem jadowym. Służy zdobywaniu pokarmu i, co ma większe znaczenie, obronie. Utrata żądła zazwyczaj wiąże się ze śmiercią owada.
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.