• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filtr akwarystyczny  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Węgiel aktywny (aktywowany) – substancja składająca się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę). Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy (500÷2500 m²/g - dla porównania powierzchnia kortu tenisowego wynosi około 260 m²), dzięki czemu jest doskonałym adsorbentem wielu związków chemicznych.Filtr mechaniczny – w akwarystyce urządzenie techniczne, rodzaj filtra służące do odfiltrowania z toni wodnej zanieczyszczeń mechanicznych.
  Potfilter.JPG
  Pond filter.jpg
  System filtracji wody w akwarium: 1 – wpływ wody, 2 – filtracja mechaniczna, 3 – filtr węglowy, 4 – filtr biologiczny, 5 – wpływ do zbiornika

  Filtr akwarystyczny – urządzenie do utrzymania odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych wody w akwarium poprzez wymuszanie jej obiegu przez złoża filtracyjne o różnych właściwościach. Dwa lub więcej filtrów stanowią system filtracji akwarium.

  Filtr biologiczny – rodzaj stosowanego w akwarystyce filtra, który wspomaga zachodzące w akwarium lub w oczku wodnym przemiany biochemiczne związane z rozkładem materii organicznej, głównie poprzez wytworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi mikroorganizmów (bakterie, pierwotniaki i grzyby), bezkręgowców i roślin wychwytujących i asymilujących produkty rozkładu materii.Jonit – substancja służąca do przeprowadzania selektywnego procesu wymiany jonowej, stosowana w kolumnach jonitowych i filtrach jonitowych. Przepuszczenie przez warstwę jonitu ciekłej lub gazowej mieszaniny lub roztworu powoduje albo wzbogacenie jej o określony jon albo przeciwnie pozbycie się z niej określonego jonu.

  Spis treści

 • 1 Zadania filtrów akwarystycznych
 • 2 Budowa i zasada działania
 • 3 Wkład filtracyjny
 • 4 Podział filtrów
 • 4.1 ze względu na budowę
 • 4.2 ze względu na umiejscowienie
 • 4.3 ze względu na funkcję
 • 4.4 inne
 • 4.5 filtry akwarystyczne według terminologii akwarystycznej
 • 5 Inne informacje
 • 6 Przypisy
 • Detrytus, detryt (łac. detritus – roztarty, rozdrobniony) – drobnoszczątkowa, martwa materia organiczna, martwe szczątki roślin, zwierząt oraz ich odchodów występujące na powierzchni gleby (np. opadłe liście i gałązki w lesie), na dnie zbiorników wodnych lub unoszące się w toni wodnej. Gromadzi się również na drzewach – pochodzi z odchodów i ciał owadów (głównie mrówek) wędrujących po drzewach i budujących na nich gniazda (mrowiska). Stanowi ważne źródło pokarmu dla detrytusożerców. W niektórych ujęciach w skład detrytusu wchodzą również drobne cząstki mineralnego pochodzenia.Filtr biologiczny – rodzaj stosowanego w akwarystyce filtra, który wspomaga zachodzące w akwarium lub w oczku wodnym przemiany biochemiczne związane z rozkładem materii organicznej, głównie poprzez wytworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi mikroorganizmów (bakterie, pierwotniaki i grzyby), bezkręgowców i roślin wychwytujących i asymilujących produkty rozkładu materii.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kożuch bakteryjny - rodzaj biofilmu, cienka błona bakterii, substancji organicznych i kurzu, zbierająca się i pływająca na powierzchni wody w akwarium.
  Filtr biologiczny – rodzaj stosowanego w akwarystyce filtra, który wspomaga zachodzące w akwarium lub w oczku wodnym przemiany biochemiczne związane z rozkładem materii organicznej, głównie poprzez wytworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi mikroorganizmów (bakterie, pierwotniaki i grzyby), bezkręgowców i roślin wychwytujących i asymilujących produkty rozkładu materii.
  Filtr pulsacyjny - jest to filtr akwarystyczny zewnętrzny biologiczny, w którym ciągły obieg wody przez filtr wymuszony pompą zastąpiono następującymi po sobie cyklami napełniania i opróżniania filtra.
  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.
  Przetrwalnik (endospora, spora, gr. σπορα tzn. nasienie) – formy spoczynkowe umożliwiające organizmom przetrwanie niekorzystnych dla nich warunków (susza, niskie temperatury).
  Filtr wewnętrzny - filtr znajduje się wewnątrz akwarium, obieg wody w akwarium wymusza pompa lub napowietrzacz (brzęczyk).
  Filtr UV - sterylizator akwarystyczny wykorzystujący promieniowanie UV - ultra fioletowe, filtr zewnętrzny, zamknięty.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.