• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filister

  Przeczytaj także...
  Związek Filistrów Arkonii - założone oficjalnie w października 1908 r. w Warszawie stowarzyszenie zrzeszające filistrów Korporacji Akademickiej Arkonia.Jagiellonia – korporacja akademicka powstała w Wiedniu 28 maja 1910. Po I wojnie światowej przeniosła się do Warszawy.
  Stowarzyszenie Filistrów Welecji - stowarzyszenie założone w 1888 r. w Warszawie, zrzeszające filistrów Korporacji Akademickiej Welecja założonej w Rydze w 1883 r.

  Filister – w korporacjach akademickich nazwa używana na określenie członków, którzy ukończyli studia. Filistrzy zobowiązani są do duchowego i finansowego wspierania członków czynnych, czyli studentów .

  W niektórych polskich korporacjach akademickich pojęcie „filister” zostało zastąpione innym dla wyrażenia odrębności kulturowej. W Korporacji Akademickiej Respublica używa się określenia „weteran”, a w Korporacji Jagiellonia – „stary strzecha”.

  Z Niemiec, gdzie tradycja korporacji trwa nieprzerwanie, pochodzi zwyczaj tworzenia odrębnych stowarzyszeń filistrów (Altherrenverband, Philisterium,  Philisterverband), które służą utrzymaniu kontaktów między nimi oraz wspomaganiu finansowemu i społecznemu młodszych kolegów, będących członkami tak zwanej czynnej korporacji. Najczęściej, po ukończeniu studiów, filister przestaje być członkiem korporacji czynnej (zachowując prawa do używania jej barw, kwatery itp.) i wchodzi w szeregi organizacji filistrów danej korporacji. W nielicznych przypadkach filister łączy członkostwo w organizacji filisterskiej z biernym członkostwem w korporacji czynnej (Konwent Polonia).

  Korporacja akademicka (korporacja studencka) – stowarzyszenie zrzeszające studentów i absolwentów uczelni wyższych, posiadających pewne cele, ideały i chęć samodoskonalenia. Zewnętrznymi oznakami przynależności są zazwyczaj czapka (tzw. dekiel), szarfa (tzw. banda) oraz monogram (tzw. cyrkiel). Dekle i bandy noszą zazwyczaj trzy barwy (niem. Couleur). Barwy, posiadające określoną symbolikę, identyfikują daną korporację.Stowarzyszenie Filistrów Korporacji Akademickich - założony w 1983 r. w Poznaniu związek ideowo-wychowawczy łączący filistrów polskich korporacji akademickich.

  W Polsce również istnieją organizacje filisterskie, tworzone przez największe polskie korporacje: Związek Filistrów Konwentu Polonia, Związek Filistrów Arkonii, Stowarzyszenie Filistrów Welecji, funkcjonujące jako odrębne od korporacji stowarzyszenia rejestrowe. Istnieją także organizacje filisterskie o charakterze międzykorporacyjnym: Stowarzyszenie Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Warszawie, Stowarzyszenie Filistrów Korporacji Akademickich w Poznaniu.

  Konwent Polonia – najstarsza polska korporacja akademicka, powstała w 1828 roku na Uniwersytecie Dorpackim (obecnie Uniwersytet w Tartu). Kontynuował tradycje Filomatów i Filaretów po zamknięciu przez władze rosyjskie Uniwersytetu Wileńskiego. Nawiązuje do idei landsmannschaftów, czyli istniejących od średniowiecza związków studentów pochodzących z jednego kraju. Konwent Polonia zrzeszał studentów przybyłych z terenów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów bez względu na wyznanie i kwestie etniczne.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Patryk Tomaszewski: Polskie korporacje akademickie w latach 1918–1939. Struktury, myśl polityczna, działalność. Toruń: 2011, s. 516.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.