• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filozofia polska  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Neopogaństwo (czasem błędnie neopoganizm) – powszechne, acz niezbyt precyzyjne, zbiorowe określenie współczesnych systemów wierzeń, zarówno odwołujących się do etnicznej (zazwyczaj przedchrześcijańskiej lub określanej przez chrześcijan jako pogańska) religii danego regionu lub kraju, jak i powstałych współcześnie, całkowicie od podstaw (nie sięgając do żadnego konkretnego systemu wierzeń etnicznych / pierwotnych), ale mimo to posiadające ogólne cechy pogańskie - np. będące klasyfikowane jako politeizm. W formie przymiotnika terminem tym określa się też powszechnie niektóre oficjalnie zarejestrowane i działające związki wyznaniowe (w tym część tzw. nowych ruchów religijnych).Zdzisław Cackowski (ur. 1 stycznia 1930 w Warząchewce Królewskiej koło Włocławka, zm. 21 czerwca 2016) – polski filozof, w latach 1987–1990 rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 13.
  2. Stanisław Borzym, O przedmiocie historii filozofii polskiej, [w:] Stanisław Pieróg i inni red., Filozofia polska w tradycji europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 31–37.
  3. Pieróg 1999 ↓, s. XIV-XV.
  4. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 14.
  5. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 7.
  6. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 14–16.
  7. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 18–19.
  8. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 16.
  9. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 9–10.
  10. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 10–11.
  11. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 27-28.
  12. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 30–37.
  13. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 31.
  14. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 50–62.
  15. Ludwik Ehrlich, Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza, Warszawa: PWN, 1954.
  16. Ziomek 1999 ↓, s. 102, 143–144.
  17. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 59.
  18. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 221–222.
  19. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 63-64.
  20. Andrzej Glaber: Gadki o składności członków człowieczych z Arystotelesa i też inszych mędrców wybrane. Kraków: Akademia Umiejętności, 1893. [dostęp 2013-12-01].
  21. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 228.
  22. Ciszewski 2000 ↓, s. 7.
  23. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 210–211.
  24. Marian Zwiercan, Dąbrówka Jan, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000 [dostęp 2018-11-24].
  25. Ciszewski 2000 ↓, s. 8.
  26. Ziomek 1999 ↓, s. 91.
  27. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 318–328.
  28. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 328.
  29. Jonathan I. Israel, Enlightenment Contested. Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670-1752, Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 115–134.
  30. Małgorzata Kowalewska, Akademia Wileńska (Uniwersytet Wileński), [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000 [dostęp 2018-11-24].
  31. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 245.
  32. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 247–251.
  33. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 272–274.
  34. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 274–289.
  35. Ziomek 1999 ↓, s. 114–115.
  36. Ziomek 1999 ↓, s. 110.
  37. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 288–289.
  38. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 295–304.
  39. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 307–315.
  40. Ziomek 1999 ↓, s. 127.
  41. Ziomek 1999 ↓, s. 128.
  42. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 315–318.
  43. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 331.
  44. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 333–334, 347–350.
  45. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 340, 387–388.
  46. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 344–345, 373–378.
  47. Władysław Tatarkiewicz, Zarys dziejów filozofii w Polsce, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1948, s. 11.
  48. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 346–347.
  49. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 390–405.
  50. Kazimierz Wójcik: Petrycy Sebastian z Pilzna. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 8: P-S. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000. [dostęp 2013-11-24].
  51. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 414–423.
  52. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 415.
  53. Domański, Ogonowski i Szczucki 1989 ↓, s. 429–438.
  54. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 198–199.
  55. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 200.
  56. Stanisław Janeczek, Komisja Edukacji Narodowej, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000 [dostęp 2018-11-24].
  57. Konstańczak 2017 ↓, s. 9.
  58. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 201.
  59. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 207.
  60. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 204–205.
  61. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 232–236.
  62. Forycki 2004 ↓, s. 24–30.
  63. Forycki 2004 ↓, s. 39–49.
  64. Konstańczak 2017 ↓, s. 9–10.
  65. Konstańczak 2017 ↓, s. 22–23.
  66. Jan Skoczyński, Jestestwo i zniweczenie, „Studia z Filozofii Polskiej”, 2, 2007, s. 278.
  67. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 10.
  68. Pieróg 2002 ↓, s. 540.
  69. Wawrzynowicz 2015 ↓.
  70. Bochenek i in. 2015 ↓, s. 136.
  71. Pieróg 2002 ↓, s. 537.
  72. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 256.
  73. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 258.
  74. Ziółkowski 2000 ↓, s. 5.
  75. Walicki 1986 ↓, s. 28.
  76. Zawojska 2011 ↓, s. 102.
  77. Walicki 1986 ↓, s. 112–113.
  78. Walicki 1986 ↓, s. 111.
  79. Walicki 1971 ↓, s. 30–31.
  80. Walicki 1986 ↓, s. 62–72.
  81. Pieróg 2002 ↓, s. 538.
  82. Walicki 1986 ↓, s. 64–72.
  83. S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Akcyjnego Odlewni Czcionek i Drukarni S. Orgelbranda Synów, XIX i pocz. XX wieku (może wymagać uaktualnienia).
  84. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 317.
  85. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 308–309.
  86. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 309–311.
  87. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 311–312.
  88. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 316–317.
  89. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 315–316.
  90. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 314–317.
  91. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 346–348.
  92. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 318–329.
  93. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 341.
  94. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 344–345.
  95. Konstańczak 2017 ↓, s. 153–159.
  96. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 329–333.
  97. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 334–336.
  98. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 342–343.
  99. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 353–355.
  100. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 356–363.
  101. Andrzej Walicki, Stanisław Brzozowski, [w:] Andrzej Walicki (red.), Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa: PWN, 1986, s. 465–478.
  102. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 363–365.
  103. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 372–374.
  104. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 369.
  105. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 377–386.
  106. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 384–392.
  107. Chudy 1990 ↓, s. 130.
  108. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 399–400.
  109. Historia PTF.
  110. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 400–401.
  111. Anna Jedynak, Początki szkoły lwowsko-warszawskiej, „Galicja. Studia i Materiały”, 2, 2016, s. 191–192.
  112. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 409–412.
  113. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 412.
  114. Wójcicki 2007 ↓, s. 1.
  115. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 402.
  116. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 444.
  117. Marek Lechniak, Czeżowski Tadeusz, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000 [dostęp 2018-11-24].
  118. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 402–403.
  119. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 412–419.
  120. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 429–432, 440.
  121. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 403–404.
  122. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 404–405.
  123. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 426–428, 434–435.
  124. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 407–409.
  125. Jacek Jadacki, The Lvov-Warsaw School and its Influence on Polish Philosophy of the Second Half of the 20th Century, [w:] Jacek Jadacki, Jacek Paśniczek (red.), The Lvov-Warsaw School – The New Generation, Amsterdam – New York: Rodopi, 2006, s. 45–47.
  126. Murray G. Murphey, The Development of Quine’s Philosophy, Dordrecht: Springer, 2012, s. 11.
  127. Tadeusz Szubka, Analityczna filozofia, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000 [dostęp 2018-11-24].
  128. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 444–445.
  129. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 463.
  130. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 464.
  131. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 469–470, 479–481.
  132. Thomasson 2016 ↓.
  133. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 482.
  134. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 463–464, 482–483.
  135. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 445–447.
  136. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 517.
  137. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 516.
  138. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 513–516.
  139. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 490.
  140. Erkki Kilpinen, Social Theory, [w:] Sami Pihlström (red.), The Continuum Companion to Pragmatism, London – New York: Continuum, 2011, s. 147–149.
  141. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 505–506.
  142. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 504–513.
  143. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 491–498.
  144. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 498–504.
  145. Aleksandra Derra, Ludwik Fleck, [w:] Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra (red.), Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 23.
  146. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 448–449.
  147. Konstańczak 2017 ↓, s. 238=253.
  148. Bochenek i in. 2015 ↓, s. 282.
  149. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 525–527.
  150. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 528.
  151. Wójcicki 2007 ↓, s. 4–5.
  152. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 537.
  153. Wójcicki 2007 ↓, s. 4.
  154. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 529.
  155. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 530.
  156. Wójcicki 2007 ↓, s. 7.
  157. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 535.
  158. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 540.
  159. Chudy 1990 ↓, s. 140.
  160. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 541.
  161. Bochenek i in. 2015 ↓, s. 289.
  162. Chudy 1990 ↓, s. 137.
  163. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 542–543.
  164. Bochenek i in. 2015 ↓, s. 296–297.
  165. Chudy 1990 ↓, s. 131.
  166. Chudy 1990 ↓, s. 135.
  167. Zofia Majewska, Ingarden Roman, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000 [dostęp 2018-12-22].
  168. Jadacki 2015 ↓, s. 56–57.
  169. Jadacki 2015 ↓, s. 58.
  170. Jadacki 2015 ↓, s. 60.
  171. Zamiara 2010 ↓, s. 284–285.
  172. Zamiara 2010 ↓, s. 297–298.
  173. Kotowa 2010 ↓, s. 311.
  174. Zamiara 2010 ↓.
  175. Władysław Krajewski, Filozofia przyrody w Europie i w Polsce, „Studia Philosophiae Christianae”, 40 (2), s. 49–56.
  176. Nowa filozofia przyrody. W: Michał Heller: Filozofia i wszechświat. Wybór pism. Universitas, 2006, s. 25.
  177. Chudy 1990 ↓, s. 136.
  178. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 17.
  179. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 18.
  180. Skoczyński i Woleński 2010 ↓, s. 18-19.
  181. Andrzej Maryniarczyk, Słowo wprowadzenia, [w:] Andrzej Maryniarczyk (red.), Encyklopedia filozofii polskiej, t. I, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 11.
  182. Stanisław Borzym, O przedmiocie historii filozofii polskiej, [w:] Stanisław Pieróg i inni red., Filozofia polska w tradycji europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 31–37.
  183. Włodzimierz Kaczocha, Filozofia cywilizacji i kultury. Teorie filozoficzne rozwijane w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, Poznań: Ars Nova, 1998, s. 38-44.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Krzysztof Bochenek i inni, Zarys historii filozofii polskiej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
 • Wojciech Chudy, Filozofia polska po II wojnie światowej. (Szkic), „Studia Philosophiae Christianae”, 26 (1), 1990, s. 129–141.
 • Marian Ciszewski, Renesansu filozofia, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000 [dostęp 2013-11-24].
 • Juliusz Domański, Zbigniew Ogonowski, Lech Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII, Warszawa: PWN, 1989.
 • Maciej Forycki, Anarchia polska w myśli oświecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004.
 • Jacek Jadacki, Filozofia polska XIX i XX wieku. T. 2 Wiek XX, Warszawa: Semper, 2015.
 • Stefan Konstańczak, Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle, Kraków 2017.
 • Barbara Kotowa, Od filozofii humanistyki do filozofii jako dziedziny kultury. Główne kierunki badawcze szkoły poznańskiej od połowy lat siedemdziesiątych, [w:] Tadeusz Buksiński (red.), Filozofia na Uniwersytecie w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM, 2010, s. 309–334.
 • Stanisław Pieróg, Wstęp, [w:] Stanisław Pieróg (red.), Spór o charakter narodowy filozofii polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1999, VII-XXIV.
 • Stanisław Pieróg, Mesjanizm, [w:] Alina Kowalczykowa, Józef Bachórz (red.), Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław: Ossolineum, 2002, s. 536–540.
 • Jan Skoczyński, Jan Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.
 • Amie Thomasson, Roman Ingarden, Edward N. Zalta (red.), [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy [online], Winter 2017 Edition, Metaphysics Research Lab, Stanford University, 20 lipca 2016, ISSN 095-5054 [dostęp 2018-01-30] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-21] (ang.).???
 • Andrzej Walicki, Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski: zarys problematyki, „Pamiętnik Literacki”, 62 (4), 1971, s. 23–46.
 • Andrzej Walicki, Lata 1815-1863, [w:] Andrzej Walicki (red.), Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa: PWN, 1986.
 • Andrzej Wawrzynowicz, Wstęp, [w:] Andrzej Wawrzynowicz (red.), Spór o mesjanizm. Rozwój idei, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2015.
 • Ryszard Wójcicki, Filozofia polska 20. wieku (1897-1995), 2007.
 • Krystyna Zamiara, U początków poznańskiej szkoły metodologicznej, [w:] Tadeusz Buksiński (red.), Filozofia na Uniwersytecie w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM, 2010, s. 283–308.
 • Jerzy Ziomek, Literatura odrodzenia, Warszawa: PWN, 1999.
 • Zbigniew Ziółkowski, Hoene-Wroński Józef Maria, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000 [dostęp 2018-05-18].
 • Panteizm – pogląd filozoficzny i teologiczny (niekiedy religijny) utożsamiający wszechświat (lub naturę) z Bogiem (lub absolutem). Neguje istnienie Boga jako istoty rozumnej, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje ziemskie. Panteizm często łączył się z ideami rozumnego rozwoju wszechświata, jedności, wieczności oraz żywości świata materialnego.Władysław Kozłowski (ur. 7 września 1832 w Berdyczowie, zm. 9 sierpnia 1899 we Lwowie) - polski filozof, socjolog, psycholog, pedagog, literat, powstaniec z 1863. Popularyzator angielskiej filozofii pozytywizmu, zwłaszcza Herberta Spencera. W poglądach etycznych swych bronił autonomii, moralności i stosunku do religii.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Władysław Kot (ur. 7 maja 1933 r. w Poznaniu) - polski filozof, specjalizujący się w filozofii współczesnej, etyce gospodarczej oraz metodologii nauk humanistycznych; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Zielonej Górze i Poznaniu.
  Józef Stanisław Tischner, pseud. Wawrzek Chowaniec, Molinista, Józek Szkolny, Jegomość Józek (ur. 12 marca 1931 w Starym Sączu, zm. 28 czerwca 2000 w Krakowie) – polski prezbiter katolicki i filozof. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Stylometria - metoda analizy dzieła sztuki dla ustalenia statystycznej charakterystyki stylu autora. Służy głównie rozstrzyganiu kwestii autorstwa dzieł anonimowych bądź chronologii przekazu.
  Polityka (stgr. Πολιτικά Politika, dosł. sprawy ustrojów państw, sprawy publiczne) - rozprawa Arystotelesa w którym wykłada w systematyczny sposób swoje poglądy na organizację państwa i ustroju politycznego. Polityka kontynuuje tematy podjęte w Etyce nikomachejskiej.
  Formizm – awangardowy ruch literacko-artystyczny rozwijający się w Polsce, w latach 1917–1922, czerpiący inspirację z dokonań kubizmu, ekspresjonizmu i futuryzmu oraz sztuki ludowej. Był jedną z dwu, obok unizmu, oryginalnie polskich formacji awangardowych.
  Marian Heitzman (ur. 1899 w Brodach - zm. 18 listopada 1964 w Saint Paul, Minnesota), polski filozof i historyk filozofii w stopniu doktora habilitowanego. Docent na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znawca filozofii europejskiej doby Renesansu. Adiunkt w Seminarium Filozoficznym UJ. Na uchodźstwie profesor McGill University w Montrealu i University of St. Thomas w Saint Paul w Minnesocie.
  Seweryn Dziamski (ur. 6 października 1933 w Smuszewie, zm. 2003) – polski filozof marksistowski, historyk społeczny i komunistyczny cenzor, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.291 sek.