• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Flamandzki Związek Narodowy

  Przeczytaj także...
  Christus Rex (łac. Chrystus Król, reksiści) – walońskie faszystowskie i ultrakatolickie ugrupowanie polityczne w Belgii działające od 1935 r., w okresie okupacji podjęło się kolaboracji z Niemcami hitlerowskimi.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  René Lagrou (ur. w 1904 r., zm. w 1969 r.) - flamandzki działacz narodowy i wydawca, komendant Flamandzkiego SS, oficer Ochotniczego Legionu Flandryjskiego, Ochotniczej Brygady Szturmowej "Langemarck", a następnie 27 Ochotniczej Dywizji Grenadierów Pancernych SS "Langemarck" podczas II wojny światowej
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}
  Bandera del VNV.svg

  Flamandzki Związek Narodowy (nider. Vlaamsch Nationaal Verbond, VNV) – flamandzkie nacjonalistyczne ugrupowanie polityczne w Belgii w latach 30. i 40. XX w.

  Nacjonalizm (z łac. natio – naród) – postawa społeczno-polityczna, uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze (egoizm narodowy), jednak istnieją grupy, które szanują także racje i poglądy innych narodów. Nacjonalizm przejawia się głoszeniem poglądów o zabarwieniu narodowym, szerzeniem myśli narodowej i pamięci o bohaterach danego narodu. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu. Wyróżniamy dwa typy nacjonalizmu: pozytywny i negatywny (szowinistyczny).Algemeene SS Vlaanderen (inne nazwy nid. Algemeene SchutScharen Vlaandren, Vlaamsche SS, SS-Vlaanderen) – formacja belgijskich Flamandów hitlerowskiego Allgemeine SS w okresie II wojny światowej.

  Partia została założona 8 października 1933 r. przez Stafa de Clerqa na bazie dotychczas działającej Frontpartij. W jej skład weszły też mniejsze nacjonalistyczne organizacje flamandzkie o charakterze od umiarkowanego do skrajnie prawicowego. Do kierownictwa Związku weszli Hendrik Elias, Reimond Tollenaere, Gérard Romsée i Ernest Van den Berghe. VNV reprezentowała narodowe interesy Flamandów zamieszkujących Belgię. Jej mottem było: Autorytet, Dyscyplina i Wielkie Niderlandy.

  SS (niem. Die Schutzstaffel der NSDAP, pol. "eskadra ochronna NSDAP") – paramilitarna i początkowo elitarna niemiecka formacja nazistowska, podległa Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP).Heinrich Himmler (ur. 7 października 1900 w Monachium, zm. 23 maja 1945 w Lüneburgu) – polityk, jeden z głównych przywódców Niemiec hitlerowskich i zbrodniarzy II wojny światowej; współtwórca i szef kolejno: SS (od 1929), Gestapo (od 1934), policji (od 1936), minister spraw wewnętrznych (od 1943). Odpowiedzialny za eksterminację Żydów w Europie.

  Na wzór Adolfa Hitlera S. de Clerq nadał sobie tytuł den Leider. Jego przywództwo doprowadziło do zwiększenia się poparcia społecznego dla VNV, czego dowodem były wyniki kolejnych wyborów parlamentarnych. W 1936 r. VNV uzyskał 13,6% głosów we Flandrii, a w 1939 r. – 14,7%. 6 października 1936 r. Związek zawarł umowę z ruchem walońskim Christus Rex, kierowanym przez Léon Degrelle'a, w której obie strony zobowiązały się dążyć w kierunku federalizacji Belgii pod władzą króla Leopolda III. Partia stawała się jednocześnie coraz bardziej autorytarna, przyjmując ostatecznie elementy faszystowskie. Pojawiły się również hasła antysemickie. Od kwietnia 1937 r. VNV korzystał ze stałej pomocy finansowej ze strony III Rzeszy, która wzrosła od pocz. 1939 r. Coraz aktywniejsze stawały się bojówki, zgrupowane w Zwarte Brigade, kierowanej przez Hermana van Ooteghema. Organizacją młodzieżową VNV był Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond na czele z Hilaire Gravezem, który połączył się ze Związkiem jeszcze pod koniec 1933 r.

  Obóz koncentracyjny – miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz. Służyć może różnym celom: od miejsca czasowego odosobnienia osób, wobec których zostaną podjęte później inne decyzje, poprzez obóz pracy przymusowej, czyli de facto niewolniczej, aż po miejsce fizycznej eksterminacji.Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.

  Po najeździe Niemiec na Belgię 10 maja 1940 r., VNV natychmiast podjęło politykę kolaboracji z okupantami. Kierownictwo partii zostało rozszerzone poprzez dołączenie kolejnych działaczy flamandzkich, tj. Fransa Daelsa, Edgarda Delvo, Jerooma Leuridana i Raymonda Speleersa, zaś w styczniu 1941 r. Jana Timmermansa. VNV jako jedyna partia uzyskała zgodę na przeprowadzanie demonstracji. Pod presją Niemców flamandzkie Flamandzki Związek Narodowo-Solidarystyczny i ruch reksistowski zostały podporządkowane Ruchowi Jedności VNV, który stanowił kolaboracyjną platformę ponadpartyjną. Staf de Clerq początkowo wierzył, że z pomocą Niemców uda się stworzyć tzw. Wielkie Niderlandy (Dietsland), składające się z Flandrii, Holandii i pewnych części północnej Francji. Później zaakceptował jednak ideę włączenia Flandrii do germańskiej Wielkiej Rzeszy. Przeciwieństwem dla VNV była Algemeene-SS Vlaanderen kierowana przez SS-Hauptsturmführera René Lagrou. Niemcy wykorzystywali ją, aby zmuszać VNV do prowadzenia polityki zgodnie z ich interesami. Flamandzki Związek Narodowy podczas okupacji patronował werbunkowi Flamandów do różnych kolaboranckich formacji wojskowych, bazując w dużej części na członkach swoich bojówek, przemianowanych w sierpniu 1940 r. na Dietsche Militie/Zwarte Brigade. Ponadto wspierał Niemców w wyszukiwaniu i przekazywaniu im Żydów w celu deportacji do obozów koncentracyjnych.

  Kolaboracja (łac. ko - przedrostek oznaczający "razem, wspólnie" + łac. laborare - "pracować") - współpraca z nieprzyjacielem, okupantem; kolaborant, kolaboracjonista - współpracujący z wrogiem, zaborcą.Flamandzki Związek Narodowo-Solidarystyczny (nid. Verbond der Diets Nationaal-Solidaristen), zwany też Verdinaso – flamandzkie nacjonalistyczne ugrupowanie polityczne w Belgii i Holandii działające od 1931 r.

  Staf de Clerq zmarł nieoczekiwanie 22 października 1942 r. w Gandawie, a jego następcą jako przywódca VNV na pocz. grudnia tego roku – pomimo negatywnego stanowiska Gottloba Bergera – został Hendrik Elias. Prowadził on politykę umiarkowanej kolaboracji z Niemcami, zmniejszając rekrutację Flamandów do Waffen-SS i rozwiązując organizację młodzieżową VNV, która zajmowała skrajnie kolaboracyjne stanowisko. Działania zbrojne przeciwko działaczom VNV prowadził belgijski ruch oporu, podkładając bomby i dokonując egzekucji. Rozpoczęły się one w 1942 r., ulegając nasileniu w 1943 i 1944 r. 27 lutego 1944 r. H. Elias spotkał się w Salzburgu wraz z Jefem van de Wiele, b. przywódcą Niemiecko-Flamandzkiego Związku Pracy (DeVlag) z Reichsführerem SS Heinrichem Himmlerem. Zgodził się wówczas na włączenie Flandrii w skład Wielkiej Rzeszy. Doprowadziło to do gwałtownego spadku poparcia społecznego dla VNV, który w kwietniu 1944 r. liczył jedynie pk. 10 tys. członków. Podczas wyzwalania Belgii przez aliantów we wrześniu 1944 r., H. Elias zbiegł do Niemiec, ale nie wszedł w skład Vlaamsche Landsleiding, rodzaju flamandzkiego rządu na uchodźstwie, kierowanego przez J. van der Wiele. Po kapitulacji III Rzeszy 8/9 maja 1945 r., został aresztowany przez Francuzów i przekazany belgijskim władzom, które wytoczyły mu proces pod zarzutem zdrady stanu. Wyrok śmierci zmieniono na karę dożywotniego więzienia, którą odbywał do 1959 r. Do więzień trafiło też wielu innych działaczy VNV.

  Niemiecko-Flamandzki Związek Pracy (niem. Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft, nid. Duits-Vlaamse Arbeidersgemeenschap, DeVlag) – separatystyczna organizacja o charakterze kulturalnym skupiająca flamandzkich i niemieckich studentów w okresie przedwojennym i podczas II wojny światowejReimond Tollenaere (ur. 29 czerwca 1909 r. w Oostakker, zm. 22 stycznia 1942 r. we wsi Koptsy koło Novgorod) – flamandzki nacjonalistyczny działacz polityczny, członek Flamandzkiego Związku Narodowego (VNV), komendant organizacji paramilitarnej VNV Dietsche Militie/Zwarte Brigade.

  Do tradycji Flamandzkiego Związku Narodowego nawiązywała Chrześcijańska Flamandzka Unia Ludowa, założona w 1954 r. przez Fransa Van der Elsta, który regularnie odwiedzał w więzieniu H. Eliasa.

  Bibliografia[]

 • Stanley G. Payne, A History of Fascism 1914-1945, Londyn 2001
 • Bruno De Wever, Greep naar de macht-Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde - Het VNV 1933-1945, 2007
 • Linki zewnętrzne[]

 • Kolaboracja Flamandów z III Rzeszą podczas II wojny światowej (jęz. niderlandzki)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Léon Degrelle (ur. 15 czerwca 1906 w Bouillon w Belgii, zm. 31 marca 1994 w Maladze w Hiszpanii) – polityk belgijski o poglądach nacjonalistyczno-faszystowskich.Fredegardus Jacobus Josephus (Jef) van de Wiele (ur. 20 lipca 1903 r. w Brugii, zm. 4 września 1979 r. w Brugii) – flamandzki przywódca Niemiecko-Flamandzkiego Związku Pracy (DeVlag)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jérôme Gustave Théophile (Staf) De Clercq (ur. 16 września 1884 w Everbeek, zm. 22 października 1942 w Gandawie) – flamandzki polityk, przywódca nacjonalistycznego Flamandzkiego Związku Narodowego (VNV).
  Język niderlandzki (nid. Nederlandse taal, Nederlands, niekiedy również określany jako język holenderski, język flamandzki) – język indoeuropejski z grupy języków germańskich zaliczany do języków dolnoniemieckich. Językiem niderlandzkim posługuje się ok. 27 milionów ludzi. Dla 23 milionów jest językiem ojczystym (pierwszym) lub językiem kultury i literatury, a dla kolejnych 4 milionów drugim językiem. Większość użytkowników tego języka mieszka na zachodzie Europy. Niderlandzki jest oficjalnym językiem urzędowym w Holandii i Belgii (Flandria), a poza Europą w Surinamie i dawnych Antylach Holenderskich, czyli Bonaire, Curaçao, Sabie, Sint Eustatius, Sint Maarten i Arubie. Niderlandzki jest blisko spokrewniony z językiem niemieckim i wykazuje podobieństwo do angielskiego i duńskiego. Języki o mniejszym zasięgu, które są blisko spokrewnione z niderlandzkim to afrikaans (do 1925 uważany za lokalną odmianę niderlandzkiego) i fryzyjski (w mniejszym stopniu, gdyż nie należy do języków dolnofrankońskich).
  Region Flamandzki (nid. Vlaams Gewest) – jeden z trzech regionów federalnych Belgii, położony w północnej części kraju i zamieszkany głównie przez ludność niderlandzkojęzyczną. Siedzibą parlamentu i rządu Regionu Flamandzkiego jest Bruksela (leżąca poza obszarem regionu – w osobnym Regionie Stołecznym Brukseli). Na określenie regionu używa się też wieloznacznego terminu Flandria.
  Waffen-SS (niem. Zbrojne SS) – zbrojne oddziały niemieckiej nazistowskiej formacji paramilitarnej Schutzstaffel (niem. eskadra ochronna), znane również pod skrótem SS.
  Leopold III, właśc. Léopold Philippe Charles Albert Meinrad Hubertus Marie Miguel (ur. 3 listopada 1901 w Brukseli, zm. 25 września 1983 w Sint-Lambrechts-Woluwe) – król Belgów w latach 1934–1951, z dynastii Sachsen-Coburg-Gotha.
  Gérard Lambert Marie Ghislain Romsée (ur. 11 października 1901 w Guigoven, zm. 14 kwietnia 1975 w Sint-Pieters-Woluwe) – flamandzki działacz nacjonalistyczny, gubernator Limburgii, a następnie sekretarz generalny spraw wewnętrznych i zdrowia podczas II wojny światowej.
  Hendrik Jozef Elias (ur. 12 czerwca 1902 w Machelen, zm. 2 lutego 1973 w Ukkel) – flamandzki polityk, historyk, przywódca nacjonalistycznego Flamandzkiego Związku Narodowego (VNV)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.