• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Firmware

  Przeczytaj także...
  W programowaniu komputerowym framework albo platforma programistyczna jest szkieletem do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Programista tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację.Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.
  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) – interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a firmware, opracowywany jako następca BIOS-u w komputerach osobistych.

  Firmwareoprogramowanie wbudowane w urządzenie, zapewniające podstawowe procedury jego obsługi. Nowsze urządzenia posiadają często możliwość aktualizacji tego oprogramowania dzięki umieszczeniu go na przykład w pamięci typu flash lub EEPROM. W literaturze fachowej i instrukcjach obsługi coraz częściej słowo firmware jest zastępowane spolszczonym pojęciem – oprogramowanie układowe.

  DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
  Reflektometr optyczny firmy Yokogawa podczas pomiarów długości światłowodu z widocznym na ekranie efektem pracy własnego, wbudowanego oprogramowania.

  Historia[]

  Ascher Opler zastosował pojęcie "firmware" w artykule Datamation w roku 1967. Początkowo termin oznaczał zawartość zapisywalnego fragmentu pamięci CPU, zawierającej Mikroprogram który definiował i implementował zestaw instrukcji komputera, ponadto mógł być przeładowany np. w celu modyfikacji instrukcji które Procesor był w stanie wykonać. Pierwotnie firmware kontrastowało ze sprzętem komputerowym (CPU) i oprogramowaniem (standardowe instrukcje wykonywane przez CPU). Nie składało się ono z instrukcji maszynowych procesora lecz z mikrokodu niższego poziomu odpowiedzialnego za implementację instrukcji. Firmware istniało na "pograniczu" między sprzętem a oprogramowaniem, stąd powstała nazwa "firmware". Z czasem znaczenie pojęcia "firmware" poszerzyło się, odnosząc się do wszystkich danych zapisywanych w pamięci ROM, w skład których wchodziły instrukcje procesora dla BIOS-a, programu rozruchowego, lub aplikacji dedykowanych.

  EEPROM (ang. Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) – rodzaj nieulotnej pamięci komputerowej. Oznaczana równeż jako E²PROM.Telewizor, odbiornik telewizyjny (skrót: TV – ang. television, od gr. tele - daleko oraz łac. visio - obraz widziany) — urządzenie elektroniczne przeznaczone do zdalnego odbioru ruchomego obrazu, który jest nadawany przez telewizję i składa się z wyświetlanych jeden po drugim nieruchomych obrazów, z częstotliwością 25 lub 30 obrazów na sekundę lub inną. Pojedynczy obraz (nazywany też "klatką" – dla częstotliwości 25 wynosi 50, natomiast dla 30 wynosi 60 klatek) podzielony jest z kolei na linie poziome i pionowe. Typowe wartości linii to 1080, 720, 625 lub 525 linii.

  Do połowy lat 90. aktualizacje firmware przeważnie wiązały się z podmianą pamięci zawierającej firmware (przeważnie były nimi układy scalone ROM.) Pamięć typu flash dawała możliwość aktualizacji firmware bez konieczności fizycznego usuwania układów scalonych z systemu. Błąd w trakcie procesu aktualizacji mógł permamentnie uszkodzić urządzenie; system jest na to narażony, gdy fragmenty pamięci flash - zawierające oprogramowanie "źródłowe" lub program aktualizujący - zostaną usunięte i przeprogramowane. Jeżeli proces aktualizacji zostanie gwałtownie przerwany, oprogramowanie może przestać działać prawidłowo i tym samym uruchomienie urządzenia i wznowienie aktualizacji będzie niemożliwe. Aby tego uniknąć, pamięć flash powinna posiadać zabezpieczoną sekcję tylko do odczytu, zawierającą oprogramowanie "źródłowe". Wadą producenta jest fakt, że oprogramowanie tylko do odczytu nie może być zmodyfikowane, i musi być poddane bardzo dokładnym testom.

  Światłowód – przezroczysta struktura (włóknista, warstwowa lub paskowa), w której odbywa się propagacja światła.Przyrząd pomiarowy (narzędzie miernicze) – urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Również wzorce miary (etalony), wzorce inkrementalne i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.

  Przykłady urządzeń posiadających firmware[]

 • komputery (BIOS, UEFI)
 • telewizory
 • konsole do gier
 • telefony komórkowe
 • odtwarzacze DVD
 • nagrywarki/napędy CD/DVD/Blu-ray
 • odtwarzacze MP3
 • routery
 • cyfrowe aparaty fotograficzne
 • rozbudowane przyrządy pomiarowe
 • systemy preinstalowane w serwerach (np ESXi na nośniku USB w serwerze) również określane są jako firmware.
 • Zobacz też[]

 • framework
 • mikroprogram
 • system operacyjny
 • Przypisy

  1. Opler, Ascher. Fourth-Generation Software. „Datamation”. 13 (1), s. 22–24, styczeń 1967. 
  2. Firmware aparatu cyfrowego – co to jest?. 2003-05-16. [dostęp 2009-07-09].
  Blu-ray Disc (BD) – format zapisu optycznego, opracowany przez Blu-ray Disc Association (BDA). Następca formatu DVD, od którego odróżnia się większą pojemnością płyt, co jest możliwe dzięki zastosowaniu niebieskiego lasera. Konkurencyjny dla HD DVD.Pamięć komputerowa to różnego rodzaju urządzenia i bloki funkcjonalne komputera, służące do przechowywania danych i programów (systemu operacyjnego oraz aplikacji). Potocznie przez "pamięć komputerową" rozumie się samą pamięć operacyjną.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Program rozruchowy (ang. boot loader) – działający na zasadzie bootstrapu (z ang. „pull oneself up by one’s bootstraps” – ruszać ciągnąc własne sznurowadła) program uruchamiany jako pierwszy po wykonaniu BIOS-u (lub EFI), służący do załadowania systemu operacyjnego do pamięci operacyjnej komputera.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
  Model programowy procesora (ang. ISA - Instruction Set Architecture), czasem także nieściśle architektura procesora — ogólne określenie dotyczące organizacji, funkcjonalności i zasad działania procesora, widoczne z punktu widzenia programisty jako dostępne mechanizmy programowania. Na model programowy procesora składają się m.in.:
  BIOS (akronim ang. Basic Input/Output System – podstawowy system wejścia-wyjścia) – zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem. Posiada on własną pamięć, w której znajdują się informacje dotyczące daty, czasu oraz danych na temat wszystkich urządzeń zainstalowanych na naszym komputerze. Jest to program zapisany w pamięci ROM płyty głównej oraz innych kart rozszerzeń takich jak np. karta graficzna.
  Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.
  Pamięć flash (ang. flash memory) – rodzaj pamięci EEPROM, pozwalającej na zapisywanie lub kasowanie wielu komórek pamięci podczas jednej operacji programowania. Jest to pamięć trwała (nieulotna) – po odłączeniu zasilania nie traci zapisanych w niej danych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.