• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Flaga Karelii  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Finowie (fiń. suomalaiset) – naród ugrofiński zamieszkujący Finlandię, ok. 7 mln osób. Posługują się językiem fińskim, sporadycznie także szwedzkim i rosyjskim. Finowie najbliżej spokrewnieni są z Estończykami.
  Flaga Karelii

  Flaga Karelii (NHR:1219) – flaga używana obecnie, została oficjalnie przyjęta przez parlament republiki 16 lutego 1993 roku. Jej wygląd reguluje art. 12 Konstytucji Karelii.

  Składają się na nią trzy równoległe, poziome i jednakowej wielkości pasy w kolorach (kolejno od góry) czerwonym, błękitnym i zielonym. Proporcje flagi to 2:3.

  Czerwień symbolizuje przelaną krew (w innej wersji - miłość, braterstwo, współpracę między mieszkańcami Karelii), błękit oznacza wszechobecne w republice jeziora, a zieleń - lasy, zajmujące ponad połowę powierzchni Karelii.

  Błękit, lazur – kolor o odcieniu pomiędzy niebieskim a cyjanem, odpowiadający barwie czystego nieba w słoneczny dzień.Flaga Rosji – jest jednym z symboli państwowych Federacji Rosyjskiej, w użyciu de facto od 1668 roku jako flaga carska i nieco później rosyjski sztandar narodowy. Jako oficjalna flaga państwowa była używana w kilku wariantach w latach 1883–1917. Ponownie została oficjalnie wprowadzona jako flaga Rosyjskiej FSRR w 1991 roku i po niewielkich zmianach w proporcjach oraz odcieniach kolorów z 1993 roku jest używana do dziś.

  Kolorystyka zawarta w tej fladze była przyjęta jeszcze w okresie radzieckim, na fladze z lat 1952-1956, jednak w owym okresie była z nią związana inna symbolika.

  Historyczne flagi Karelii[ | edytuj kod]

  Flaga Karelii z 1918 r.[ | edytuj kod]

  Flaga Karelii z 1918

  Pierwsza opracowana flaga Karelii była symbolem północnej części tego kraju. Powstała ona w 1918 r. na północy Karelii, w Uhtua (dzisiejsza Kalewała). Flaga ta była koloru niebieskiego, a w kantonie znajdowało się siedem białych gwiazd, układających się w kształt gwiazdozbioru Wielkiego Wozu - fragmentu Wielkiej Niedźwiedzicy.

  Barwa zielona (zieleń) – jedna z addytywnych barw podstawowych, w kole barw dopełnia kolor karmazynowy, jest barwą powszechnie spotykaną w naturze. Rośliny są zielone, ponieważ zawierają chlorofil. Ten kolor uzyskuje się z żółtego i niebieskiego.Flaga Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – jeden z symboli Związku Radzieckiego. Flaga przyjęta została w 1923 roku.

  Flaga Karelii 1920-1922[ | edytuj kod]

  Flaga Karelii do 1922 r.

  Pierwsza flaga Karelii nawiązuje swym wyglądem do flagi fińskiej. Nie miała ona charakteru urzędowego w całej Karelii, a jedynie w istniejącej przez krótki czas niepodległej republiki ze stolicą w Uchcie (dzisiejsza Kalewała). Flaga przyjęta została 19 marca 1920 r. i miała formę krzyża skandynawskiego. Zastosowany w niej kolor zielony nawiązywał do karelskich lasów, zaś barwa czarna i czerwona były tradycyjnymi kolorami Karelii. Flaga w tej formie używana była do roku 1922, a także - ponownie - w latach 1941-1944, tj. w czasie, gdy Karelia zajęta była przez wojska fińskie.

  Karelo-Fińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Karelo-Fińska SRR (fin. Karjalais-suomalainen sosialistinen neuvostotasavalta, ros. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика) – republika ZSRR istniejąca od 1940 do 1956. Stolicą kraju był Pietrozawodsk (w latach 1941–1944, gdy miasto to było okupowane, stolicą republiki był Biełomorsk).Godło Karelii zostało zaprojektowane przez J. S. Niwina i zatwierdzone przez Radę Najwyższą 28 września 1993 r. Zastąpiło ono nieużywane od 1992 r. godło z czasów Związku Radzieckiego.

  Flagi Karelskiej ASRR[ | edytuj kod]

  do roku 1937[ | edytuj kod]

  Flaga Karelii w tym okresie miała kolor czerwony, a w jej lewej górnej części znajdowało się na niej sześć linijek tekstu koloru złotego. Napisy umieszczone na fladze zawierały: skrót nazwy Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej - republiki w obrębie której znajdowała się Karelia w języku rosyjskim - РСфСР, jednym z karelskich dialektów - RSFRS i języku fińskim VSFST. Poniżej umieszczono częściowo skróconą nazwę Karelskiej ASRR, także w trzech językach: rosyjskim: Карельская АССР, poniżej w karelskim: Karelskoi ASSR, a pod tym w fińskim: Karjalan ASST. Oficjalnie flaga w tej postaci obowiązywała od 17 czerwca 1937 r., jednak używano jej i wcześniej.

  Wielka Niedźwiedzica (łac. Ursa Maior, dop. Ursae Maioris, skrót UMa) – gwiazdozbiór okołobiegunowy nieba północnego, a zarazem trzecia co do wielkości konstelacja nieba. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem: około 125. W Polsce jest widoczna przez cały rok.Flaga (od nid. vlag) – płat tkaniny określonego kształtu i barwy przymocowywany do drzewca może zawierać godła, symbole, wizerunki. Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa (flaga państwowa) lub organizacji, czasem również miast (flaga miejska) czy jednostek podziału administracyjnego, oddziału wojsk (sztandar), organizacji: politycznych, społecznych, kościelnych, sportowych, itd.

  lata 1937-1940[ | edytuj kod]

  Jeszcze roku 1937, 29 grudnia zmieniono nieco wygląd karelskiej flagi poprzez usunięcie z niej napisów w języku fińskim, co było elementem szerszej akcji prześladowań Finów. Tak więc flaga Karelskiej ASRR zawierała napisy: РСфСР, pod tym poniżej: RSFRS, następnie Карельская АССР, a pod tym : Karelskoi ASSR

  Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.Barwa niebieska – jedna z addytywnych barw podstawowych, na kole barw dopełnia barwę żółtą. Zakres światła niebieskiego ma długość fali od ok. 420 do ok. 490 nm.

  Flagi Karelo-Fińskiej SRR[ | edytuj kod]

  lata 1940-1952[ | edytuj kod]

  Flaga Karelio-Fińskiej SRR (1940-1952)

  Po ustanowieniu 31 marca 1940 r. Karelo-Fińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej flaga jej była podobna do poprzedniej, zmieniono tylko napis z nazwą kraju oraz dodano wizerunek złotego sierpa i młota. Flaga w tym okresie była koloru czerwonego, w lewym górnym rogu znajdował się mały sierp i młot barwy złotej, a pod nim, także złotymi literami nazwa republiki w języku rosyjskim: Карело-Финская ССР i poniżej po karelsku: Karjalais-Suomalainen SNT.

  Karelska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, Karelska ASRR (karelski Karjalan ASNT (pierwotnie: Karelskoi ASSR), ros. Kapeльcкaя ACCР) – oficjalna nazwa autonomicznej Karelii w składzie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, obowiązująca w latach 1923–1940 i ponownie 1956–1991.Państwowy heraldyczny rejestr Federacji Rosyjskiej (Государственный геральдический регистр Российской Федерации) – spis opisów i wzorców symboli oficjalnie uznanych w Rosji, założony w celu ich uporządkowania i systematyzacji. Rejestr został utworzony 21 marca 1996 roku i jest prowadzony przez Radę Heraldyczną przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej.

  lata 1953-1956[ | edytuj kod]

  Flaga Karelio-Fińskiej SRR (1952-1956)

  1 września 1953 r. zmieniono wygląd karelskiej flagi. Odtąd była ona czerwono-niebiesko-zielona. Czerwona barwa zajmowała 19/30 górnej części flagi, i w tej części, po lewej stronie znajdował się zaczerpnięty z flagi ZSRR złoty sierp skrzyżowany z tej samej barwy młotem a nad nimi czerwona gwiazda. Dolne połowa podzielona była na dwa poziome pasy, z których niebieski zajmował 1/6, a zielony - 1/5 flagi.
  Kolorystyka tej flagi stała się podstawą ustanowienia obecnych barw karelskiej flagi

  Karelia (ros. Карелия, karel. i fiń. Karjala); oficjalna nazwa Republika Karelii (w urzędowym na terenie kraju języku rosyjskim – Республика Карелия – Riespublika Karielija, w niebędących urzędowymi językach rdzennych mieszkańców – karelskim Karjalan tazavaldu, fińskim – Karjalan tasavalta) – autonomiczna republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej.Sierp i młot – symbol komunistyczny, spopularyzowany po rewolucji październikowej. Przyjmowały go do swoich emblematów partie komunistyczne na całym świecie, pojawiał się też on w różnych postaciach na flagach różnych państw.
   Osobny artykuł: flaga Karelo-Fińskiej SRR.

  Flaga Karelskiej ASRR[ | edytuj kod]

  lata 1956 - 1978[ | edytuj kod]

  Flaga Karelskiej ASRR (1956-1978)

  W 1956 r. po ponownym włączeniu Karelii jako Karelskiej Socjalistycznej Autonomicznej Republiki Radzieckiej w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jej flagą została flaga Rosyjskiej FSRR, zaś odrębność Karelii wyrażała się w umieszczeniu na tej fladze napisów ze skróconą nazwą republiki w języku rosyjskim: KACCP i karelskim: KASNT.

  Gosudarstwennyj gimn Respubliki Karelija (ros. Государственный гимн Республики Карелия, tłum. Hymn państwowy Republiki Karelii) - hymn rosyjskiej autonomicznej Republiki Karelii przyjęty 6 kwietnia 1993 roku. Autorem muzyki jest Aleksander Biełoborodow, a słowa (w języku rosyjskim) napisali Armas Miszyn i Iwan Kostin, natomiast potem tekst rosyjski został przetłumaczony przez Armasa Miszyna na język fiński.Krzyż skandynawski (Krzyż nordycki) – krzyż którego ramiona pionowe oraz lewe są równe, a prawe jest dwa razy dłuższe od pozostałych. Symbol używany w weksylologii, reprezentujący chrześcijaństwo. Bardzo częsty motyw flag państw skandynawskich (nordyckich) oraz zależnych od nich terytoriów. Po raz pierwszy użyty na fladze Danii.

  lata 1978 - 1991[ | edytuj kod]

  Flaga Karelskiej ASRR (1978-1991)

  30 maja 1978 r. zmieniono nieco wygląd flagi Karelskiej ASRR. Odtąd zamiast skrótów znajdowały się na niej pełna nazwą republiki (Karelska) i skrót jej formy ustrojowej (ASRR) Zapis ten jak i poprzednio był dwujęzyczny: w języku rosyjskim: Карелская AССР i poniżej po karelsku: Karjalan ASNT. Flaga ta obowiązywała do 1991 r., potem zaprzestano jej używania. Do 16 lutego 1993 r. Karelia nie posiadała oficjalnej flagi.

  Kanton – w heraldyce figura zaszczytna w górnym lewym lub prawym rogu tarczy herbowej. W polskim blazonowaniu zwany też narożnikiem.Kalewała (fiń. Kalevala, Uhtua ros. Калевала) – osada typu miejskiego w północno-zachodniej Rosji, na terenie wchodzącej w skład tego państwa Republiki Karelii.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.