• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Focus - GUI

  Przeczytaj także...
  Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.Widżet – podstawowy element graficznego interfejsu użytkownika (np. okno, pole edycji, suwak, przycisk). Termin ten jest szczególnie popularny wśród użytkowników systemów operacyjnych z rodziny UNIX, natomiast użytkownicy systemów MS Windows używają w tym kontekście terminu kontrolka lub element kontrolny. W produktach firmy Microsoft (Visual Studio, .NET, Office itp.) używana jest nazwa formant. W pewnych kontekstach synonimem widżetu jest okno.
  Oprogramowanie użytkowe lub oprogramowanie aplikacyjne – oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt z człowiekiem, czyli interakcję z użytkownikiem komputera. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności poleconych przez użytkownika oraz rozwiązywania problemów zadanych przez użytkownika.

  Focus (z ang., skupienie) – stan widgetu (elementu graficznego interfejsu użytkownika), w którym może w danym momencie znajdować się tylko jeden widget w aktywnym oknie. Wszelkie zdarzenia związane z naciskaniem klawiszy przez użytkownika zostaną skierowane właśnie do tego widgetu, pod warunkiem jednak, że nie zostaną wcześniej przechwycone. Zdarzenia z klawiatury bowiem w pierwszej kolejności odnotowuje system okienkowy (lub menadżer okien), potem dopiero ten przekazuje go aplikacji. Aplikacja następnie może, ale nie musi przekazać takie zdarzenie do widgetu, który jest nim zainteresowany, i nie robi tego w przypadku tych kombinacji klawiszy, które obsługuje sama.

  Pole edycyjne (ang. edit box) - we współczesnych systemach operacyjnych jeden z elementów graficznego interfejsu użytkownika (widżet, kontrolka), który umożliwia wpisywanie przez użytkownika tekstu.

  Zazwyczaj w oknach można przenosić skupienie z poprzedniego widgetu na następny za pomocą klawisza TAB (i SHIFT-TAB). Twórca okna decyduje o tym, jakie są "kolejne numery" widgetów w oknie i związana z tym kolejność przenoszenia skupienia; może również uniemożliwić takie zachowanie lub wyłączyć niektóre widgety z możliwości otrzymywania w ten sposób skupienia. Każdy widget również może otrzymać skupienie w wyniku kliknięcia go myszą, ale zarówno większość z nich wykonuje jeszcze dodatkowe funkcje w reakcji na kliknięcie, jak też nie każdy widget ma prawo otrzymać skupienie.

  Focus jest zazwyczaj odpowiednio odwzorowany w wyglądzie widgetu, np. przycisk dostaje dodatkowe obramowanie, w polu edycyjnym pojawia się migający kursor. Na załączonej ilustracji przedstawiony jest jako przykład widget typu przycisk w dwóch postaciach: bez skupienia i ze skupieniem.

  Wiele widgetów jest zainteresowane kwestią posiadania i nieposiadania skupienia, w szczególności takie, których najważniejsze funkcje są wykonywane wyłącznie z klawiatury (np. pole edycyjne). Każdy widget również generuje zdarzenie w przypadku odpowiednio otrzymania i utraty skupienia (ang. set focus, kill focus).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.