• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Flota wojenna

  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Marynarka wojenna – część sił zbrojnych państwa zajmująca się obroną granic morskich i wybrzeża, a także prowadzeniem innych działań wojskowych na morzach i oceanach.
  Flota Bałtycka Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej (ros. Балтийский флот ВМФ России) – związek operacyjny Imperium Rosyjskiego, Związku Radzieckiego i Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej, wydzielony do wykonywania operacji na Morzu Bałtyckim.

  Flota od słowa francuskiego - flotte, lub holenderskiego - vloot.

  Flota liniowa – zespół okrętów wojennych (flota wojenna) złożony z okrętów liniowych – najpierw okrętów żaglowych, potem pancerników i krążowników liniowych. Flota liniowa był to zespół najsilniej uzbrojonych okrętów, posiadających zbliżone charakterystyki w celu możliwości działania jako jedna formacja. Podstawowym sposobem walki morskiej od II połowy XVII wieku, wraz ze zwiększeniem znaczenia artylerii okrętowej, był szyk liniowy. Wtedy też mocarstwa morskie zaczęły tworzyć floty liniowe, tworzące trzon marynarki wojennej danego państwa, których nazwa pochodziła od sposobu walki.Działania bojowe – uderzenie na wojska przeciwnika lub odparcie jego uderzeń. Ich rezultatem jest doprowadzenie do rozbicia (obezwładnienia) wojsk przeciwnika oraz opanowanie określonego rejonu lub utrzymanie własnego.
  1. wyższy związek operacyjny marynarki wojennej państwa, przeznaczony do prowadzenia działań bojowych na oceanicznym lub morskim teatrze działań wojennych, samodzielnie lub wspólnie ze związkami innych rodzajów sił zbrojnych.

  Ważniejsze zadania floty: niszczenie obiektów naziemnych przeciwnika, niszczenie sił floty przeciwnika w bazach i na morzu, zabezpieczenie przerzutu i wysadzenia desantów morskich, zakłócanie przepływu transportu na komunikacjach oceanicznych i morskich przeciwnika, obrona wybrzeża własnego od wtargnięcia z morza, obrona własnych komunikacji morskich, współdziałanie ogniowe z wojskami lądowymi i na kierunkach nadmorskich. Floty posiadają w swoim składzie: związki taktyczne rodzajów wojsk i służb, łodzi podwodnych, okrętów nawodnych, lotnictwa morskiego, piechoty morskiej, wojsk rakietowych i artylerii, jednostki logistyczne, łączności, uzbrojenia, remontowe, służby ratowniczej, hydrograficzne, medyczne i inne. Swoje zadania floty wykonują w czasie operacji morskich i działań bojowych samodzielnie lub we współdziałaniu ze związkami operacyjnymi (taktycznymi) innych rodzajów wojsk. Floty posiadają bazy i rejony bazowania, w których posiadają porty zabezpieczające cumowanie, remont, zabezpieczenie logistyczne, prowadzona jest przygotowanie bojowe stanu osobowego. Niewielkie państwa maja jedna flotę lub marynarkę wojenną. Państwa duże mogą mieć kilka flot wchodzących w skład sił morskich kraju.

  Teatr działań wojennych – obszar (lądowy, morski, powietrzny lub mieszany) stanowiący część teatru wojny. Podczas wojny każdy teatr działań może odgrywać główną lub pomocniczą (drugorzędną) rolę. TDW obejmuje część terytorium kontynentu (z przybrzeżnymi wodami oceanów) z morzami wewnętrznymi i przestrzenią powietrzną nad nimi albo akwenem jednego oceanu (ze znajdującymi się na nich wyspami, morzami do niego przyległymi, przybrzeżnymi połaciami lądów i przestrzeń powietrzna nad nimi) w granicach których mogą być rozwinięte lub są prowadzone działania wojenne zmierzające do zrealizowania zadań strategicznych wojny lub jednego z jej etapów.United States Pacific Fleet (Flota Pacyfiku Stanów Zjednoczonych) to nazwa ogólna wszystkich dowództw, baz, związków taktycznych jednostek Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych operujących w basenie Pacyfiku.
  1. w mowie potocznej – marynarka wojenna (flota wojenna) i marynarka handlowa (flota handlowa).

  Floty (w nawiasie rok powstania)[]

 • Floty rosyjskie:
 • Flota Bałtycka (1702)
 • 4 Flota Bałtycka (19461956)
 • 8 Flota Bałtycka (19461956)
 • Flota Czarnomorska (1783)
 • Flota Oceanu Spokojnego (1922)
 • 5 Flota Oceanu Spokojnego (19471953)
 • 7 Flota Oceanu Spokojnego (19471953)
 • Flota Północna (1937)
 • Floty amerykańskie:
 • Flota Atlantyku
 • Flota Pacyfiku
 • I Flota
 • II Flota
 • VI Flota
 • VII Flota
 • Floty Państw Stron Układu Warszawskiego:
 • Zjednoczona Flota Bałtycka (1978)
 • Zobacz[]

 • Flota
 • Zespół okrętów
 • Flota liniowa
 • Bibliografia[]

 • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I ( A – J ), Wydawnictwo MON, Warszawa 1967, wyd. I, s. 403,
 • Bolszaja Sowietskaja Encykłopedia t. 27, Moskwa 1977.
 • Związek operacyjny - wielostopniowa jednostka organizacyjna i operacyjna wojska występująca we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, przeznaczona do prowadzenia operacji na konkretnym teatrze działań wojennych.United States Sixth Fleet (VI Flota Stanów Zjednoczonych)) - związek operacyjny Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, stacjonujący na Morzu Śródziemnym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.