• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Formatowanie tekstu

  Przeczytaj także...
  Tabela (forma tabelaryczna) – sposób zapisu i przedstawiania informacji, w którym dane umieszcza się w odpowiednio rozmieszczonych polach. Pola te utworzone są poprzez poziome i pionowe linie (na wydrukach lub monitorach oba te typy linii albo jeden z nich – nie muszą być jednak widoczne lub mogą być zróżnicowane).Stopień pisma - jeden z trzech podstawowych parametrów każdej czcionki i fontu. (Pozostałe dwa parametry to krój i odmiana).
  Dokument – w uogólnionej definicji rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.

  Formatowanie tekstu – zmiana wyglądu i przekształcenie fragmentów tekstu w celu wyróżnienia, najczęściej w procesorze tekstu lub za pomocą języka znaczników (BBCode, HTML). Możemy wyróżnić formatowanie twarde (ręczne przypisanie cech) i miękkie (przypisanie stylu).

  Formatowanie[ | edytuj kod]

 • zmiana cech fontów
 • kroju pisma
 • stopnia pisma (wielkości)
 • zastosowanie odmiany pisma (pogrubienie, kursywa, podkreślenie itd)
 • koloru
 • ustawienie marginesów i strony
 • wyrównanie tekstu
 • utworzenie tabel, list, kolumn, wcięć itd.
 • przypisanie stylu
 • dodanie hiperłączy
 • Malarz formatów[ | edytuj kod]

  Funkcja w procesorach tekstu pozwalająca na skopiowanie formatowania tekstu oraz podstawowych elementów graficznych takich jak obramowanie czy wypełnienie. Dostępna jest w większości programów do tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji itd. (czyli programów z tak zwanych pakietów biurowych, np. Microsoft Office, Open Office).

  Font (ang., z łac. fons – źródło) – zestaw czcionek o określonych cechach zapisany w postaci elektronicznej, w jednym pliku.Odmiana pisma – jedna z trzech podstawowych cech każdego fontu (a także czcionki). Pozostałe dwie to: krój i stopień pisma. Odmianę fontu nazywa się również (aczkolwiek rzadziej) wariantem.

  W pakiecie Microsoft Office malarz formatów nie umożliwia kopiowania czcionki ani rozmiaru czcionki tekstu WordArt.

  Działanie[ | edytuj kod]

  Poprawna kolejność wykonywania czynności przy używaniu malarza formatów:

  1. zaznacz tekst, którego formatowanie ma być skopiowane,
  2. naciśnij przycisk Malarz formatów,
  3. zaznacz tekst, na który nowe formatowanie ma być nałożone.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Używanie malarza formatów, ostatni akapit.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Definicja tekstu formatowanie. it-pomoc.pl. [dostęp 2010-06-05]
 • Word 2003 – Pomoc i instrukcje: Formatowanie dokumentów. office.microsoft.com. [dostęp 2010-06-05]
 • Eliza Jończyk, Jakub Kościelak: OpenOffice PL Podręcznik. OpenOffice Polska Sp. z o.o. 2002.
 • Pakiet biurowy – zbiór programów komputerowych służących do typowych zastosowań biurowych, takich jak edycja tekstu, wykonywanie obliczeń księgowych, czy obsługa baz danych, które są sprzedawane jako jeden zintegrowany produkt.Krój pisma to charakterystyczny obraz kompletu znaków pisma o jednolitych podstawowych cechach graficznych: stylu, rytmie, proporcji, dukcie, układzie lub kształcie szeryfów, właściwościach optycznych (czytelności) itp. Może mieć wiele odmian, czasami nawet znacznie różniących się od kroju podstawowego, lecz nadal zachowujących w sposób konsekwentny podstawowe założenia graficzne danej rodziny krojów.
  Warto wiedzieć że... beta

  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.
  Microsoft Office (w skrócie MSO od Microsoft Office) – pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Wprowadzony na rynek 1 sierpnia 1989.
  Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób.
  Procesor tekstu - zaawansowany edytor tekstowy umożliwiający oprócz edycji czystej zawartości tekstowej, także formatowanie tekstu, czyli nadanie mu odpowiedniej szaty typograficznej (np. stosowanie krojów pisma, ustalanie łamów, regulacja świateł itd.), stosowanie różnych kolorów, łączenie tekstu z grafiką, a jednocześnie określenie formatu papieru, na którym dany dokument ma być wydrukowany. Aby to wszystko było możliwe do wykonania w praktyce, edycja odbywa się w trybie WYSIWYG (czyli na ekranie monitora prezentowane są efekty wprowadzanych zmian wyglądu, i jednocześnie jest to wygląd dokumentu taki sam, jak po wydrukowaniu).
  BBCode – język formatowania wiadomości internetowych, pojawiający się często na forach dyskusyjnych. Głównym założeniem tego skryptu jest ułatwienie osobie nieznającej składni HTML odpowiedniego zmodyfikowania wypowiedzi na jej potrzeby. Z drugiej strony umożliwienie ingerencji jedynie w treść i wygląd, blokując możliwość wstawiania znaczników HTML, JavaScript czy PHP.
  Margines – pole pomiędzy linią brzegową arkusza a linią zewnętrznego brzegu wydrukowanego na nim tekstu lub innego elementu - na przykład znaczka pocztowego.
  Justowanie (inne nazwy to: justowanie tekstu, justowanie składu, wyjustowanie, wyrównywanie tekstu oraz potocznie, raczej niepoprawnie justyfikacja) – termin zecerski, przeniesiony także do DTP, oznaczający formowanie bloku tekstu poprzez wyrównanie położenia jego wierszy w celu nadania całości jednolitego, estetycznego wyglądu. Rozróżniamy:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.674 sek.