• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Flaga Szwajcarii

  Przeczytaj także...
  Krzyż grecki – jedna z form krzyża. Od wieków, w różnych wariacjach, w symbolice różnych religii, związanej z czterema stronami świata (por. róża wiatrów).Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Flaga Szwajcarii – czerwony kwadrat z białym krzyżem greckim na środku. Długość każdego z ramion krzyża jest o /6 większa niż ich szerokość i, choć formalnie tego nie ustalono, rozpiętość krzyża zwyczajowo stanowi /3 lub /10 rozpiętości flagi. Jest to jedna z dwóch – obok watykańskiej – kwadratowych flag na świecie.

  Bandera (z hiszp. Bandera) – przynależność państwowa statku (np. statek bandery estońskiej), w węższym znaczeniu podstawowa flaga podnoszona na jednostce pływającej, określająca tę przynależność. Bandera ma najczęściej kształt prostokąta, jej kolorystka, wzór oraz proporcje wymiarów określone są w ustawodawstwie danego państwa.Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązuje demokracja bezpośrednia. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów.
  Flaga Szwajcarii, umieszczona na jednym z jej przejść granicznych

  Historia[]

  W 1339 wszyscy żołnierze i oficerowie biorący udział w bitwie pod Laupen, byli oznaczeni znakiem krzyża. Od tego czasu biały krzyż w czerwonym polu stał się wspólnym symbolem Szwajcarów, a od XV wieku chorągiew konfederacji była czerwona z białym krzyżem równoramiennym. Obecny wzór otrzymały w 1848 roku szwajcarskie sztandary wojskowe. Ich dokładne proporcje ustalono w rozkazie wojskowym z 1852. Te same proporcje przyjęto dla flagi państwowej 12 grudnia 1889 roku.

  Flaga Watykanu. Żółty i biały zostały uznane za kolory papieskie na początku XIX w. przez papieża Piusa VII. Oficjalnie powstała 7 czerwca 1929 na mocy traktatów laterańskich. Składa się z dwóch pól ułożonych w pionie o równych kształtach i wymiarach. Pole po lewej stronie jest złote (żółte) - kolor jako symbol złota /metalu szlachetnego/ bądź słońca /jako coś boskiego, w niebiosach, symbol bogactwa, mocy i dobra/, prawe pole jest białe (dawniej srebrne); jako symbol czystości i ziemi odnowionej przez Chrystusa. Na białej części widnieją klucze do niebios Św. Piotra (pierwszego papieża); złoty i srebrny. Klucze związane są na dole czerwonym sznurem, na górze "ukoronowane" papieską tiarą. Kolejność kluczy jest taka, jak w herbie państwowym (odwrotna dla wzoru godła Stolicy Apostolskiej). Flaga Watykanu uznawana jest za flagę Kościoła katolickiego.

  Przez odwrócenie barw flagi Szwajcarii powstał symbol Czerwonego Krzyża.

  Bandera Szwajcarii[]

  Bandera cywilna i państwowaZwykła i de jure wersja flagi Bandera używana przez szwajcarskie statki wodne

  Bandera Szwajcarii, używana przez jej statki wodne, jest prostokątem o stosunku boków 2:3, koloru czerwonego, z białym krzyżem greckim pośrodku, o ściśle określonych proporcjach poszczególnych elementów, przedstawionych na szkicu obok.

  Sportowcy Szwajcarii występują pod banderą, m.in. podczas igrzysk olimpijskich.

  Flagi Szwajcarii i ich propozycje[]

 • Flaga kantonu Schwyz z XV wieku – pierwowzór późniejszej flagi Konfederacji Szwajcarskiej

 • Flaga Konfederacji Szwajcarskiej

 • Flaga Republiki Helweckiej 1798-1803

 • Zobacz też[]

 • herb Szwajcarii
 • hymn Szwajcarii
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.