• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Flaga Prus

  Przeczytaj także...
  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.

  Flaga Prus przedstawia na białym tle czarnego orła, uzbrojonego złoto, trzymającego w szponach złote (żółte) insygnia koronacyjne, pod złotą królewską koroną. Flaga ta w ciągu stuleci podlegała pewnym modyfikacjom – korona początkowo unosząca się swobodnie powyżej głowy orła, obniżała się z czasem, aby od 1871 na fladze Prus jako części Cesarstwa Niemieckiego osiąść na głowie orła. Insygnia koronacyjne w latach 17011750 reprezentowało berło i jabłko królewskie, następnie berło w różnych wariantach, i miecz, a od 1871 ponownie zamiast miecza jabłko. Flaga od 1892 była uzupełnione wąskimi czarnymi pasami na poziomych krawędziach.

  Dewiza heraldyczna jest krótką, najczęściej łacińską sentencją - choć spotkać można i dewizy w językach narodowych - przekazującą ogólną mądrość, wyraźnie nawiązującą do ideologii rycerskiej i szlacheckiej.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).

  Kolory flagi nawiązują do srebrno-czarnego herbu Hohenzollernów, a także do barw zakonu krzyżackiego. Prawdopodobnie nawiązanie do barw Prus znalazło się w trójkolorowej fladze Cesarstwa Niemieckiego.

  Po upadku monarchii, od 1919 Prusy jako kraj związkowy usunęły z flagi symbole królewskie, pozostawiając w szponach orła miecz, oraz dodając pęk błyskawic. Zmieniony został też wizerunek orła, z ujęcia typowo heraldycznego na perspektywiczne, zbliżone do formy orłów stylu empire. Od objęcia władzy przez nazistów w 1933 została zmieniona sylwetka godła i dodana ponad nim wstęga z dewizą pruskich królów niemieckich cesarzy Gott mit uns (niem. Bóg z nami).

  Godło – symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy przynależności osoby bądź przedmiotu do szerszej grupy rodowej, prawnej lub społecznej, np. herb, gmerk, logo.Gott mit uns (pol. "Bóg jest z nami" czy "Z nami Bóg") – dewiza prastarego Orderu Łabędzia, przejęta w roku 1701 jako dewiza państwowa Królestwa Prus, używana do 1945 w armii niemieckiej i aż do lat 70. XX wieku na sprzączkach pasów sił policyjnych RFN.

  Od faktycznej likwidacji odrębności państwowej Prus w 1935 (Gleichschaltung) flaga została zastąpiona ogólną flagą III Rzeszy.

 • Flaga Królestwa Prus w latach 1701–1750

 • Flaga Królestwa Prus w latach 1750–1802

 • Flaga Królestwa Prus w latach 1803–1892

 • Flaga Królestwa Prus w latach 1892–1918

  Flaga III Rzeszy (niem. Hakenkreuzfahne) – oficjalną flagą III Rzeszy Niemieckiej stała się 15 września 1935 r. flaga Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP) i pozostawała nią do 23 maja 1945 roku.Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).
 • Flaga kraju związkowego Prusy w latach 1922–1933

 • Flaga kraju związkowego Prusy w latach 1933–1935

 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Herb Prus
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Flags of the World: Historical Flags (Prussia, Germany) (ang.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Oręż (uzbrojenie) – w heraldyce zbiorcza nazwa elementów anatomicznych zwierząt herbowych używanych do walki, polowania oraz obrony. Mianem tym określimy:
  Orzeł – popularny nie tylko w Europie symbol państwowy, wykorzystywany także w heraldyce w takich kompozycjach jako godło, trzymacze lub herb.
  Regalia (łac. regalis = królewski) – oznaki i symbole władzy monarszej, królewskiej, jak: korona, berło, jabłko itp.
  Berło (gr. sképtron, łac. sceptrum – kij) – jeden z trzech najczęściej spotykanych symboli władzy królewskiej, obok korony i jabłka.
  Wolne Państwo Prusy (niem. Freistaat Preußen) – niemiecki kraj związkowy, powstały po upadku Królestwa Prus i Cesarstwa Niemieckiego.
  Cesarz Niemiecki (niem. Deutscher Kaiser) – oficjalny tytuł monarchów Cesarstwa Niemieckiego (II Rzeszy Niemieckiej – niem. Deutsches Reich) w latach 1871-1918. Po raz pierwszy formalnie pojawił się w projekcie Konstytucji Rzeszy Niemieckiej uchwalonej przez Reichstag Związku Północnoniemieckiego 10 grudnia 1870, po zwycięstwie Prus i państw niemieckich w wojnie z Francją. Następnie został zatwierdzony przez ostateczną postać Konstytucji Cesarstwa z 16 kwietnia 1871. Tytuł uległ likwidacji wraz ze zniesieniem monarchii w Niemczech, w wyniku rewolucji listopadowej w 1918.
  Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się od słowa herold – oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. W innych językach europejskich nazywana jest podobnie (ang. heraldry, franc. heraldique , niem. Heraldik) lub słowami pochodzącymi od nazwy herb (niem. Wappenkunde).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.