• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Foreign and Commonwealth Office

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy:Traktat w Locarno zwany też Traktatem locarneńskim lub Układem w Locarno został zawarty w dniu 16 października 1925 roku w szwajcarskiej miejscowości Locarno. Traktat, a właściwie kilka odrębnych układów, był podsumowaniem międzynarodowej konferencji rozpoczętej 5 października 1925 r., zwołanej z inicjatywy Niemiec.
  Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce (British Embassy in Poland) – brytyjska placówka dyplomatyczna mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Kawalerii 12.
  Biuro Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty (The Foreign and Commonwealth Office), Whitehall, widok od strony St. James’s Park
  Durbar Court w dawnym India Office

  Biuro Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty (ang. The Foreign and Commonwealth Office), bardziej znane jako Biuro Spraw Zagranicznych (Foreign Office) lub FCO, jest departamentem rządu Wielkiej Brytanii odpowiedzialnym za promocję interesów państwa zagranicą, odpowiednikiem ministerstw spraw zagranicznych w innych krajach. Szef biura nosi tytuł Sekretarza Stanu ds. Zagranicznych i Wspólnoty (Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs) zaś popularnie nazywany jest Sekretarzem ds. Zagranicznych (Foreign Secretary). Jego pozycja jest jedną z najbardziej prestiżowych w rządzie brytyjskim (cabinet) po premierze; pozostałe to Kanclerz Skarbu (Chancellor of the Exchequer) oraz Sekretarz ds. Wewnętrznych (Home Secretary).

  Biuro Spraw Zagranicznych utworzono w marcu 1782. Obecna nazwa obowiązuje od połączenia się z Biurem Wspólnoty (Commonwealth Office) w 1968.

  Służba zagraniczna składa się z sieci 234 placówek zagranicznych: 153 ambasad i tzw. wysokich komisji (termin określający przedstawicielstwa dyplomatyczne krajów Wspólnoty akredytowane tamże), 10 misji przy organizacjach międzynarodowych, 70 konsulatów. Zatrudnia 16 tys. pracowników.

  Podział organizacyjny[]

 • Strategia i Informacja (Strategy and Information)
 • Sprawy PR (Communications and Press)
 • Finanse (Finance)
 • Polityka (Politics)
 • Rosja, Południowy Kaukaz, Azja Środkowa (Russia, South Caucasus & Central Asia)
 • Środkowy Wschód oraz Afryka Północna (Middle East and North Africa)
 • Irak (Iraq)
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe (International Security)
 • Azja Południowa i Afganistan (South Asia and Afghanistan)
 • Sprawy Ogólne (Corporate Affairs)
 • Nieruchomości (Estates)
 • Kadry (Human Resources)
 • Informacji i Strategia Technologiczna (Information and Technology Strategy)
 • Ochrona (Security Management)
 • Sprawy konsularne (Consular Services)
 • Wizy (Ukvisas)
 • Administracja (FCO Services)
 • Globalizacja (Globalisation)
 • Afryka (Africa)
 • Azja, Pacyfik (Asia Pacific)
 • Globalizacja i Gospodarka (Global and Economic Issues)
 • Migracja i Terytoria Zamorskie (Migration and Overseas Territories)
 • Obrona i Wywiad (Defence and Intelligence)
 • Ameryki (Americas)
 • Obrona i Strategia (Defence and Strategic Threats)
 • Europa (Europe)
 • Unia Europejska (European Union)
 • Europejskie Sprawy Polityczne (European Political Affairs)
 • Radcy Prawni (Legal Advisers)
 • Specjalny Przedstawiciel ds. Zmian Klimatycznych (Special Representative on Climate Change)
 • Siedziba[]

  Biuro zajmuje budynek wybudowany w stylu włoskim w latach 1861-1868, który ówcześnie mieścił cztery oddzielne resorty: Biuro Spraw Zagranicznych (Foreign Office), Biuro ds. Indii (India Office), Biuro ds. Kolonii (Colonial Office) oraz Biuro Spraw Wewnętrznych (Home Office). W 1925 w budynku podpisano tzw. Układ z Locarno.

  adres:
  Foreign & Commonwealth Office
  King Charles Street
  London SW1A 2AH
  Wielka Brytania

  tel. centrali: 020 7008-1500

  Zobacz też[]

 • Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce
 • Ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • Linki zewnętrzne[]

 • portal Biura ds. Zagranicznych i Wspólnoty (Foreign & Commonwealth Office)
 • Lista ambasad w Wielkiej Brytanii
 • Lista ambasad Wielkiej Brytanii
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.