• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fizogastria

  Przeczytaj także...
  Odwłok (abdomen, urosoma) – trzecia, tylna część ciała stawonoga, połączona z tułowiem lub głowotułowiem. Odwłok pokryty jest oskórkiem, ale znacznie delikatniejszym niż okrywy głowy czy głowotułowia. Na odwłoku mogą występować odnóża kroczne; u form bardziej wyspecjalizowanych są one często przekształcone w kądziołki przędne (pająki) czy najrozmaitsze narządy kopulacyjne.Myrmekofile (gr. mýrmēx – mrówka, philéō – lubię) – zwierzęta stale lub przejściowo żyjące w gnieździe mrówek lub termitów jako korzystające z pokarmu mrówek pasożyty, drapieżcy zjadający mrówki i ich larwy lub jako symbionty.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Fizogastryczna królowa tajwańskiego termita Coptotermes formosanus

  Fizogastria – termin oznaczający w entomologii rozdęcie odwłoka, spowodowane przerostem ciał tłuszczowych i (lub) jajników owada. Przystosowanie to spotykane jest u królowych owadów społecznych, a także u myrmekofilnych i termitofilnych chrząszczy, m.in. kusakowatych (np. Paracorotoca akermani). Może też występować u muchówek (Termitoxenia heimi, Xanionotum hystrix). Fizogastria nie powinna być mylona ze skróceniem pokryw (ang. brachelytry), przy którym odwłok sprawia wrażenie rozdętego. Wybitnie fizogastryczny odwłok ma termitofilny kusak Coatonachthodes ovambolandicus, u którego odwłok jest dodatkowo jest wywinięty do góry i ma wypustki, upodabniające go do termita. U jaskiniowych chrząszczy, np. Leptodirus hochenwartii, w rozdętym odwłoku gromadzone są substancje odżywcze.

  Entomologia (z gr. entomon – insekt, owad i logos – wiedza, nauka) – dział zoologii zajmujący się owadami. Dawniej używano także terminu owadoznawstwo.Leptodirus hochenwartii – gatunek chrząszcza z rodziny grzybinków (Leiodidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Leptodirus, występujący w jaskiniach krasowych Karyntii i Krainy. Jest gatunkiem troglobiotycznym, wykazującym szereg przystosowań do jaskiniowego trybu życia i niezdolnym do życia poza tym środowiskiem. Charakteryzuje się smukłym tułowiem, wydłużonymi odnóżami i czułkami, brakiem barwnika w oskórku i zupełnie zredukowanymi oczami. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą jest rozdęty odwłok w całości osłonięty okrywami.

  Przypisy

  1. Australian termitophiles associated with Microcerotermes (Isoptera: Amitermitinae). Pacific Insects 12, 1 (1970) PDF
  2. Kleisner K, Markoŝ A. Semetic rings: towards the new concept of mimetic resemblances. „Theory in biosciences = Theorie in den Biowissenschaften”, s. 209–22, styczeń 2005. DOI: 10.1016/j.thbio.2004.09.001. PMID: 18202864.  PDF
  3. Brachelytry
  Kusakowate (Staphylinidae) – rodzina chrząszczy z podrzędu wielożernych i infrarzędu Staphyliniformia. Stanowią najliczniejszą w gatunki rodzinę zwierząt.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.