• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fizjologia mowy

  Przeczytaj także...
  Mięsień (łac. musculus) – kurczliwy narząd, jeden ze strukturalnych i funkcjonalnych elementów narządu ruchu, stanowiący jego element czynny. Występuje u wyższych bezkręgowców i u kręgowców. Jego kształt i budowa zależy od roli pełnionej w organizmie.Mowa – używanie języka w procesie porozumiewania się, czyli konkretne akty użycia systemu językowego (złożonego ze znaków i reguł).
  Fonetyka (dawniej głoskownia) – jeden z działów lingwistyki zajmujący się badaniem dźwięków mowy ludzkiej (zwanych głoskami) od strony ich artykulacji (tj. sposobu wytwarzania za pomocą narządów mowy; to tzw. fonetyka artykulacyjna), ich cech fizycznych (dokładniej: akustycznych - fonetyka akustyczna) ich odbierania (fonetyka audytywna), reakcji, jakie owe głoski wywołują w psychice człowieka (psychofonetyka).

  Fizjologia mowy jest działem fonetyki. Zajmuje się badaniem ruchów mięśni biorących udział w artykułowaniu głosek mowy oraz badaniem współzależności tych ruchów.

  Głoska – najmniejszy element dźwiękowej formy wypowiedzi, charakteryzujący się stałym zespołem fonetycznych cech artykulacyjnych i akustycznych. Każda głoska jest fizyczną realizacją jakiegoś fonemu, który może mieć ponad jedną realizację.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Anatomia i fizjologia mowy. W: Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli [on-line]. [dostęp 2017-12-14].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.