• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Flora Europaea

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Trinity College (irl. Coláiste na Tríonóide, tłum. Kolegium Trójcy Świętej) – irlandzka uczelnia założona w roku 1592 przez królową Elżbietę I w Dublinie na terenie dawnego klasztoru augustianów.
  Flora (z łac. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie. Ze względu na odniesienie czasowe wyróżnia się flory współczesne lub flory dawnych okresów geologicznych, zwane florami kopalnymi (np. flora trzeciorzędu). Zakres flory może być ograniczany także do określonego biotopu (np. flora górska) lub określonej formacji roślinnej (np. flora lasu deszczowego). Flora może być ogólna lub ograniczona do wybranej grupy taksonomicznej lub ekologicznej (np. flora chwastów, flora roślin naczyniowych, flora mchów). Określenie flora bakteryjna oznacza ogół bakterii żyjących w organizmie ludzkim (flora fizjologiczna człowieka) lub w określonym jego miejscu (np. flora bakteryjna jamy ustnej). Ogół grzybów występujących na danym obszarze określano dawniej mianem flory grzybów lub mikoflory, współcześnie stosowany jest termin mikobiota podkreślający brak pokrewieństwa grzybów i roślin.

  Flora Europaea - pięciotomowa encyklopedia europejskich roślin naczyniowych opublikowana w latach 1964-1993 przez wydawnictwo Cambridge University Press. Głównym celem publikacji było zebranie danych rozproszonych we florach krajowych w jednym dziele z umożliwieniem identyfikacji (oznaczenia) roślin dziko występujących i uprawianych w Europie do poziomu podgatunku. Flora zawiera także informacje o rozmieszczeniu geograficznym, preferencjach siedliskowych, liczbie chromosomów.

  Dublin (angielska wymowa: [dʌblɪn] lub [dʊblɪn]; irl. Baile Átha Cliath, wym. [bˠaʲlə a:hə klʲiəh]) – stolica i największe miasto Irlandii, położone w prowincji Leinster. Uniwersytet Liverpoolski, Uniwersytet w Liverpoolu (ang. University of Liverpool) – brytyjski uniwersytet państwowy w Liverpoolu.

  Flora Europaea została opublikowana w 2001 r. w formie CD, a za sprawą Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Edynburgu (ang. Royal Botanic Garden Edinburgh) została także opublikowana w Internecie.

  Historia[ | edytuj kod]

  Idea opracowania ogólnoeuropejskiej Flory miała swój początek na 8. Międzynarodowym Kongresie Botanicznym w Paryżu w 1954 roku. Pierwszy tom opublikowany został w roku 1964, w kolejnych latach ukazywały się kolejne tomy i w końcu ostatni (piąty) ukazał się w 1980 roku. Z honorariów autorskich utworzony został fundusz zarządzany przez Towarzystwo Linneuszowskie (ang. Linnean Society) z Londynu, który pozwolił na kontynuację prac nad Florą przez dr Johna Akeroyda. W efekcie uzupełniony i zaktualizowany tom I został opublikowany w 1993 roku. Trwają prace nad drugim wydaniem Flora Europaea, pomimo że główny wysiłek taksonomów europejskich skierowany jest obecnie na finansowany przez Unię Europejską projekt Euro+Med PlantBase dostępny w Internecie [1].

  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki. Nazwa pochodzi z greki, gdzie χρῶμα (chroma, kolor) i σῶμα (soma, ciało). Chromosomy rozróżniano poprzez wybarwienie. Pierwszy raz terminu tego użył Heinrich Wilhelm Waldeyer w roku 1888.

  Przegląd tomów[ | edytuj kod]

  Tom (Volume) 1

  Data publikacji 1964. Tom (Volume) 2 Rosaceae - Umbelliferae ​ISBN 0-521-06662-X​ ​ISBN 978-0521066624​ Data publikacji: 1 grudnia 1968 (486 stron) Tom (Volume) 3 Diapensiaceae - Myoporaceae ​ISBN 0-521-08489-X​ ​ISBN 978-0521084895​ Data publikacji: 28 grudnia 1972 (399 stron) Tom (Volume) 4 Plantaginaceae - Compositae (w tym Rubiaceae): ​ISBN 0-521-08717-1​ ​ISBN 978-0521087179​ Data publikacji: 5 kwietnia 1976 (534 stron) Tom (Volume) 5 Alismataceae - Orchidaceae: ​ISBN 0-521-20108-X​ ​ISBN 978-0521201087​ Data publikacji: 3 kwietnia 1980 (476 stron) Tom (Volume) 1 Revised Lycopodiaceae - Platanaceae: ​ISBN 0-521-41007-X​ ​ISBN 978-0521410076​ Data publikacji: 22 kwietnia 1993 (629 stron) 5 Volume Set and CD-ROM Pack ​ISBN 0-521-80570-8​ ​ISBN 978-0521805704​ Data publikacji: 6 grudnia 2001 (2392 stron)

  Redaktorzy[ | edytuj kod]

  Tom Tutin (1908-1987) - profesor botaniki z University of Leicester Vernon Heywood (1927- ) - botanik i działacz Plant Conservation oraz IUCN, profesor emerytowany University of Reading Alan Burges (1911-2002) - profesor botaniki z University of Liverpool David Valentine (1912-1987) - profesor botaniki z Durham University

  Redaktor zaktualizowanego wydania tomu pierwszego:

  Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.Międzynarodowy Kongres Botaniczny (ang. International Botanical Congress, IBC ) – oficjalne spotkania botaników różnych specjalizacji z całego świata organizowane co 6 lat. Spotkania organizowane są przez Międzynarodowy Związek Towarzystw Botanicznych i Mikologicznych (ang. International Association of Botanical and Mycological Societies, IABMS ) w różnych miejscach na świecie. Ostatni, siedemnasty Kongres odbył się w Wiedniu, następny odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2011 roku w Melbourne w Australii. Pierwszy Kongres miał miejsce w roku 1900 w Paryżu.
  David Moore - profesor emerytowany z University of Reading

  Redaktor wydania na CD: Max Walters (1920-2005) - dyrektor Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego w Cambridge (Cambridge University Botanic Garden) David Webb (1912-1994) - profesor botaniki z Trinity College w Dublinie

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Newbould Palmer: Obituary: Alan Burges. Londyn: Independent, 2002.
  2. Euro+Med Plantbase: E+M About (ang.). 1999. [dostęp 4 stycznia 2007].

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Species Plantarum - pierwsza encyklopedia roślin
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Atlas Florae Europaeae - strona zespołu naukowców z siedzibą w Helsinkach opracowującego mapy rozmieszczenia gatunków ujętych we Flora Europaea.
 • Uniwersytet w Durham (ang. Durham University, oficjalna nazwa: University of Durham) – brytyjski uniwersytet państwowy w Durham, w regionie North East England, obejmujący również campus w Stockton-on-Tees. Organizacyjnie dzieli się na wydziały akademickie i 16 kolegiów. Wydziały odpowiadają za badania naukowe i dydaktykę, a poszczególne kolegia za sprawy organizacyjne i wsparcie studentów, naukowców i części kadry. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, w skrócie IUCN) – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Jej siedziba mieści się w Gland w Szwajcarii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.
  22 kwietnia jest 112. (w latach przestępnych 113.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 253 dni.
  Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only Memory) — poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM, który dzisiaj jest tylko jednym ze standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Taką płytę nazywa się CD-Audio. Dzięki dużej jak na swoje czasy pojemności, niezawodności i niskiej cenie, dysk kompaktowy stał się popularnym medium do zapisywania danych.
  Towarzystwo Linneuszowskie w Londynie (ang. The Linnean Society of London) – jedno z najstarszych stowarzyszeń naukowych w Londynie. Jest też najstarszym stowarzyszeniem poświęconym wyłącznie historii naturalnej. Zajmuje się badaniami i edukacją w zakresie historii naturalnej i taksonomii. Towarzystwo zostało założone w 1788 roku, przyjmując nazwę od szwedzkiego naukowca Karola Linneusza.
  Species Plantarum – dzieło Karola Linneusza opublikowane w 1753, zawierające wykład jego systemu klasyfikacyjnego roślin. Opisy w nim zawarte uznano w taksonomii roślin za pierwsze prawidłowo opublikowane naukowe definicje gatunków.
  Zasięg, areał, obszar występowania – obszar, na którym regularnie występują osobniki danego taksonu (gatunku, rodzaju, rodziny itd.). Zasięg wyższej kategorii systematycznej w hierarchii systemu klasyfikacyjnego obejmuje zasięgi kategorii niższego rzędu. Także obszar występowania innych zjawisk lub tworów biologicznych (np. populacji, formacji i zespołów roślinnych). Linia ograniczająca obszar występowania taksonu lub zjawiska to kres lub granica zasięgu.
  Siedlisko – zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), niezależnych od biocenozy, które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów, ich populację lub całą biocenozę. Siedlisko określa warunki istnienia zajmujących je typów zbiorowisk roślinnych i związanych z nimi zgrupowań zwierzęcych. Siedlisko danego gatunku to przestrzeń, w której ten gatunek występuje.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.