• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Flaga państwowa  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Krzyż grecki – jedna z form krzyża. Od wieków, w różnych wariacjach, w symbolice różnych religii, związanej z czterema stronami świata (por. róża wiatrów).Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Historia flagi narodowej[]
  flagi i bandery (H – handlowe, W – wojenne) niektórych państw świata według encyklopedii Orgelbranda z 1899

  Niektóre obecnie używane flagi narodowe i państwowe mają kilkusetletnią tradycję, np. flaga Danii używana od średniowiecza. Jednak w zasadzie w odniesieniu do okresu przed XVIII wiekiem nie można mówić o flagach narodowych i państwowych w pełnym tego słowa znaczeniu. Flagi, o których mowa, były jedynie banderami wojennymi i handlowymi, kojarzonymi raczej z monarchą i jego siłami zbrojnymi, nie zaś z państwem, a tym bardziej z ogółem jego mieszkańców. Niektóre statki handlowe używały zresztą odrębnych bander miejskich i bander kompanii handlowych. Na lądzie natomiast używano chorągwi i sztandarów, które były raczej wytworami rzemiosła artystycznego a nie masowej produkcji, przedstawiały głównie godła heraldyczne i nie były ustandaryzowane, a jedynie używane zwyczajowo.

  Flaga Serbii jest prostokątem o proporcjach 2:3 podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, niebieski i biały. Jej barwy nawiązują do wywodzącej się z panslawizmu idei flagi wszechsłowiańskiej. Flaga państwowa zawiera herb Serbii umieszczone centralnie w stosunku pionowym. W stosunku poziomym jest ono przesunięte w stronę masztu o 1/7 łącznej długości flagi [1]. Dopuszczone jest stosowanie wersji flagi pozbawionej godła. Aktualny wzór flagi został oficjalnie wprowadzony w listopadzie 2010 roku.Chorągiew – płat materiału o określonych barwach i godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społecznej, politycznej, kościelnej, zawodowej itd.; łac. „vexillum”, fr. „drapeau” od „drap” - „materia, sukno”; nm. „die Fahne” od stgnm. „fanon” - „materia płachta”; czes. „korouhev”, ros. „chorugw”; scs. „chorągy”; ukr. "prapor, znameno": wyrazy słowiańskie pochodzą od mongolskiego „orongo”, „orunga” - znak, chorągiew.

  Nowoczesna flaga państwowa i narodowa – a więc ustandaryzowana, postrzegana jako symbol państwa i narodu, produkowana fabrycznie lub na tyle prosta by mogła być wykonana samodzielnie w domu przez zwykłego obywatela, zaczęła występować w końcu XVIII w. i była wynikiem demokratyzacji polityki, związanej między innymi z amerykańską wojną o niepodległość i rewolucją francuską. W XIX w. europejska kultura używania flagi narodowej przyjęła się w tych krajach pozaeuropejskich, które były uznawane za podmioty prawa międzynarodowego i członków tzw. rodziny narodów, np. Chiny, Japonię, Syjam.

  Półksiężyc (arab. hilal) – symbol islamu od XIX wieku, zarazem jeden z mniej powszechnych symboli w symbolice europejskiej czasów średniowiecza.Flaga Serbołużyczan – flaga narodowa Serbołużyczan. Składa się z trzech jednakowych poziomych pasów w barwach pansłowiańskich: niebieskiej, czerwonej i białej (licząc od góry).

  Do pojawienia się kolejnych flag narodowych przyczyniały się każdorazowo kolejne fale pojawiania się nowych państw na mapie politycznej świata: dekolonizacja Ameryki Łacińskiej w pierwszej połowie XIX w., upadek Imperium Osmańskiego, Austro-Węgier i carskiej Rosji po I wojnie światowej, dekolonizacja Azji i Afryki po II wojnie światowej, wreszcie rozpad ZSRR i Jugosławii.

  Barwy pansłowiańskie. Kolorami panslawizmu są czerwień, błękit i biel. Barwy te widnieją na flagach większości krajów słowiańskich oraz tych krajów, w których narody słowiańskie lub słowiańskojęzyczne stanowią większość. Mają one symbolizować postulowaną przez panslawizm koncepcję wspólnych korzeni Słowian. Barwy te zostały przyjęte podczas I zjazdu wszechsłowiańskiego w Pradze w 1848.Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.

  Często pojawiające się elementy flag[]

 • pasy poziome (2 lub 3, rzadziej więcej) lub pionowe (zazwyczaj 3),
 • krzyż (np. flagi państw skandynawskich, krzyż św. AndrzejaWielka Brytania, krzyż greckiGrecja, itd.),
 • półksiężyc (flagi państw muzułmańskich m.in. Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Turcji, Pakistanu, Algierii),
 • koła (flagi Japonii, Korei, Grenlandii),
 • gwiazdy (pojedyncze lub konstelacje np. Wietnam, Australia),
 • godło państwowe np. Słowacja, Słowenia, Meksyk czy Chorwacja.
 • Rodziny flag[]

  Flagi państw i narodów bliskich kulturowo, politycznie i geograficznie są często podobne do siebie nawzajem, i tak np.:

  Kolonializm – polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Zgodnie z zachodnią tradycją kolonializm datowany jest od epoki wielkich odkryć geograficznych, chociaż znany był już w czasach starożytności.Flaga Słowenii ma trzy horyzontalnie ułożone pasy w barwach pansłowiańskich: białym, niebieskim i czerwonym, i to w takim samym układzie jak flaga rosyjska i słowacka. Wyróżnia ją słoweński herb.
 • flagi wszystkich państw i narodów skandynawskich i nordyckich, a często także flagi regionów i jednostek podziału administracyjnego w tych krajach są skomponowane na bazie krzyża skandynawskiego, tj. krzyża z lewym ramieniem (w stronę drzewca flagi) krótszym od prawego;
 • flagi państw i narodów słowiańskich składają się w znacznej części z tzw. barw pansłowiańskich, tj. błękitnej, białej i czerwonej, np. flaga Polski, flaga Chorwacji, flaga Czech, flaga Jugosławii, flaga Rosji, flaga Serbii, flaga Słowacji, flaga Słowenii, flaga Serbołużyczan;
 • flagi państw arabskich mają często barwy czarno-biało-czerwono-zielone, tzw. barwy panarabskie, które nawiązują do flagi używanej przez Arabów podczas powstania zbrojnego przeciw Imperium Osmańskiemu w 1916 r.; barwy te są postrzegane jako symbole rodu Mahometa oraz trzech historycznych kalifatów: Abbasydów, Fatymidów i Umajjadów;
 • flagi państw islamskich zawierają często barwę zieloną oraz symbol półksiężyca i gwiazdy;
 • flagi państw afrykańskich mają na ogół barwy czerwono-żółto-zielone, tzw. barwy panafrykańskie, nawiązujące do flagi Etiopii, państwa postrzeganego jako bastion skutecznego oporu przeciw kolonializmowi, dodatkowo lub zamiennie z jednym z tych trzech kolorów występuje barwa czarna symbolizująca Afrykę lub walkę z kolonialnym uciskiem;
 • flagi państw należących do Wspólnoty Narodów mają często w kantonie pomniejszoną flagę Wielkiej Brytanii.
 • Flaga miejska – charakterystyczny symbol miejskiej wspólnoty samorządowej skonstruowany na wzór herbu terytorialnego według określonych reguł weksylologicznych. Flagi miast mogą być również flagami gmin i innych jednostek terytorialnych.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Flaga Rosji – jest jednym z symboli państwowych Federacji Rosyjskiej, w użyciu de facto od 1668 roku jako flaga carska i nieco później rosyjski sztandar narodowy. Jako oficjalna flaga państwowa była używana w kilku wariantach w latach 1883–1917. Ponownie została oficjalnie wprowadzona jako flaga Rosyjskiej FSRR w 1991 roku i po niewielkich zmianach w proporcjach oraz odcieniach kolorów z 1993 roku jest używana do dziś.
  Flaga Niemiec jest prostokątem o proporcjach 3:5, podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości: czarny, czerwony i złoty. Barwy określone zostały w konstytucji z dnia 23 maja 1949 roku, a proporcje uregulowane są przez rozporządzenie o niemieckich flagach (niem. Anordnung über die deutschen Flaggen) z 7 lipca 1950.
  Flaga Szwajcarii to czerwony kwadrat z białym krzyżem greckim na środku. Długość każdego z ramion krzyża jest o /6 większa niż ich szerokość i, choć formalnie tego nie ustalono, rozpiętość krzyża zwyczajowo stanowi /3 lub /10 rozpiętości flagi. Jest to jedna z dwóch - obok watykańskiej - kwadratowych flag na świecie.
  Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.
  Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.
  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.
  Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.