• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Flora of North America

  Przeczytaj także...
  JSTOR (/dʒeɪ-stɔːr/, skrót od ang. Journal Storage) – biblioteka cyfrowa utworzona w 1995 roku. Początkowo zawierała cyfrowe kopie czasopism naukowych o wyczerpanym nakładzie. Następnie zaczęła zbierać także książki, materiały źródłowe oraz aktualne numery czasopism naukowych. Pozwala na wyszukiwanie w pełnej treści niemal 2000 czasopism naukowych. Flora (z łac. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie. Ze względu na odniesienie czasowe wyróżnia się flory współczesne lub flory dawnych okresów geologicznych, zwane florami kopalnymi (np. flora trzeciorzędu). Zakres flory może być ograniczany także do określonego biotopu (np. flora górska) lub określonej formacji roślinnej (np. flora lasu deszczowego). Flora może być ogólna lub ograniczona do wybranej grupy taksonomicznej lub ekologicznej (np. flora chwastów, flora roślin naczyniowych, flora mchów). Określenie flora bakteryjna oznacza ogół bakterii żyjących w organizmie ludzkim (flora fizjologiczna człowieka) lub w określonym jego miejscu (np. flora bakteryjna jamy ustnej). Ogół grzybów występujących na danym obszarze określano dawniej mianem flory grzybów lub mikoflory, współcześnie stosowany jest termin mikobiota podkreślający brak pokrewieństwa grzybów i roślin.
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.

  Flora of North America (pełny tytuł Flora of North America North of Mexico) – 29-tomowe dzieło zawierające opracowanie flory Ameryki Północnej na północ od Meksyku (Stany Zjednoczone i Kanada), a także flory Grenlandii i wysp St. Pierre i Miquelon. Jest to synoptyczny opis wszystkich taksonów. Ma służyć zarówno jako sposób identyfikacji roślin w regionie, jak i jako systematyczny konspekt flory północnoamerykańskiej. Opisano także taksony i obszary geograficzne wymagające dalszych badań oraz taksony, o których sądzono, że wyginęły w okresie stałego osadnictwa europejskiego, tj. ostatnich 500 lat. Tom 1 zawiera podstawowe informacje ogólne. Tom 2 opisuje paprocie i nagonasienne, tomy 3–26 opisano rośliny okrytonasienne zgodnie z systemem klasyfikacji A. Cronquista z 1981 r. Glony opisane są w tomach 27–28. Tom 29 zawiera zbiorczą bibliografię i indeks.

  Okrytonasienne, okrytozalążkowe (Magnoliophyta; syn. Angiospermae) – grupa (klad) roślin naczyniowych pochodzących od wspólnego przodka żyjącego prawdopodobnie w okresie karbonu (350-275 mln lat temu) i stanowiących siostrzaną linię rozwojową w stosunku do nagonasiennych. Okrytonasienne charakteryzują się zredukowanym gametofitem oraz brakiem rodni i plemni. Sporofity są pokaźne, a kwiat jest często obupłciowy. Części wytwarzające gamety to słupki i pręciki. Słupki powstają ze zrośniętych owocolistków. Pręciki zbudowane są z nitki i główki. W główce występują najczęściej 2 pylniki. W pylnikach powstają mikrospory, z których następnie rozwijają się ziarna pyłku, które wytwarzają tzw. jądra plemnikowe (nieruchome plemniki).Miquelon jest to francuska wyspa wchodząca w skład departamentu zamorskiego, Saint-Pierre i Miquelon. Jedynym ośrodkiem osadnictwa na wyspie jest położone na wyspie miasto Miquelon, leżące na północnym krańcu wyspy.

  Flora of North America zawiera akceptowane nazwy, cytaty z literatury, bazonimy, synonimy, opisy morfologiczne, siedlisko, rozmieszczenie geograficzne, stan ochrony oraz omówienie kwestii taksonomicznych dla około 20 000 gatunków. Projektem zarządza Stowarzyszenie Flora of North America. Treść z opublikowanych tomów jest dostępna za pośrednictwem eFloras i JSTOR i została przekazana zespołowi informatycznemu World Flora.

  W opracowaniu dzieło wzięło udział około 1000 autorów, artystów, recenzentów i redaktorów z całego świata.

  Opisy gatunków zawierają:

 • Nazwę naukową i zwyczajową
 • Systematykę
 • Charakterystykę i klucz do oznaczania
 • Mapy występowania
 • Ilustracje i zdjęcia
 • Liczby chromosomów
 • Fenologię
 • Zastosowanie w medycynie i w życiu ludzi
 • Toksyczność.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Flora of North America, SCOPE [dostęp 2020-11-05] (ang.).
  2. Flora of North America North of Mexico, Rodriguésia vol.66 no.4 Rio de Janeiro  2015 [dostęp 2020-11-05] (ang.).
  3. Flora of North America, SCOPE [dostęp 2020-11-05] (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Flora of North America (efloras.org)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.698 sek.