• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filtr oleju

  Przeczytaj także...
  Olej silnikowy – czynnik smarujący w silnikach spalinowych. Podstawowymi składnikami olei silnikowych są frakcje destylacji ropy naftowej wrzące w temperaturze 350-500 °C lub syntetyczne ich odpowiedniki.Filtr oleju szczelinowy jest filtrem zgrubnym. Składa się on z bardzo dużej liczby cienkich blaszek filtrujących poprzegradzanych przekładkami, osadzonych na trzpieniu i tworzących stos z wewnętrznymi kanałami powstałymi ze złożenia wycięć w blaszkach. Przekładki w kształcie krzyżyków służą do wytworzenia małych szczelin między blaszkami filtrujących. Równolegle do trzpienia jest umieszczony pręt z dużą liczbą skrobaków wchodzących w szczeliny między blaszkami filtrującymi. Podczas przekręcania stosu nieruchome skrobaki usuwają zanieczyszczenia, które opadają na dno obudowy, skąd okresowo są wybierane. Skomplikowana budowa, mała skuteczność oczyszczania i konieczność częstego czyszczenia obudowy spowodowały ograniczone zastosowanie tego filtra. W nowoczesnych olejach silnikowych są stosowane dodatki, które powodują, że zanieczyszczania mają postać szlamu, który nie jest usuwany przez ten typ filtra.
  Układ smarowania ma za zadanie zmniejszenie oporu tarcia, odprowadzanie ciepła wytworzonego podczas tarcia, oczyszczanie trących powierzchni i odprowadzanie zanieczyszczeń do filtra, zabezpieczenie powierzchni przed korozją, uszczelnienie współpracujących powierzchni.
  Wkład filtrujący filtru oleju
  Samochodowy filtr oleju

  Filtr oleju jest elementem układu smarowania. Olej silnikowy, aby mógł spełnić swoje zadania w silniku, musi być filtrowany ze względu na występujące w nim podczas pracy zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia organiczne: pozostałości po niespalonym paliwie, produkty utleniania, termiczny rozkład i spalanie samego oleju. Zanieczyszczenia nieorganiczne: pył w powietrzu i cząstki metali.

  Filtr oleju przegrodowy filtruje olej podczas jego przepływu przez przegrodę wykonaną z materiału porowatego, zdolnego do zatrzymania zanieczyszczeń.

  Podział filtrów oleju[]

  Według zasady działania:

 • przegrodowe
 • objętościowe:
 • włókninowe
 • ze spieków porowatych
 • z porowatych tworzyw sztucznych
 • absorpcyjne
 • powierzchniowe:
 • siatkowe
 • szczelinowe
 • papierowe
 • energetyczne:
 • odśrodkowe
 • magnetyczne
 • grawitacyjne
 • złożone (połączenie filtrów przegrodowych i energetycznych)
 • Według jakości filtrowania:

 • zgrubne (siatkowe i szczelinowe),
 • dokładnego oczyszczania (przegrodowe włókninowe, odśrodkowe),
 • pomocnicze (magnetyczne).
 • Według rozmieszczenie w układzie smarowania:

 • bocznikowe,
 • pełnoprzepływowe,
 • szeregowo - bocznikowe.
 • Bibliografia[]

  Piotr Zając & Leon Maria Kołodziejczyk, Silniki spalinowe ISBN 83-02-07987-1
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.