• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fluoksetyna  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Zespół serotoninowy − stan wywołany zbyt dużą ilością serotoniny w mózgu. Najczęściej spowodowany jest interakcjami różnych substancji blokujących wychwyt zwrotny hormonu, m.in. niektórych TLPD (klomipraminy), inhibitorów MAO z SSRI, SSRI z dekstrometorfanem lub przedawkowaniem SSRI. Może też być powikłaniem augmentacji terapii SSRI węglanem litu. Może prowadzić do śmierci. Do 1999 roku stwierdzono 23 przypadki śmiertelne. Wysypka jest zmianą na skórze, która wpływa na jej wygląd i teksturę. Wysypka może być zlokalizowana w jednym miejscu ciała, lub dotknąć całą powierzchnię skóry. Wysypki mogą spowodować zmianę koloru skóry, swędzenie, ocieplenie, wywołać nierówności, suchość, spękanie, owrzodzenie, obrzęk i mogą być bolesne.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Fluoxetine, [w:] DrugBank [online], University of Alberta, DB00472 [dostęp 2020-03-20] (ang.).
  2. Charakterystyka produktu leczniczego Fluoxetin Polpharma, 20 mg, kapsułki twarde, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [dostęp 2019-10-14] [zarchiwizowane z adresu 2020-06-25].
  3. N. Narita i inni, Interactions of selective serotonin reuptake inhibitors with subtypes of sigma receptors in rat brain, „European Journal of Pharmacology”, 307 (1), 1996, s. 117–119, DOI10.1016/0014-2999(96)00254-3, PMID8831113.
  4. Kenji Hashimoto, Sigma-1 receptors and selective serotonin reuptake inhibitors: clinical implications of their relationship, „Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry”, 9 (3), 2009, s. 197–204, DOI10.2174/1871524910909030197, PMID20021354.
  5. PDSP Ki database, University of North Carolina [dostęp 2019-10-14] (ang.).
  6. David J. Bond i inni, Antidepressant-associated mood elevations in bipolar II disorder compared with bipolar I disorder and major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis, „The Journal of Clinical Psychiatry”, 69 (10), 2008, s. 1589–1601, DOI10.4088/jcp.v69n1009, PMID19192442.
  7. Keming Gao i inni, Treatment-emergent mania/hypomania during antidepressant monotherapy in patients with rapid cycling bipolar disorder, „Bipolar Disorders”, 10 (8), 2008, s. 907–915, DOI10.1111/j.1399-5618.2008.00637.x, PMID19594506.
  8. J.G. Modell, Repeated observations of yawning, clitoral engorgement, and orgasm associated with fluoxetine administration, „J Clin Psychopharmacol”, 9 (1), 1989, s. 63–65, PMID2785122 (ang.).
  9. Wojciech Tochman, Depresja jest chorobą, [w:] Gazeta.pl [online], wywiad z prof. dr. hab. Stanisławem Pużyńskim, 28 lutego 2001 [zarchiwizowane z adresu 2009-02-25].???
  10. Izabela Marczak, Upadek pigułki szczęścia, [w:] Dziennik.pl [online], 27 lutego 2008 [zarchiwizowane z adresu 2017-03-11].
  11. Irving Kirsch i inni, Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration, „PLoS medicine”, 5 (2), 2008, e45, DOI10.1371/journal.pmed.0050045, PMID18303940, PMCIDPMC2253608.
  12. Darian Leader, The creation of the Prozac myth, The Guardian, 27 lutego 2008 [dostęp 2008-03-01] [zarchiwizowane z adresu 2019-12-02] (ang.).
  13. Michael Day, Prozac does not work in majority of depressed patients, [w:] New Scientist [online], 26 lutego 2008 [dostęp 2008-03-01] [zarchiwizowane z adresu 2015-06-10] (ang.).
  14. Laura Blue, Antidepressants Hardly Help, [w:] Time [online], 26 lutego 2008 [dostęp 2008-03-01] [zarchiwizowane z adresu 2015-06-11] (ang.).
  15. Johnson B.T., Kirsch I., Do antidepressants work? Statistical significance versus clinical benefits, „Significance”, 2 (5), 2008, s. 54–58, DOI10.1111/j.1740-9713.2008.00286.x.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Małgorzata Rzewuska, Leczenie zaburzeń psychicznych, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, ISBN 83-200-3354-3.
 • Stephen M. Stahl, Podstawy psychofarmakologii. Teoria i praktyka, t. 3, Gdańsk: Via Medica, 2010, s. 23–26, ISBN 978-83-7599-072-0.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Mania – zaburzenie psychiczne (nie choroba sensu stricto) z grupy zaburzeń afektywnych charakteryzujące się występowaniem podwyższonego bądź drażliwego nastroju. Stany maniakalne zazwyczaj opisywane są przez pacjentów jako doświadczenia przyjemne; sprawiające, że czują się szczęśliwi. Pacjenci, których nastrój podczas manii jest drażliwy, nie opisują tego doświadczenia jako przyjemne, szybko się frustrują, a próba wpływu na ich zamiary powoduje u nich nasilenie gniewu bądź występowanie urojeń prześladowczych.Paroksetyna łac. Paroxetinum) – lek przeciwdepresyjny (tymoleptyk) z grupy SSRI, silny wybiórczy inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Grupa alkilowa (alkil) – fragment organicznego związku chemicznego, jednowartościowa grupa utworzona formalnie przez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki alkanu. Oznacza się ją literą R (symbol "R" nie jest jednak jednoznaczny i może też oznaczać dowolną resztę chemiczną), a wzór ogólny to: CnH2n+1. Najprostszą z nich jest grupa metylowa (-CH3):
  Fenotiazyna (agrazyna) – organiczny związek chemiczny o potrójnym pierścieniu węglowym będący trójpierścieniowym heterocyklicznym związkiem zawierającym heteroatomy azotu i siarki w pierścieniu środkowym.
  DrugBank — ogólnodostępna i bezpłatna baza informacji o lekach, utworzona w 2006 roku przez zespół Craiga Knoxa i Davida Wisharta z Wydziału Informatyki i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Łączy dane z dziedziny chemii, biochemii, genetyki, farmakologii i farmakokinetyki.
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL – polskie wydawnictwo istniejące od 1945 roku, wydające literaturę fachową dla pracowników systemu opieki zdrowotnej, podręczniki szkolne i akademickie i publikacje popularnonaukowe. Do 1993 roku państwowe wydawnictwo istniało pod nazwą Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich (PZWL). W 1998 roku nastąpiła prywatyzacja, aktualnie stanowi część grupy wydawniczej PWN.
  Alergia (popularnie stosowane synonimy uczulenie, nadwrażliwość) – patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem doprowadzają do uwolnienia różnych substancji – mediatorów stanu zapalnego. Może się objawiać łagodnie, jak w przypadku kataru czy łzawienia, aż po zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny i śmierć.
  Orgazm, szczytowanie – moment najsilniejszego podniecenia płciowego i towarzyszącego mu równie silnego uczucia rozkoszy, będący najczęściej celem lub zakończeniem stosunku płciowego, aktu masturbacji bądź innej formy zachowania seksualnego. Orgazmowi towarzyszy szereg charakterystycznych dla tego momentu reakcji fizjologicznych organizmu jak skurcze pochwy i dna macicy u kobiety czy wytrysk nasienia i skurcz moszny u mężczyzny. Bezpośrednim efektem orgazmu jest zaspokojenie seksualne objawiające się odprężeniem ciała, ustąpieniem przekrwienia organów płciowych i psychicznym uczuciem błogostanu oraz spełnienia emocjonalnego. U mężczyzn orgazm nie jest równoznaczny z wytryskiem nasienia, przy którym wcale nie musi dojść do orgazmu.
  Inhibitory monoaminooksydazy (MAO-I, IMAO) − grupa związków stosowanych w leczeniu depresji (działające na MAO-A) i niedociśnienia tętniczego (działające na MAO-B).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.