• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filozofia  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Sceptycyzm - pojęcie wieloznaczne, określające postawę w nauce, pogląd filozoficzny oraz potocznie - postawę "sceptyka" (człowiek wątpiący, krytyczny, niedowierzający).Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).
  Przypisy
  1. Audi 2006 ↓, s. 336.
  2. Schnädelbach 1995 ↓, s. 58.
  3. Martens i Schnädelbach 1995 ↓, s. 52-56.
  4. Herodot, Dzieje, I,30,2.
  5. Maryniarczyk i Krąpiec 2000 ↓, s. 1.
  6. Schnädelbach 1995 ↓, s. 90.
  7. Maryniarczyk, Krąpiec 3-11 ↓.
  8. Swieżawski 2000 ↓, s. XI.
  9. Schnädelbach 1995 ↓, s. 66.
  10. Schnädelbach 1995 ↓, s. 79.
  11. Arystoteles, Metafizyka, IV.1.
  12. Schnädelbach 79 ↓.
  13. Schnädelbach 1995 ↓, s. 82-89.
  14. Maryniarczyk i Krąpiec 2000 ↓, s. 26.
  15. Maryniarczyk i Krąpiec 2000 ↓, s. 2.
  16. Schnädelbach 1995 ↓, s. 90-91.
  17. Schnädelbach 1995 ↓, s. 95.
  18. Maryniarczyk i Krąpiec 2000 ↓, s. 33.
  19. Audi 332 ↓.
  20. Giovanni Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000, s. 70-72.
  21. Russell 2000 ↓, s. 8.
  22. Russell 2000 ↓, s. 23.
  23. Anzenbacher 1992 ↓, s. 30-31.
  24. Anzenbacher 1992 ↓, s. 32-33.
  25. Swieżawski 2000 ↓, s. 331-336.
  26. Matthias Lutz-Bachmann: Religion, Critique of. W: Routledge Encyclopedia of Philosophy. Edward Craig (ed.). London: Taylor & Francis, 1998, s. 236-238.
  27. Wilhelm GottliebW. G. Tennemann Wilhelm GottliebW. G., A Manual of the History of Philosophy, London: Bell & Daldy, 1870.
  28. Richard H.R. H. Popkin Richard H.R. H. (red.), Historia filozofii zachodniej, Poznań: Zysk i S-ka, 2003., OtfriedO. Höffe OtfriedO., Mała historia filozofii, Warszawa: PWN, 2011.
  29. B.A.G.B. Fuller B.A.G.B., Historia filozofii, Warszawa: PWN, 1967.
  30. Russell 2000 ↓.
  31. ZbigniewZ. Kuderowicz ZbigniewZ., Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa: PWN, 1989.; WładysławW. Tatarkiewicz WładysławW., Historia filozofii, t. 2, Warszawa: PWN, 1982.
  32. ZbigniewZ. Kuderowicz ZbigniewZ., Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa: PWN, 1989.
  33. Audi 2006 ↓, s. 326-327.

  Bibliografia[]

 • Arno Anzenbacher: Wprowadzenie do filozofii. Kraków: UNUM - Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 1992.
 • Robert Audi: Philosophy. W: Encyclopedia of Philosophy. Donald M. Borchert (red.). Thomson Gale, 2006, s. 325-337. ISBN 0-02-866072-2.
 • Andrzej Maryniarczyk, Mieczysław A. Krąpiec: Filozofia. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000. [dostęp 24.04.2014].
 • Ekkehard Martens, Herbert Schnädelbach: O aktualnej sytuacji filozofii. W: Filozofia. Podstawowe pytania. Ekkehard Martens, Herbert Schnädelbach (red.). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995, s. 33-56.
 • Bertrand Russell: Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Aletheia, 2000.
 • Herbert Schnädelbach: Filozofia. W: Filozofia. Podstawowe pytania. Ekkehard Martens, Herbert Schnädelbach (red.). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995, s. 57-97.
 • Stefan Swieżawski: Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa - Wrocław: PWN, 2000. ISBN 83-01-13188-8.
 • Absolut (łac. absolutus – bezwarunkowy, niezwiązany) – osobowy lub bezosobowy pierwotny byt, doskonały, najwyższy, pełny, całkowicie niezależny, nieuwarunkowany i niczym nieograniczony.Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Johann Gottlieb Fichte (ur. 19 maja 1762 w Rammenau, zm. 29 stycznia 1814 w Berlinie) – jeden z trzech (obok Schellinga i Hegla) wielkich filozofów niemieckiego klasycznego idealizmu, mason.
  Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.
  Filozofia religii - dziedzina filozofii, której głównymi przedmiotami badań są: religia, Bóg oraz poruszająca zagadnienia związane z zakładanymi przez wierzenia religijne faktami, bytami czy spodziewanymi wydarzeniami.
  Postmodernizm (inaczej: ponowoczesność, pomo, po-mo) – prąd myślowy odwołujący się do poczucia końca historii i wielkich narracji.
  Filozofia indyjska – filozofia uprawiana na subkontynencie indyjskim oraz na obszarach, w których zaznaczyły się indyjskie wpływy kulturowe (jak Azja Środkowa, Tybet, Indonezja, Indochiny). Powstała niezależnie od filozofii europejskiej i od filozofii chińskiej. Jest ściśle związana z religiami indyjskimi, zwłaszcza z hinduizmem, buddyzmem i dżinizmem.
  Teoria – z gr. theoría- oglądanie, rozważanie. System pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.
  Tomizm – system filozoficzny oparty na poglądach św. Tomasza z Akwinu. Tomizm wywodzi się z filozofii średniowiecznej, a jego różne nurty są żywe aż do dnia dzisiejszego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.