• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fiodor Titow

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Order "Znak Honoru" (ros. Орден «Знак Почёта») – ustanowiony uchwałą Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR z 25 listopada 1935.
  Cmentarz Wagańkowski (ros. Ваганьковское кладбище) — jeden z największych cmentarzy w Moskwie. Położony w płn.-zach. części miasta, w dzielnicy Красная Пресня, opodal stacji Krasnopresnenskaja Zastawa moskiewskiego metra; powierzchnia (2006) ok. 50 ha.

  Fiodor Jegorowicz Titow (ros. Фёдор Его́рович Тито́в, ur. 8 stycznia 1910 we wsi Siergijewy Gorki w guberni włodzimierskiej, zm. 18 maja 1989 w Moskwie) – radziecki polityk, dyplomata, członek KC KPZR (1952-1971).

  Iwanowo (rus. Иваново, do 1932 Iwanowo-Wozniesieńsk) – miasto obwodowe w Rosji, na północny wschód od Moskwy, nad rzeką Uwodz (dopływ Klaźmy).Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.

  Od 1930 w WKP(b), 1941 ukończył Instytut Tekstylny w Kostromie, 1942-1944 instruktor Zarządu Kadr KC WKP(b). Od 1944 do stycznia 1949 sekretarz, a od stycznia 1949 do sierpnia 1952 II sekretarz Komunistycznej Partii (bolszewików) Łotwy. Od sierpnia 1952 do 22 września 1949 I sekretarz Komitetu Obwodowego WKP(b)/KPZR w Iwanowie, od 14 października 1952 do 30 marca 1971 członek KC KPZR. Od września 1959 do 1962 II sekretarz KC Komunistycznej Partii Uzbekistanu, 1962-1963 kierownik Grupy ds. Udzielania Pomocy w Rozwoju Gospodarki Ludowej Kuby, 1963-1966 I sekretarz Czeczeno-Inguskiego Komitetu Obwodowego KPZR. Od 19 stycznia 1966 do 18 marca 1971 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny ZSRR na Węgrzech, od 7 maja 1971 do 28 maja 1982 minister spraw zagranicznych Rosyjskiej FSRR, następnie na emeryturze. Deputowany do Rady Najwyższej ZSRR od 3 do 6 kadencji. Pochowany na cmentarzu Wagańkowskim.

  Gubernia włodzimierska – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego i RFSRR w centralnej Rosji, utworzona ukazem Katarzyny II w 1778 jako namiestnictwo włodzimierskie, od 1796 ukazem Pawła I przekształcone w gubernię. Stolicą guberni był Włodzimierz nad Klaźmą. Zlikwidowana w 1929.Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Order Lenina (trzykrotnie)
 • order Czerwonego Sztandaru Pracy (trzykrotnie)
 • Order Przyjaźni Narodów
 • Order Znak Honoru
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/titov_fe.php (ros.)
 • http://www.knowbysight.info/TTT/06026.asp (ros.)
 • http://pomnipro.ru/memorypage55016/biography (ros.)
 • http://www.az-libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0004/19a51ea6 (ros.)
 • Republika Kuby (nazwa oficjalna República de Cuba) – państwo w Ameryce Środkowej położone na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antyli. Państwo to składa się z wyspy o nazwie Kuba oraz szeregu otaczających ją mniejszych wysepek, z których największą jest Isla de la Juventud. Stolicą Kuby jest Hawana, a największe miasta to: Santiago de Cuba, Camagüey, Holguin, Guantánamo, Santa Clara.Rada Najwyższa ZSRR (ros. Верховный Совет СССР) – najwyższy organ władzy ustawodawczej ZSRR, a w latach 1939-1991, najwyższa władza ustawodawcza w okresach pomiędzy sesjami Zjazdu Rad. Do 1936 jej funkcje pełnił Ogólnorosyjski Centralny Komitet Wykonawczy Rad.
  Warto wiedzieć że... beta

  Order Przyjaźni Narodów (ros. Орден Дружбы народов) – ustanowiony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 17 grudnia 1972 w 50. rocznicę utworzenia ZSRR. Statut orderu był zmieniony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 18 lipca 1980. Nadawanie orderu zostało zakończone w czerwcu 1993.
  Order Czerwonego Sztandaru Pracy (ros. Орден Трудового Красного Знамени) – ustanowiony uchwałą Centralnego Komitetu Wykonawczego oraz Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 7 września 1928. W późniejszym okresie statut był kilkakrotnie zmieniany decyzją Centralnego Komitetu Wykonawczego i Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 7 maja 1936 oraz dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 19 czerwca 1943 i 16 grudnia 1947.
  Komunistyczna Partia Łotwy (łot. Latvijas Komunistiskā partija, LKP; ros. Коммунистическая партия Латвии, КпЛ) - komunistyczne ugrupowanie sprawujące władzę na terenie Łotewskiej SRR w latach 1940–1991, część składowa KPZR.
  Węgierska Republika Ludowa (WRL, węg. Magyar Népköztársaság) – nazwa państwa węgierskiego w latach 1949-1989. Członek Układu Warszawskiego, RWPG, jedno z państw członków tzw. bloku wschodniego.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.
  Kostroma – miasto obwodowe w Rosji, port nad Wołgą, przy ujściu rzeki Kostroma. Miasto w 2016 roku liczyło 276 691 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.803 sek.