• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Flathead

  Przeczytaj także...
  Saliszowie Nadmorscy (ang. Coast Salish) - grupa plemion Indian zamieszkujących Kolumbię Brytyjską w Kanadzie. Plemionami wchodzącymi w skład grupy są m.in.:Indianie – najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – obok Inuitów (Eskimosów) i Aleutów – grup ludności tubylczej (rdzennej, autochtonicznej) zamieszkujących oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej, jak i dziś – setki ludów, plemion i grup o bardzo różnym charakterze i stopniu rozwoju. W tradycyjnej antropologii zaliczani są do rasy żółtej.
  Wielkie Równiny – rozległa kraina geograficzna, a zarazem krąg kulturowy na obszarze Kanady i USA, u podnóża Kordylierów. Obszar ten, zbudowany z mezozoicznych i trzeciorzędowych wapieni i piaskowców, charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu i niemal wyłącznie trawiastą roślinnością (poza lasami łęgowymi w dolinach rzecznych), tzw. prerią. Obszar ten leży w kilku strefach klimatycznych. Silny wpływ na jego klimat ma bliskość Kordylierów.
  delegacja Flathead, rok 1884

  Flathead (nazwa własna: Salish, pl. Płaskogłowi, Saliszowie, Salisze) – Indianie Ameryki Północnej zamieszkujący zachodnią Montanę. Używali języka flathead z rodziny salisz.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Wywodzący się z kręgu kulturowego Płaskowyżu, przejęli liczne obyczaje Indian Wielkich Równin. Budowali zarówno półziemianki, charakterystyczne dla Płaskowyżu, jak i tipi typowe dla Indian Wielkich Równin.

  Języki salisz (ang. salish) to grupa języków używanych przez Indian w zachodniej Kanadzie i północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Większość języków z tej grupy jest zagrożona przez ekspansję języka angielskiego. Posługują się nimi głównie starsi ludzie, niektóre języki zna tylko kilka osób.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Nazwa Płaskogłowi nie wynika ze zwyczaju spłaszczania głów, któremu plemię nie hołdowało. Flathead trzymali natomiast często niewolników z plemion praktykujących spłaszczanie czaszki.

  Historia i dzieje współczesne[ | edytuj kod]

  Flathead zamieszkiwali wschodnie tereny Płaskowyżu. Od XIX w. hodowali konie i organizowali wyprawy na Wielkie Równiny, wchodząc w konflikty z żyjącymi tam plemionami. Od 1872 roku żyli głównie na obszarze swego rezerwatu w Montanie, obecnie rozproszeni także w wielu innych częściach USA.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Rezerwat Indian – autonomiczny obszar przeznaczony dla tubylczych ludów Ameryki (Indian), ustanowiony przez dane państwo (lub jego jednostkę administracyjną, np. stan, prowincję) – zazwyczaj w celu ochrony terytorium, tożsamości, integralności, odrębności i innych praw tubylczej grupy, będącej jego właścicielem lub użytkownikiem.

  Wierzenia[ | edytuj kod]

  Wierzyli w duchy opiekuńcze, uprawiali szamanizm.

  Liczebność[ | edytuj kod]

  Według danych U.S. Census Bureau, podczas spisu powszechnego w 2000 roku 3310 obywateli USA zadeklarowało, że jest pochodzenia Salish, zaś 3464 – wyłącznie Salish and Kootenai. Jednocześnie 4739 osób oświadczyło, że ma pochodzenie wyłącznie lub między innymi Salish a 4203 – wyłącznie lub między innymi Salish and Kootenai.

  Tipi – rodzaj namiotu Indian Ameryki Północnej, głównie północnej części obszaru Wielkich Równin. Nazwa pochodzi z języka siou i oznacza "miejsce gdzie się żyje". Używane były do mieszkania przez koczownicze plemiona, utrzymujące się z polowania na bizony (m.in. Dakotowie).Płaskowyż (plateau) - obszar wysoko położony o płaskiej lub lekko falistej powierzchni i o stromych stokach, będący fragmentem wydźwigniętej powierzchni zrównania lub równiny wulkanicznej.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Barry M. Pritzkert: A Native American Encyclopedia: History, Culture, and Peoples. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 978-0-19-513877-1.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Saliszowie Nadmorscy
 • Warto wiedzieć że... beta

  Indianie Ameryki Północnej – Indianami nazywa się niemal całą (z wyłączeniem Aleutów i Inuitów) autochtoniczną (tubylczą, rdzenną) ludność obu Ameryk o złożonej etnogenezie. Znaleziska archeologiczne i antropologiczne sugerują, że Ameryka Północna została zaludniona przez przybyszy z Azji co najmniej 12 tysięcy lat temu. Podczas ostatniej epoki lodowcowej ludzie przedostali się do niej przez Cieśninę Beringa. Późniejsze zróżnicowanie antropologiczne Indian jest wynikiem działania takich czynników jak dryf genetyczny i dobór naturalny, a także możliwego asymilowania jednostek czy małych grup z Oceanii i Australii (być może nawet z Europy).
  Płaskowyż – jeden z podstawowych kręgów kulturowych Indian Ameryki Północnej. Obszar Płaskowyżu charakteryzował się urozmaiconym klimatem i zróżnicowaną szatą roślinną (obszary trawiaste i porośnięte lasami iglastymi wzgórza).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.