• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filozofia renesansu  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Sceptycyzm - pojęcie wieloznaczne, określające postawę w nauce, pogląd filozoficzny oraz potocznie - postawę "sceptyka" (człowiek wątpiący, krytyczny, niedowierzający).Panteizm – pogląd filozoficzny i teologiczny (niekiedy religijny) utożsamiający wszechświat (lub naturę) z Bogiem (lub absolutem). Neguje istnienie Boga jako istoty rozumnej, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje ziemskie. Panteizm często łączył się z ideami rozumnego rozwoju wszechświata, jedności, wieczności oraz żywości świata materialnego.
  Przypisy
  1. Gilbert 2006 ↓, s. 421.
  2. Stefan Swieżawski: Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa - Wrocław: PWN, 2000, s. 397-398. ISBN 83-01-13188-8..
  3. Kenny 2005 ↓, s. 187-188.
  4. Kenny 2005 ↓, s. 187.
  5. Heinrich Kuhn: Aristotelianism in the Renaissance. W: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.). Spring 2009.
  6. Casini 2012 ↓.
  7. Gilbert 2006 ↓, s. 425.
  8. Ciszewski ↓, s. 3.
  9. Marian Ciszewski: Akademia Florencka. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 1: A-B. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000. [dostęp 24.08.2013].
  10. David Simpson: Francis Bacon (1561—1626). W: Internet Encyclopedia of Philosophy. 2012. [dostęp 15.11.2013].
  11. Kenny 2006 ↓, s. 273.
  12. IsaiahI. Berlin IsaiahI., The Question of Machiavelli, „The New York Review of Books”, 17 (7), 1971.
  13. Kenny 2005 ↓, s. 197-203.

  Bibliografia[]

 • LorenzoL. Casini LorenzoL., Renaissance Philosophy, [w:] JamesJ. Fieser, BradleyB. Dowden (red.), Internet Encyclopedia of Philosophy, 2012 [dostęp 2013-09-05].
 • MarianM. Ciszewski MarianM., Renesansu filozofia, [w:] AndrzejA. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8 (P-S), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000 [dostęp 2013-11-24].
 • Neal W.N. W. Gilbert Neal W.N. W., Renaissance, [w:] Donald M.D. M. Borchert (red.), Encyclopedia of Philosophy, Thomson Gale, 2006, ISBN 0-02-866072-2.
 • AnthonyA. Kenny AnthonyA., Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2005, ISBN 83-7469-124-7.
 • AnthonyA. Kenny AnthonyA., The Rise of Modern Philosophy, Oxford: Clarendon Press, 2006.
 • Materializm – pogląd, według którego istnieje tylko materia. Jednym z odmiennych poglądów od materializmu jest idealizm ontologiczny.Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.
  Jacopo Zabarella (5 września 1532 – 15 października 1589 w Padwie) – włoski filozof, logik, przedstawiciel arystotelizmu.
  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.
  Mikołaj V (łac. Nicolaus V, właśc. Tommaso Parentucelli; ur. 15 listopada 1397 w Sarzana, zm. 24 marca 1455 w Rzymie) – papież w okresie od 6 marca 1447 do 24 marca 1455.
  Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.
  Filozofia polityczna, filozofia państwa, filozofia polityki – dział filozofii praktycznej stanowiący krytyczną refleksję nad życiem politycznym i państwem: zwłaszcza istotą polityki, naturą, pochodzeniem i prawomocnością władzy, pochodzeniem, zmiennością i wartością moralną ustrojów państwowych. Jako refleksja krytyczna filozofia polityczna analizuje podstawowe pojęcia związane z życiem politycznym, takie jak pokój, wolność, sprawiedliwość czy postęp. Jako refleksja twórcza zmierza do oceny życia politycznego i budowy postulatów ustrojowych: dlatego też niejednokrotnie miała znaczny wpływ na historyczny rozwój życia politycznego i społecznego.
  Tommaso Campanella, w świadectwie chrztu Giovanni Domenico Campanella (ur. 5 września 1568 w Stignano w Kalabrii, zm. 21 maja 1639 w Paryżu) – włoski filozof, teolog i poeta epoki renesansu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.068 sek.