• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Flytronic

  Przeczytaj także...
  Aeroklub Gliwicki - stowarzyszenie, regionalny oddział Aeroklubu Polskiego utworzony w Gliwicach, początkowo jako filia Aeroklubu Śląskiego, a od maja 1955 roku jako jednostka samodzielna. Bazą aeroklubu jest lotnisko Gliwice-Trynek, położone w pobliżu autostrady A-4 Kraków-Wrocław. Na mapach: 50°16′22″N 18°40′21″E/50,272748 18,672629Europa Środkowa – region położony pomiędzy różnie definiowanymi Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Europa Północna, Południowa i Południowo-Wschodnia również wpływają na zakres tego pojęcia, w zależności od ujęcia ich granic. Pojęcie rozumiane jest różnie w zależności od okresu historycznego.
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.

  Flytronic S.A. – polskie przedsiębiorstwo będące producentem i ośrodkiem badawczo-rozwojowym systemów rozpoznawczo-obserwacyjnych dedykowanych bezzałogowym statkom powietrznym.

  Radmor SA (d. Zakłady Radiowe Radmor) – przedsiębiorstwo produkujące urządzenia elektroniczne głównie na potrzeby wojska (m.in. radiostacje), mieszczące się w Gdyni.WB Electronics – polska, mieszcząca się w Ożarowie Mazowieckim prywatna firma w formie SA, działająca w branży zbrojeniowej, prowadząca prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki elektronicznej i oprogramowania, a także opracowująca i produkująca systemy specjalne, komputery i terminale o wzmocnionej konstrukcji, środki łączności telekomunikacji wojskowej , urządzenia do transmisji danych i integracji wyposażenia elektronicznego pojazdów dla różnych rodzajów wojsk. Firma zajmuje się tworzeniem rozwiązań w dziedzinie zautomatyzowanych systemów dowodzenia w technologiach informatycznych i łączności sieciowej, określane jako systemy C4IS, czyli Command, Control, Communication, Computer and Intelligence Systems.

  Historia[ | edytuj kod]

  Spółka rozpoczęła swoją działalność 1 lutego 2008 roku. Założyło ją dwóch inżynierów Grzegorz Krupa i Wojciech Szumiński, do których rok później dołączył elektronik Piotr Postawka. Celem spółki było prowadzenie prac badawczo–rozwojowych w zakresie mechaniki, elektroniki i informatyki związanej z przemysłem lotniczym. W grudniu 2009 roku udziałowcem firmy została spółka WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego. Sukcesem firmy było zbudowanie pierwszego używanego przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej aparatu bezzałogowego WB Electronics FlyEye. Od 2009 roku firma skupiła swoją działalność na pracach badawczo–rozwojowych w zakresie awioniki, systemów łączności szerokopasmowej, specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w lotnictwie oraz prac związanych z tworzeniem nowych aparatów bezzałogowych. Rok później, spółka otrzymała koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wytwarzanie i handel wyrobami wojskowymi i policyjnymi. Przedsiębiorstwo dysponuje laboratorium lotniczym położonym na terenie lotniska Aeroklubu Gliwickiego dzięki czemu ma nieograniczony dostęp do płyty lotniska. Po przejęciu w 2011 roku przez WB Electronics kolejnych trzech firm, Radmor, Arex i MindMade, Flytronic stała się częścią Grupy WB. Firma obok produkcji zajmuje się również szkoleniem personelu obsługującego bezzałogowe samoloty. 23 stycznia 2014 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego wpisał firmę Flytronic do rejestru instytucji i ośrodków zajmujących się szkoleniem a 20 lutego tego samego roku, uroczyście otwarto na terenie firmy w Gliwicach, pierwszy w Polsce i Europie Środkowej ośrodek szkoleniowy obsługi samolotów bezzałogowych (UAVO – Unmanned Aerial Vehicle Operator).

  Lotnisko Gliwice-Trynek (kod ICAO: EPGL) – cywilne lotnisko sportowe Aeroklubu Gliwickiego położone w Gliwicach w dzielnicy Trynek.Nowa Technika Wojskowa to ukazujący się od 1991 pierwszy w Polsce niezależny (od MON) miesięcznik o tematyce ogólnowojskowej, wydawany przez wydawnictwo Magnum-X. Początkowo od maja 1991 ukazywał się pod tytułem "Technika Wojskowa", od lipca 1992, w związku ze zmianą wydawcy, miesięcznik zmienił tytuł na obecny "Nowa Technika Wojskowa".

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Szopa 2014 ↓, s. 58–59.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Grupa WB. „Nowa Technika Wojskowa”. 9, s. 102–107, 2013. Warszawa: Magnum-X. ISSN 1230-1655 (pol.). 
 • Maciej Szopa. Centrum szkolenia operatorów BSP. „Nowa Technika Wojskowa”. 3(2014), s. 58–59, 2014. Magnum-X. ISSN 1230-1655 (pol.). 
 • WB Electronics FlyEye – bezzałogowy statek latający (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) opracowany przez polską firmę WB Electronics przeznaczony do bliskiego rozpoznania.Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.
  Warto wiedzieć że... beta

  Producent – osoba lub przedsiębiorstwo produkujące towary w celu ich sprzedaży na rynku. Celem producenta jest zwykle maksymalizacja udziału jego produktów w rynku, a co za tym idzie maksymalizacja zysków.
  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
  Ożarów Mazowiecki (do 31 grudnia 1966 Ożarów-Franciszków) − miasto w woj. mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w aglomeracji warszawskiej, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ożarów Mazowiecki. Miasto położone jest na Równinie Łowicko-Błońskiej nad Kanałem Ożarowskim.
  Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) – państwowa jednostka budżetowa obsługująca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego będącego organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Koncesja – akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.628 sek.