• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filtr UV

  Przeczytaj także...
  Zielenice (Chlorophyta) – parafiletyczna grupa jednokomórkowych (o strukturze wiciowcowej, kapsalnej i kokoidalnej) lub wielokomórkowych, samożywnych roślin występujących w wodach słodkich i słonych, rzadko w środowisku lądowym – wówczas są to higrofity lub symbionty. Należy tu ok. 9000 gatunków. Swą polską nazwę wzięły od dominującej barwy chlorofilu a i b, występują jednak w nich również karoteny (α-, β- i γ-) i ksantofile (luteina, zeaksantyna, wiolaksantyna, neoksantyna, astaksantyna). Jako substancja zapasowa wykorzystywana jest głównie skrobia, a u niektórych również inulina lub podobne do niej związki, sacharoza, maltoza lub erytrytol. W ścianie komórkowej znajduje się celuloza, a czasem również mannany i ksylany. Zielenice stanowią jedną z trzech linii rozwojowych roślin (obok glaukofitów i krasnorostów). Współcześnie dzielone są na dwie lub cztery równorzędne grupy (gromady). W rygorystycznych ujęciach taksonomicznych do zielenic zaliczane są także rośliny lądowe, przy czym dla takiego ujęcia stosuje się odrębną nazwę rośliny zielone. Termin zielenice oznacza w aktualnym ujęciu wszystkie linie rozwojowe roślin zielonych po wyłączeniu z nich roślin lądowych.Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria) – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii).
  Ultrafiolet, nadfiolet, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie nadfioletowe (skrót UV) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 10 nm do 400 nm (niektóre źródła za ultrafiolet przyjmują zakres 100–400 nm), niewidzialne dla człowieka. Promieniowanie ultrafioletowe są to fale krótsze niż promieniowanie widzialne i dłuższe niż promieniowanie rentgenowskie. Zostało odkryte niezależnie przez niemieckiego fizyka, Johanna Wilhelma Rittera, i brytyjskiego chemika, Williama Hyde’a Wollastona, w 1801 roku.

  Filtr UV – sterylizator akwarystyczny wykorzystujący promieniowanie UV - ultrafioletowe, filtr zewnętrzny, zamknięty.

  Budowa[ | edytuj kod]

  Urządzenie wyposażone w lampę emitującą promieniowanie UV zabójcze dla organizmów żywych, umieszczoną w szczelnej i nieprzepuszczalnej dla tego promieniowania obudowie, umożliwiającej jednocześnie przepływ strumienia wody wokół rury lampy UV. Filtr UV może być:

  Akwarium tarliskowe zwane też hodowlanym lub lęgowym - to osobny zbiornik używany w akwarystyce, najczęściej wykonany ze szkła, o wymiarach: około 25 cm wysokości, 40 cm szerokości i od 40 do 80 cm długości.Glony, algi (łac. Algae, gr. Phykos) – grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj. beztkankowych.
 • filtrem samodzielnym - wtedy wymaga własnej pompy i obiegu wody,
 • włączony w system odprowadzający wodę z filtra zewnętrznego - wtedy nie wymaga własnej pompy a przepływ wody zapewnia pompa napędzająca filtr. Rozwiązanie ma tę wadę, że może spaść wydajność filtra, z którym pracuje, gdyż filtr UV zamontowany na wężu odpływowym stanowi dodatkowy opór dla wypływającej wody i obciążenie dla pompy.
 • zintegrowany z filtrem zewnętrznym, lampa UV jest zamontowana w specjalnie do tego przeznaczonej komorze filtra.
 • Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Zadaniem filtra jest sterylizacja wody, zniszczenie szkodliwych organizmów: glonów, ich zarodników i form przetrwalnikowych, pierwotniaków, bakterii, wirusów, pasożytów, ich larw. Najczęściej wykorzystywany do:

  Równowaga biologiczna w akwarystyce to stan, w którym ekosystem akwarium, w długim okresie zachowuje dynamiczną równowagę pomiędzy biocenozą i biotopem w sposób zapewniający dobrostan utrzymywanych w akwarium zwierząt i roślin zgodnie z zamierzeniami i celem akwarysty co do kształtu i składników tworzonego w akwarium środowiska.
 • zwalczania plagi glonów pływających, zielenic i cyjanobakterii,
 • zwalczania tych pasożytów (i ich larw), których jeden lub kilka z cykli rozwojowych przebiega w toni wodnej,
 • sterylizacji wody w akwariach zaatakowanych przez bakterie chorobotwórcze,
 • sterylizacji wody w akwariach z wrażliwymi rybami podatnymi na choroby,
 • sterylizacji wody w akwariach tarliskowych,
 • klarowania wody i zapewnienia jej krystalicznej przejrzystości.
 • Filtr UV wyjaławia wodę niszcząc wszystkie organizmy, które dostają się z wodą do wnętrza filtra w zasięg promieniowania UV, także te pożądane w akwarium dlatego nie zleca się ciągłej pracy filtra, gdyż w takim przypadku może spowodować bardzo gwałtowne zachwianie równowagi biologicznej po jego wyłączeniu. Zaleca się raczej jego stosowanie jako krótkotrwałego zabiegu pielęgnacyjnego dla doraźnego zwalczenia wymienionych wyżej problemów.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.