• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Florian Dąbrowski

  Przeczytaj także...
  Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848 (dawniej Wielkie Xięstwo Poznańskie, niem. Großherzogtum Posen, fr. Grand Duché de Posnanie) – autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus (pozostające - z wyjątkiem lat 1848-1851 - obok Prus Zachodnich i Wschodnich, poza Związkiem Niemieckim), powstałe na mocy kongresu wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić narodowe dążenia wielkopolskich Polaków w związku z odłączeniem decyzją kongresu terytorium Wielkopolski od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego, państwa konstytucyjnego, związanego jedynie unią personalną z Imperium Rosyjskim. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez Poznaniaków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831, a po powstaniach wielkopolskich z 1846 i 1848 - całkowicie zniesiona. Administracja pruska bez żadnego aktu prawnego zmieniła nazwę na Prowincja Poznańska (Provinz Posen), ale w użyciu społecznym nadal pozostawała nazwa Wielkie Księstwo Poznańskie (choć polskie elity polityczne również używały nowej nazwy). Nazwa ta pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus, a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Winna Góra – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Środa Wielkopolska. Nazwa pochodzi od powszechnych w okolicy w wiekach średnich winnic.

  Florian Dąbrowski (ur. 6 marca 1798 w Trojanach pod Zgierzem, zm. 2 maja 1848 w Śremie) – polski oficer, uczestnik powstania listopadowego i wielkopolskiego.

  Syn Kazimierza Dąbrowskiego herbu Jastrzębiec i Marianny z Chrząstowa Wielkiego Dąbrowskich herbu Ogończyk, wnuk Onufrego Dąbrowskiego.

  Do armii polskiej wstąpił w 1816 roku, a w 1817 został awansowany na podporucznika 2 pułku strzelców pieszych. Jako porucznik przeszedł w 1825 roku do 7 pułku piechoty liniowej, a w 1830 należał do spisku podchorążych. W powstaniu listopadowym dowodził kompanią w niedawno utworzonym 5 pułku strzelców pieszych. Awansował w lutym na kapitana, a w lipcu na majora. W lipcu 1831 otrzymał złoty krzyż Virtuti Militari za zasługi w obronie Warszawy. Gdy powstanie upadło przeszedł z korpusem generała Macieja Rybińskiego do Prus, a w 1832 wyemigrował do Francji i osiadł w Awinionie, później w Guéret, Evaux i Tours. Tam wstąpił do Zjednoczenia Emigracji Polskiej, a w 1846 do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.

  Jan Henryk Dąbrowski, herbu Virgo Violatta Dąbrowski (ur. 2 sierpnia 1755 w Pierzchowie nad Rabą w Małopolsce, zm. 6 czerwca 1818 w Winnej Górze w Wielkopolsce) – polski generał, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, twórca Legionów Polskich we Włoszech, dowódca naczelny wojsk polskich w 1813, senator-wojewoda Królestwa Polskiego w 1815, generał jazdy armii Królestwa Polskiego w 1815.Chrząstów Wielki – wieś sołecka w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Parzęczew. Na terenie wsi znajduje się stacja uzdatniania wody.

  W okresie Wiosny Ludów wrócił do Polski i wstąpił do armii Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Początkowo od Ludwika Mierosławskiego otrzymał nominację na dowódcę obozu powstańczego, który miał się formować w Mieścisku k. Wągrowca ( co nie zostało zrealizowane). 23 kwietnia podczas powstania jako major objął dowództwo obozu w Książu. Stoczył tam 29 kwietnia bitwę (bitwa pod Książem) z czterokrotnie silniejszymi siłami pruskimi pułkownika Brandta, w której na skutek odniesionych ran zmarł.

  Książ Wielkopolski (niem. Xions) – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie śremskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Książ Wielkopolski. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.Major (skrót mjr) – stopień oficerski używany w armiach wielu krajów. W wojsku polskim jest to stopień niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana. Major wchodzi w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych. Odpowiednikiem majora w marynarce wojennej jest komandor podporucznik a w policji podinspektor Policji.

  Jego prochy, w dziewięć lat po pogrzebie, wskutek decyzji pruskiego landrata o rozebraniu pomnika, zostały przeniesione do grobowca rodziny Dąbrowskich w Winnej Górze przez Bronisława, syna Henryka Dąbrowskiego, mimo że Florian z rodziną tą nie był spokrewniony. Jest patronem ulicy w Śremie.

  Zgierz – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, nad Bzurą, graniczące od południa z Łodzią, wchodzące w skład aglomeracji łódzkiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do ówczesnego województwa miejskiego łódzkiego. Zgierz uzyskał prawa miejskie przed rokiem 1318 i jest jednym z najstarszych miast w regionie.Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • Portalwiedzy.onet.pl
 • Stefan Kieniewicz, "Florian Dąbrowski" [hasło w:] Polski Słownik Biograficzny
 • Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski [red.]: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 139. ISBN 83-01-02722-3.
 • Mieścisko – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w gminie Mieścisko. Od 1411 do 1934 posiadało prawa miejskie. Na terenie wsi istnieje nieczynna już stacja kolejowa. Sołtysem wsi jest Eugeniusz Widziński.Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podporucznik (ppor.) – najniższy stopień oficerski w Wojsku Polskim, z korpusu oficerów młodszych. Polski oficer w stopniu podporucznika na naramiennikach nosi dwie gwiazdki.
  Onufry Dąbrowski (Onufry z Wielkiego Chrząstowa Dąbrowski; w łęczyckiem nazwisko pisane często również Dąmbrowski) herbu Ogończyk, zm. ok. 1811 − generał major ziemiański żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, poseł, elektor Stanisława Augusta, chorąży orłowski i marszałek konfederacji targowickiej na ziemi łęczyckiej.
  Maciej Rybiński herbu Radwan (ur. 24 lutego 1784 w Sławucie na Wołyniu, zm. 17 stycznia 1874 w Paryżu) – polski generał, ostatni wódz naczelny powstania listopadowego.
  Zjednoczenie Emigracji Polskiej – organizacja emigracyjna powstała podczas Wielkiej Emigracji w 1838 i działająca do 1846. W jej skład weszła większość działaczy Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, a także ci którym TDP wydawało się zbyt radykalne. Popierał ją Joachim Lelewel.
  Wągrowiec (niem. do 1875 Wongrowiec, 1875-1920 Wongrowitz, 1941 Eichenbrück) – miasto i gmina w województwie wielkopolskim. Siedziba powiatu wągrowieckiego.
  Powstanie wielkopolskie zwane także powstaniem poznańskim – powstanie, które wybuchło w Wielkopolsce w 1848 roku, będące częścią ogólnopolskiego planu powstania narodowego w czasie europejskiej Wiosny Ludów.
  Generał – wysoki stopień wojskowy, a także grupa stopni generalskich. Nazwa pochodzi z łacińskiego generalis (główny, nadrzędny) i oznaczała początkowo głównego dowódcę wojska lub konkretnego rodzaju broni. W tym znaczeniu, stopień generała, jako naczelnego dowódcy całych sił zbrojnych państwa, zachował się obecnie jedynie w Szwajcarii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.