• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Folksonomia

  Przeczytaj także...
  Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek + nomos – prawo) – poddyscyplina systematyki organizmów, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych.
  delicious.com to serwis internetowy pozwalający na gromadzenie i kategoryzację linków do ulubionych stron WWW. Pojawił się on w roku 2003 i był rozwijany przez Joshua Schachtera, współtwórcę oprogramowania Memepool. W 2005 r. został przejęty przez Yahoo!.

  Folksonomia (znana też jako wspólne tagowanie, społeczna klasyfikacja, społeczne indeksowanie i społeczne tagowanie; można także spotkać zaproponowany przez Justynę Hofmokl polski termin kumplonomia) – neologizm oznaczający praktykę kategoryzacji treści z wykorzystaniem dowolnie dobranych słów kluczowych. W znaczeniu potocznym termin ten odnosi się do grupy ludzi współpracujących spontanicznie w celu uporządkowania informacji w kategoriach.

  Tagowanie (ang. tagging – oznaczanie, zakładkowanie) – metoda oznaczania i umieszczania referencji do bloków danych. Pozwala to na odwoływanie się do nich według pewnej ich cechy – np. tagowanie poszczególnych części mowy w pliku tekstowym.Neologizm (z gr. νεος + λογός – nowe słowo) – środek stylistyczny; nowy wyraz utworzony w danym języku, aby nazwać nieznany wcześniej przedmiot czy sytuację lub osiągnąć efekt artystyczny w utworze poetyckim.

  W przeciwieństwie do formalnych metod klasyfikacji, z fenomenem tym spotkać się można raczej w niezhierarchizowanych wspólnotach, takich jak publicznie dostępne strony WWW.

  Ponieważ klasyfikatorami informacji są zwykle osoby ją wykorzystujące, zwolennicy folksonomii uważają, że daje ona rezultaty lepiej oddające model informacji we wspólnocie. Folksonomia nie jest bezpośrednio związana z pojęciem klasyfikacji z bibliotekoznawstwa.

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Historia i początki[]

  Połączenie angielskich słów folk (lub folks) oraz taxonomy, dające w wyniku słowo folksonomy jest przypisywane Thomasowi Vander Wal. Słowo taksonomia pochodzi od greckich słów taxis oraz nomos. Taxis oznacza klasyfikację, natomiast nomos (lub nomia) oznacza zarządzanie. Folk to ludzie. Zatem folksonomia to w dosłownym tłumaczeniu ludowe zarządzanie klasyfikacją. Cechy, które później zostały określone jako folksonomia, pojawiły się w serwisie Del.icio.us pod koniec roku 2003 i zostały szybko zaadaptowane przez inne projekty działające w oparciu o społeczność.

  Studia akademickie[]

  Folksonomia jest obecnie rozumiana w pewnym stopniu jako tagowanie, oznaczanie. Socjologowie i antropologowie od dawna zajmowali się problemem klasyfikacji przez ludzi – w jaki sposób zwykli ludzie (nie-eksperci) klasyfikują świat wokół siebie. Przykładem jest książka Harolda Conklina Folk Classification: A Topically Arranged Bibliography of Contemporary and Background References Through (1972, ISBN 0-913516-02-3).

  Folksonomia sprawdza się najlepiej, kiedy duża liczba osób opisuje tę samą porcję informacji. Przykładowo w serwisie Del.icio.us wiele osób dodało do ulubionych Wikipedię, każdy z innym zestawem słów kluczowych (tagów) na jej opisanie. Pośród wielu używanych słów kluczowych najpopularniejsze to reference, wiki oraz encyclopedia.

  Przykłady[]

 • del.icio.us – zbiór linków do ulubionych stron
 • CiteULike – kategoryzacja czytanych prac naukowych
 • Flickr – album zdjęć
 • similaria.pl - percepcyjny serwis społecznościowy
 • Bibliografia[]

 • Tony Hammond, Timo Hannay, Ben Lund, Joanna Scott. Social Bookmarking Tools (I): A General Review. „D-Lib Magazine”. 11 (4), kwiecień 2005. ISSN 1082-9873 (ang.). 
 • Adam Mathes. Folksonomies - Cooperative Classification and Communication Through Shared Metadata. „Computer Mediated Communication”. LIS590CMC, grudzień 2004. Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois Urbana-Champaign (ang.). 
 • Kamil Stępień: Folksonomie czyli społecznościowe opisywanie treści. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2010. ISBN 978-83-61464-30-3.
 • Linki zewnętrzne[]

 • System zarządzanie referencjami Connotea stworzony przez Nature Publishing Group
 • Frassle
 • Ontology is Overrated: Categories, Links, and Tags – Artykuł traktujący o przewagach organizowania z wykorzystaniem tagowania nad tradycyjnymi metodami katalogowania • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.