• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Flaga Rumunii

  Przeczytaj także...
  Zjednoczone Księstwa (24 stycznia 1859 – 11 grudnia 1861: Mołdawii i Wołoszczyzny; 11 grudnia 1861 – 1 lipca 1866: Rumunii) – unia personalna księstw Wołoszczyzny i Mołdawii. Istniała w latach 1859–1866.Rumunia w epoce komunizmu - okres w dziejach Rumunii od zakończenia II wojny światowej do rewolucji rumuńskiej. W tym czasie Rumunia należała do krajów znajdujących się pod dominacją Związku Radzieckiego (w myśl ustaleń mocarstw podjętych na konferencji jałtańskiej w 1945 r.), a rządy w kraju sprawowali uzależnieni od Moskwy komuniści. Państwo zachowywało jedynie pozory demokracji, a w gospodarce obowiązywały zasady socjalistyczne. Komuniści objęli władzę w Rumunii w 1947 r. dzięki pomocy radzieckiego sojusznika oraz nielegalnych metod eliminując wszelką opozycję. Upadek rządów komunistycznych w Rumunii nastąpił wskutek wybuchu społecznego niezadowolenia, które przerodziło się w rewolucję w grudniu 1989 r. i stanowiło część procesu obejmującego całą środkowo-wschodnią Europę zwanego Jesienią Ludów.
  Flaga Mołdawii jest prostokątem podzielonym na trzy pionowe pasy, od lewej są to kolejno: niebieski, żółty i czerwony. Pośrodku żółtego pasa znajduje się herb Mołdawii, umieszczony tutaj dla odróżnienia od flagi rumuńskiej, która zawiera te same kolory (herb jest jednak tylko po jednej stronie flagi). Godło przedstawia orła z tarczą, na której wyobrażona jest głowa tura.
  Flaga cywilna i państwowa oraz bandera narodowa Flaga Rumunii

  Flaga Rumunii – prostokąt podzielony na trzy pionowe pasy: niebieski, żółty i czerwony. Kolorystycznie jest identyczna, jak flaga Czadu, choć obydwie flagi nie są w żaden sposób ze sobą powiązane i mają różne pochodzenie.

  Symbolika[]

 • Czerwony i żółty to kolory Hospodarstwa Wołoszczyzny,
 • Żółty i niebieski to kolory Hospodarstwa Mołdawii.
 • Niektórzy historycy upatrują genezy kolorów w starożytnym Rzymie.

  Hospodarstwo Wołoskie (rum. Principatul Valahiei / Ţeara Rumânească / Muntenia) to państwo historyczne położone na północnym brzegu dolnego Dunaju, istniejące od XIV do XIX wieku.Mołdawia, Republika Mołdawii (mołd., rum. Moldova; mołd., rum. Republica Moldova; ros. Молдавия; czasem używana jest niezalecana przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP nazwa Mołdowa) – państwo europejskie położone na terenach historycznej Besarabii jak i obszarów położonych na lewym brzegu Dniestru (tzw. "Naddniestrze"). Graniczy z Ukrainą i Rumunią. W jej skład wchodzi także Terytorium Autonomiczne Gagauzji, gdzie językami urzędowymi są obok mołdawskiego gagauski i rosyjski, choć sami Rosjanie stanowią niewielką część ludności tego obszaru. Rdzenną ludność Gagauzji (Gagauz Yeri) (ponad 80%) stanowią Gagauzi – tureckojęzyczni prawosławni chrześcijanie.

  Historia[]

  Flaga rumuńska składająca się początkowo z trzech poziomych pasów uległa przekształceniu po Rewolucji w 1848 na wzór flagi francuskiej. Zachowała jednak swą kolorystykę, której naród rumuński jest wierny przez wieki. Jej wersja została przyjęta w 1867. Jednak później zaczęto używać także w herbie godła. Ostatecznie przyjęto flagę 27 grudnia 1989.

  Starożytny Rzym – cywilizacja rozwijająca się w basenie Morza Śródziemnego i części Europy. Jej kolebką było miasto Rzym leżące w Italii, które w pewnym momencie swoich dziejów rozpoczęło ekspansję, rozszerzając swoje panowanie na znaczne obszary i wchłaniając m.in. kulturę starożytnej Grecji. Cywilizacja rzymska, nazywana też niekiedy grecko-rzymską, razem z pochodzącą z Bliskiego Wschodu religią – chrześcijaństwem, stworzyła podstawy późniejszej cywilizacji europejskiej. Miasto Rzym zaczęło kształtować się w VIII wieku p.n.e., natomiast kres stworzonego przez nie państwa nastąpił formalnie w 1453 roku n.e. (wraz z upadkiem Konstantynopola i tym samym Cesarstwa bizantyńskiego), choć dosyć często jako koniec starożytnego Rzymu przyjmuje się rok 476 n.e., w którym upadło Cesarstwo zachodniorzymskie.Flaga Czadu jest prostokątem podzielonym na trzy pionowe pasy: niebieski, żółty i czerwony. Kolorystycznie jest identyczna, jak flaga Rumunii, choć obydwie flagi nie są w żaden sposób ze sobą powiązane i mają różne pochodzenie.
 • Flaga rumuńskich powstańców w czasie rewolucji wołoskiej (1848)

 • Flaga Księstwa 1867 – 1881 i Królestwa Rumunii 1881-1947

 • Flaga socjalistycznej Rumunii styczeń-marzec 1948

  Mołdawska Republika Demokratyczna (rum. Republica Democratică Moldovenească) – niepodległe państwo mołdawskie istniejące w latach 1917–1918.Deşteaptă-te, române (rum.) Przebudź się, Rumunie to hymn państwowy Rumunii. Słowa pieśni napisał Andrei Mureşanu, rumuński poeta, dziennikarz i tłumacz, uzdolniony trybun czasów Rewolucji 1848. Muzykę skomponował Anton Pann, poeta i etnograf, piosenkarz i autor podręczników muzycznych. Hymn po raz pierwszy został wykonany w 1848 roku w miejscowości Râmnicu Vâlcea. Od tego czasu towarzyszył Rumunom w przełomowych momentach historycznych. Był również spontanicznie śpiewany w czasie wystąpień antykomunistycznych w 1989 roku. W ten sposób pieśń stała się hymnem wyrosłym z historii narodowych zmagań.
 • Flaga socjalistycznej Rumunii 1948-1952

 • Flaga socjalistycznej Rumunii 1952-1965

 • Flaga socjalistycznej Rumunii 1965-1989

 • Flaga Rumunii z wyciętym godłem używana podczas demonstracji antykomunistycznych w 1989

 • obecna flaga Republiki Rumunii

 • Flaga Mołdawskiej Republiki Demokratycznej (1917-1918)

  Flaga państwowa, inaczej flaga narodowa – jeden z symboli państwowych, oficjalny znak symbolizujący suwerenność państwa. Flaga jest płatem tkaniny, najczęściej prostokątnym (inne kształty spotyka się tylko wyjątkowo: kwadratowy – Watykan, Szwajcaria czy trójspiczasty – Nepal). Jest wywieszana na urzędach państwowych oraz w trakcie świąt i uroczystości państwowych, bądź spotkań międzynarodowych. Flaga państwowa podlega ochronie prawnej i jej zniszczenie lub obelżywe traktowanie traktowane jest jako obraza narodu. W niektórych państwach obchodzone jest święto flagi państwowej, np. w Szwecji czy USA lub w Polsce (2 maja). Wygląd flagi państwowej jest w ogromnej większości państw określony przez ustawę zasadniczą i ustawy szczegółowe.Herb Rumunii w obecnej formie zatwierdzono w 1992 roku, jednak wzorowany jest na pierwotnej wersji herbu, pochodzącej z 1859 roku.
 • Konstrukcja i wymiary[]

  Prostokąt o proporcjach 2:3 podzielony na trzy równe sobie pionowe pasy: niebieski, żółty, czerwony. Zwymiarowana flaga Rumunii

  Zobacz też[]

 • herb Rumunii
 • hymn Rumunii
 • flaga Mołdawii • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hospodarstwo Mołdawskie (rum. Principatul Moldovei) – państwo historyczne rozciągające się na terenie Wyżyny Mołdawskiej pomiędzy Karpatami Wschodnimi a Dniestrem, istniejące od XIV do XIX w.
  Wiosna Ludów – seria ludowych zrywów rewolucyjnych i narodowych jakie miały miejsce w Europie w latach 1848 – 1849. W kontekście „Wiosny Ludów” można wyróżnić trzy główne nurty:

  Reklama