• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filtry Lindleya  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Węgiel aktywny (aktywowany) – substancja składająca się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę). Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy (500÷2500 m²/g - dla porównania powierzchnia kortu tenisowego wynosi około 260 m²), dzięki czemu jest doskonałym adsorbentem wielu związków chemicznych.Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.
  Dni otwarte Stacji Filtrów[]

  W lipcu oraz sierpniu każdego roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. organizuje cyklicznie Dni Otwarte Filtrów Warszawskich. Zwiedzanie z przewodnikiem jest płatne.

  Zieleń miejska[]

  Teren stacji filtrów ma charakter zabudowy przemysłowej i urządzeń komunalnych, jednak w dużej mierze pokryty jest zielenią miejską. Pełni on funkcję klina nawietrzającego centrum miasta. Na jego terenie znajduje się aleja platanowa leżąca na linii Drogi Królewskiej (fragmentu Osi Stanisławowskiej).

  Art déco – styl w sztuce: architekturze, malarstwie, grafice oraz w architekturze wnętrz, rozpowszechniony w latach 1919–1939. Nazwa wywodzi się od francuskiego art – sztuka i décoratif – dekoracyjny, w rozumieniu jakie język polski łączy z urządzaniem wnętrz (czyli "dekorowaniem"); termin décoratif nie oznacza w tym wypadku "zdobienia".Wieża ciśnień (wieża wodna, wieża wodociągowa) – budynek w formie wieży, na którego szczycie znajduje się zbiornik wody, służący do zapewnienia stabilnego ciśnienia w wodociągu. Pokrywa chwilowy wzrost zapotrzebowania. Zbiornik musi być umieszczony powyżej odbiorców, ponieważ działa poprzez zasadę naczyń połączonych. Umieszczony jest zwykle na szczycie wieży, góry, a czasem nawet wieży na wzniesieniu. Na stacjach kolejowych była używana do zasilania parowozów.

  Zabytek[]

  Alegoria czystości na budynku filtrów pośpiesznych (lata 30. XX w.)
  Hala filtrów powolnych

  Filtry Lindleya obejmowano ochroną jako zabytek stopniowo. 1 marca 1973 roku do rejestru zabytków (pod numerem A-813) wpisano następujące obiekty:

 • budynek mieszkalny (dawny dom dyrektora),
 • hale filtrów powolnych z przedsionkami (2, 4, 6, 8, 10, 12),
 • hale filtrów powolnych z przedsionkami (1, 3, 5, 7, 9, 11),
 • portiernia przy bramie głównej (wschodnia),
 • portiernia przy bramie głównej (zachodnia),
 • wieża ciśnień.
 • 26 marca 2008 roku listę tę uzupełniono o kolejne obiekty (numer A-788):

  William Lindley (ur. 7 września 1808 w Londynie, zm. 22 maja 1900 w Blackheath) – brytyjski inżynier. Projektował i budował razem ze swoimi synami linie kolejowe, sieci kanalizacyjne i wodociągowe dla około 30 miast europejskich, między innymi w: Warszawie, Hamburgu, Bazylei i Sankt Petersburgu.Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
 • budynek techniczny tj. maszynownia – pompy parowe, kotłownia, skład węgla, elektropompy ABC, magazyn,
 • budynek techniczny tj. maszynownia – pompy parowe, kotłownia, skład węgla, elktropompy (sala wystawowa Centrum Interpretacji Dziedzictwa),
 • dawne stajnie (budynek socjalny),
 • hale filtrów powolnych z przedsionkami (14, 16, 18, 20, 22, 24) IV grupy,
 • hale filtrów powolnych z przedsionkami (13, 15, 17, 19, 21, 23) III grupy,
 • hale filtrów powolnych z przedsionkami (25, 27, 29, 31, 33, 35) V grupy,
 • hale filtrów powolnych z przedsionkami (26, 28, 30, 32, 34, 36) VI grupy,
 • komora „A”,
 • komora „C”,
 • komora wodomierza Venturiego,
 • ogrodzenie wraz z czterema bramami,
 • Zakład Filtrów Pośpiesznych,
 • zbiornik wody czystej nr 1A, 1B,
 • zbiornik wody czystej nr 2
 • zbiornik wody czystej nr 3,
 • zbiorniki wody surowej (nr 1 i 3),
 • zbiorniki wody surowej (nr 2 i 4),
 • zieleń Stacji Filtrów i Wodociągów.
 • 18 stycznia 2012 roku na mocy rozporządzenia prezydenta RP cały zespół filtrów uznano za pomnik historii. Status ten przyznano obiektom na całej działce – zarówno dziewiętnasto- i dwudziestowiecznym, wpisanym do rejestru zabytków, jak i świeżo wybudowanym budynkom oraz zieleni miejskiej.

  Pomnik historii – jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art.7). Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.Ozonowanie – jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji. Zużycie ozonu wynosi 0,6 – 4 g/m³, czas kontaktu z wodą ok. 10 min. Cząsteczka ozonu ulega rozpadowi tworząc tlen cząsteczkowy.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gruba Kaśka – ujęcie wody w Warszawie, budynek studni miejskiej stojący w korycie rzeki Wisły, która pompuje wodę z systemu poddennych drenów do Wodociągu Praskiego mieszczącego się na Saskiej Kępie.
  William Heerlein Lindley (ur. 30 stycznia 1853 w Hamburgu zm. 30 grudnia 1917 w Londynie) – brytyjski inżynier, który na przełomie XIX i XX w. wraz ze swym ojcem Williamem oraz samodzielnie tworzył systemy wodno-kanalizacyjne w wielkich miastach Europy.
  Stacja Pomp Rzecznych Wodociągów Warszawskich – stacja pomp zbudowanych według projektu Lindleya. Obecny adres Czerniakowska 124.
  Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
  Halogenowanie – reakcja chemiczna polegająca na addycji (dodaniu), substytucji (podstawieniu) lub przegrupowaniu atomów pierwiastków z grupy fluorowców (halogenów) do cząsteczek dowolnych związków chemicznych.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Powiśle – osiedle Warszawy, będące częścią dzielnicy Śródmieście, i zarazem rejon Miejskiego Systemu Informacji. Od południa graniczy z Ujazdowem, od północy ze Starym Miastem, od zachodu ze Śródmieściem Północnym i Południowym a wschodnią granicę wyznacza Wisła.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.