• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filtr biologiczny  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Węgiel aktywny (aktywowany) – substancja składająca się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę). Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy (500÷2500 m²/g - dla porównania powierzchnia kortu tenisowego wynosi około 260 m²), dzięki czemu jest doskonałym adsorbentem wielu związków chemicznych.Akwarium morskie - akwarium, w którym w warunkach naśladujących środowisko morskie hoduje się morskie rośliny i zwierzęta.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Karen Randall (tłum. Witold Sławiński): Filtracja w zbiorniku roślinnym – podstawy (pol.). roslinyakwariowe.pl. [dostęp 23 kwietnia 2011].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Łukasz Kaczmarek: Tajemnice i zagadki filtracji biologicznej (pol.). Artykuł umieszczony na pawiookie.pl na podstawie prelekcji wygłoszonej podczas III Forum Klubu Malawi. [dostęp 24 kwietnia 2011].
 • Sumps For Your Reef Aquarium (ang.). ReefAquariumInfo.com. [dostęp 23 kwietnia 2011]. [zarchiwizowane z tego adresu (25 września 2011)].
 • Sump Filters (ang.). [dostęp 23 kwietnia 2011]. [zarchiwizowane z tego adresu (29 stycznia 2011)].
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Artykuł DIY – Filtr typu sump (pol.). Częstochowskie Forum Akwarystyczne, 25 lutego 2008. [dostęp 23 kwietnia 2011].
 • Sposoby odprowadzenia wody z akwarium do filtra (ang.). [dostęp 23 kwietnia 2011].
 • Zanieczyszczenie wód – niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.Odpieniacz białek - jest to filtr usuwający z wody słonej m.in. tłuszcze, kwasy tłuszczowe, kwasy organiczne, aminy, lipidy, fosforany, fenole, węglowodany, jodki i metale związane z białkami. Wprowadzana do urządzenia woda jest spieniana przez drobne pęcherzyki powietrza. Następnie piana unosząca się na powierzchni wody przelewa się do oddzielnej komory, w której zbierają się skondensowane zanieczyszczenia w postaci ciemnego płynu. Oczyszczona woda natomiast wraca do zbiornika.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Detrytus, detryt (łac. detritus – roztarty, rozdrobniony) – drobnoszczątkowa, martwa materia organiczna, martwe szczątki roślin, zwierząt oraz ich odchodów występujące na powierzchni gleby (np. opadłe liście i gałązki w lesie), na dnie zbiorników wodnych lub unoszące się w toni wodnej. Gromadzi się również na drzewach – pochodzi z odchodów i ciał owadów (głównie mrówek) wędrujących po drzewach i budujących na nich gniazda (mrowiska). Stanowi ważne źródło pokarmu dla detrytusożerców. W niektórych ujęciach w skład detrytusu wchodzą również drobne cząstki mineralnego pochodzenia.
  Naczynia połączone - co najmniej dwa naczynia skonstruowane tak, że ciecz może swobodnie między nimi przepływać, na przykład przez połączenie znajdujące się w dnie każdego z nich.
  Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów).
  Osad czynny – jest żywą zawiesiną bakterii heterotroficznych i pierwotniaków. Jest to kłaczkowata zawiesina zawierająca mikroorganizmy zdolne do prowadzenia:
  Mikroorganizm (gr. μικρός, mikrós – mały, ὀργανισμός, organismós – organizm), drobnoustrój, mikrob – organizm obserwowany dopiero pod mikroskopem. Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne, lecz z pewnością mikroorganizmami są bakterie, archeony, pierwotniaki i niektóre grzyby. Najprecyzyjniej grupa ta definiowana jest jako ogół organizmów jednokomórkowych, dlatego nie można terminu tego stosować do bardzo małych przedstawicieli różnych grup zwierząt, takich jak np. nicienie, wrotki, roztocza, niesporczaki, owady itd.
  Żywa skała to wierzchnia warstwa rafy koralowej wraz z żyjącymi na niej organizmami. Powierzchnię i wnętrze skały zamieszkują m.in: gąbki, koralowce, pierścienice, algi, i skorupiaki, które w naturalny sposób wymuszają ruch wody. W akwarystyce morskiej rafa pełni rolę filtra biologicznego i ma korzystny wpływ na równowagę biologiczną w zbiorniku. Ten żywy organizm na podłożu z rafy koralowej pełni także rolę dekoracyjną w akwarium.
  Uzdatnianie wody – proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.025 sek.