• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filozofia społeczna

  Przeczytaj także...
  Filozofia polityczna, filozofia państwa, filozofia polityki – dział filozofii praktycznej stanowiący krytyczną refleksję nad życiem politycznym i państwem: zwłaszcza istotą polityki, naturą, pochodzeniem i prawomocnością władzy, pochodzeniem, zmiennością i wartością moralną ustrojów państwowych. Jako refleksja krytyczna filozofia polityczna analizuje podstawowe pojęcia związane z życiem politycznym, takie jak pokój, wolność, sprawiedliwość czy postęp. Jako refleksja twórcza zmierza do oceny życia politycznego i budowy postulatów ustrojowych: dlatego też niejednokrotnie miała znaczny wpływ na historyczny rozwój życia politycznego i społecznego.Thomas Hobbes (ur. 5 kwietnia 1588 w Westport w Anglii, zm. 4 grudnia 1679 w Hardwick Hall) – angielski filozof, autor dzieła Lewiatan (1651), traktatu, w którym dowodzi, że jedynym sposobem uniknięcia zła, jakie spotyka ludzi żyjących w tzw. stanie natury, jest zawarcie umowy przekazującej nieograniczoną, absolutną władzę w ręce suwerena.
  Epistemologia (od stgr. ἐπιστήμη, episteme – „wiedza; umiejętność, zrozumienie”; λόγος, logos – „nauka; myśl”), teoria poznania lub gnoseologia – dział filozofii, zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie.

  Filozofia społeczna - refleksja filozoficzna na temat natury społeczeństwa i zjawisk społecznych.

  Pojęcie filozofii społecznej nie ma ustalonego znaczenia i różni autorzy używają go w różny sposób. Można wyróżnić trzy zasadnicze znaczenia (często przenikające się):

  1. w znaczeniu zbliżonym do filozofii politycznej, jako normatywne rozważania, nad tym, jak powinien wyglądać porządek społeczny;
  2. jako synonim ontologii społecznej, czyli nienormatywnych rozważań na temat podstaw porządku społecznego. W tym znaczeniu pokrywa się częściowo z zainteresowaniami teorii społecznej i teorii socjologicznej;
  3. jako synonim filozofii nauk społecznych, czyli rozważań na temat epistemologicznych podstaw nauk społecznych.

  Filozofia społeczna jest stosunkowo nowym pojęciem, jest jednak odnoszona również do dawniejszych myślicieli. Można np. mówić o filozofii społecznej Arystotelesa, czy Hobbesa, wskazując w jaki sposób widzieli oni podstawy organizacji społecznej.

  Porządek społeczny (ład społeczny) – stan funkcjonowania i przebiegu zachowań jednostek zapewniający istnienie, trwanie i rozwój zbiorowości jako całości. Opiera się na współpracy i konsensusie. Z ładem społecznym związane jest pojęcie równowagi społecznej.Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.

  Przypisy

  1. The Oxford Companion to Philosophy. Ted Honderich (ed.). Oxford - New York: Oxford University Press, 1995, s. 834-835.
  2. The Oxford Companion to Philosophy. Ted Honderich (ed.). Oxford - New York: Oxford University Press, 1995, s. 834-835.
  3. Social Philosophy. W: Nicholas Bunnin, Jiyuan Yu: The Blackwell Dictionary of Western Philosophy. Malden, MA - Oxford - Victoria: Blackwell Publishing, 2004, s. 647.
  Arystoteles (gr. Ἀριστοτέλης, Aristotelēs, ur. 384 p.n.e., zm. 7 marca 322 p.n.e.) – filozof, jeden z trzech, obok Sokratesa i Platona najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji. Nazywany też Stagirytą (od miejsca urodzenia), lub po prostu Filozofem (w tekstach średniowiecznych i nowożytnych).Teoria socjologiczna (myśl socjologiczna) – zespół idei, pozwalających na porządkowanie obserwacji świata społecznego i refleksja teoretyczna na temat socjologii, funkcjonowaniem społeczeństw i metodami ich badania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.