Forma Killinga

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Forma Killingasymetryczna forma dwuliniowa, która odgrywa fundamentalną rolę w teorii grup Liego i algebr Liego. Nazwa pochodzi od Wilhelma Killinga.

Definicja intuicyjna: Tensor – uogólnienie pojęcia wektora; wielkość, której własności pozostają identyczne niezależnie od wybranego układu współrzędnych.Algebra Liego – w matematyce, struktura algebraiczna z określonym działaniem dwuargumentowym zwanym nawiasem Liego. Algebry Liego mają swoje zastosowanie m.in. podczas studiowania grup Liego, rozwiązywania układów nieliniowych etc.

Definicja[ | edytuj kod]

Rozważmy algebrę Liego nad polem skalarnym Z każdym elementem algebry można powiązać sprzężony endomorfizm (zapisywany też symbolem ), przypisujący danemu elementowi algebry wartość nawiasu Liego elementu elementem tj.

Jeżeli grupa jest skończenie wymiarowa, to ślad złożenia dwóch endomorfizmów jest nazywany formą Killinga algebry Liego

Forma Killinga jest formą biliniową symetryczną.

Elementy macierzowe formy[ | edytuj kod]

Niech oznaczają elementy bazy algebry Liego. Wtedy elementy macierzowe formy Killinga są dane wzorem

gdzie – indeks Dynkina reprezentacji algebry sprzężonej. Przy czym mamy

– w powyższym wzorze zastosowano konwencję sumacyjną Einsteina po powtarzających się indeksach; – stałe struktury algebry Liego. Liczba indeksuje kolumny, zaś indeks indeksuje rzędy macierzy Obliczenie śladu polega na sumowaniu wyrazów o indeksach dlatego forma przyjmuje postać

Forma Killinga jest najprostszym tensorem 2 rzędu, który można utworzyć ze stałych struktury.

Uwaga:

W powyższej definicji trzeba odróżnić indeksy dolne od górnych, ponieważ forma Killinga może być użyta do definicji tensora metrycznego rozmaitości, a wtedy istotne staje się to odróżnienie ze względy na inne reguły transformacji indeksu górnego od indeksu dolnego tensora.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Daniel Bump, Lie Groups (2004), Graduate Texts in Mathematics, 225, Springer-Verlag.
  • Jurgen Fuchs, Affine Lie Algebras and Quantum Groups, (1992) Cambridge University Press.
  • Forma Killinga. Michiel Hazewinkel (red.). w: Encyclopaedia of Mathematics Kluwer Academic Publishers, 2001. ISBN 978-1556080104. (ang.)
  • Reklama