• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filip Tetrarcha

  Przeczytaj także...
  Łukasz Ewangelista – wierny towarzysz i współpracownik Pawła Apostoła, któremu towarzyszył w wielu podróżach misyjnych. Według tradycji wczesnochrześcijańskiej jest autorem trzeciej Ewangelii, co potwierdzają Ireneusz z Lyonu (ok. 130–ok. 202) i Orygenes (185–254), oraz Dziejów Apostolskich – trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu; święty Kościoła katolickiego i prawosławnego (apostoł).Herod III, w literaturze występuje też jako Herod bez Ziemi, Herod z Rzymu, Herod Boethos, a także Herod Filip lub szczegółowiej Herod Filip I (ur. ok. 28 p.n.e., zm. w I wieku) - jeden z synów Heroda Wielkiego, pierwszy mąż Herodiady, ojciec Salome III.
  Judea (hebr. יהודה, Yāhūdhā, arab. Jahuza, gr. Ιουδαία, łac. Iudaea) – górzysta kraina geograficzna położona w historycznej środkowej części Izraela. Obecnie terytorium to jest podzielone pomiędzy Izraelem a Autonomią Palestyńską. Judea to nazwa Judy używana od IV w. p.n.e. po przejęciu władzy nad Judą przez Greków.

  Filip Tetrarcha, albo Herod Filip II (ur. ok. 24 p.n.e., zm. 34 w Betsaidzie) – tetrarcha Batanei, Gaulanitydy, Trachonu i Paneas od 4 p.n.e. Syn Heroda Wielkiego i Kleopatry z Jerozolimy. Mąż Salome III. Wychowywał się w Rzymie.

  Filip odziedziczył północno-wschodnią część królestwa swego ojca i jest wspomniany przelotnie w Biblii przez Łukasza (Łk 3,1). Odbudował miasta Paneas (Cezarea Filipowa) i Betsaidę (Julias). Był pierwszym władcą żydowskim, który bił monety z wizerunkiem człowieka. Uchodził za władcę łagodnego i sprawiedliwego. Po jego śmierci Batanea, Trachon i Hauran zostały wcielone do rzymskiej prowincji Syrii. W 37 roku Kaligula nadał je Herodowi Agryppie I. Bywa mylony ze swoim bratem (i zarazem teściem) Herodem Boethosem, nazywanym przez Ewangelię Mateusza i Ewangelię Marka Filipem.

  Herod Agryppa I, właściwie Marcus Iulius Agrippa (ur. w 10 lub 9 p.n.e. - zm. w 44 w Cezarei) – król Batanei, Gaulanitydy, Trachonu i Paneas od 37, Galilei i Perei od 39, Judei od 41. Wnuk Heroda Wielkiego. Brat Heroda z Chalkis i Herodiady. W 37 roku otrzymał z nadania Kaliguli tetrarchię swojego stryja Filipa, a dwa lata później ziemie innego stryja - Heroda Antypasa. W 41 roku odegrał istotną rolę przy objęciu władzy przez Klaudiusza, a ten w zamian nadał mu Judeę. Niepochlebną opinię zyskał między innymi z powodu stracenia apostoła Jakuba Większego. Historyk rzymski, Kasjusz Dion nazywa go nauczycielem tyrana, w nawiązaniu do Kaliguli, a w stenogramie procesowym Akta Izydora pada określenie - Żydek za trzy obole.Joachim Gnilka (ur. 8 grudnia 1928 w Głubczycach, zm. 18 stycznia 2018 w Monachium) – niemiecki teolog katolicki, egzegeta oraz biblista.
  Królestwo Heroda Wielkiego po jego śmierci podzielone między synów i jego siostrę:

       Dzielnica Heroda Archelaosa, od 6 rzymska prowincja Judea

       Dzielnica Heroda Antypasa

       Dzielnica Heroda Filipa II

       Salome I (miasta Jamnia, Azotus, Fazaelis)

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Herod Wielki (Herodes Magnus), czasami w literaturze opisywany jako Herod (II) Wielki (ur. 73 lub w 72 roku p.n.e., zm. 4 roku p.n.e.) – syn Idumejczyka Antypatra i Nabatejki Kypros. Od roku 47 p.n.e. był namiestnikiem Galilei mianowanym przez swojego ojca, a od 46 r. p.n.e. namiestnikiem Celesyrii i Samarii z ręki Sekstusa Cezara. W latach 37 - 4 p.n.e. król Judei z łaski Rzymu.

       Rzymska prowincja Syria

       Wolne miasta (Dekapolis)

  Tyberiusz przedstawiony na monecie wybitej przez Heroda Filipa II

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Bosak P. Cz., Postacie Nowego Testamentu. Słownik-konkordancja, Poznań - Pelplin 1996, s. 165-166.
 • Jerzy Ciecieląg – Palestyna w czasach Jezusa. Dzieje polityczne, Kraków 2000.
 • Jerzy Ciecieląg – Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego, Kraków 2002.
 • Gnilka J., Jezus z Nazaretu, Kraków 1997, s. 54.
 • André Lemaire, Dzieje biblijnego Izraela, Maria Rostworowska-Książek (tłum.), Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1998, s. 101, ISBN 83-232-0831-X, OCLC 749523148.
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Jawne (hebr. ‏יבנה‎; arab. ‏يبنة‎) – miasto położone w Dystrykcie Centralnym w Izraelu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dekapol (od greckiego słowa déka, co oznacza dziesięć, i pólis, miasto) czyli dziesięciogród, to związek lub liga dziesięciu miast. Nazwa ta odnosiła się też do obszaru, na którym leżała większość z tych miast.
  Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.
  Herod Archelaos, Herod Archelaus (ur. ok. 27 lub 23 p.n.e., zm. po 6 n.e.) – etnarcha Judei, Samarii i Idumei w latach 4 p.n.e. -6. Syn Heroda Wielkiego. Rodzony brat Heroda Antypasa. Przez ojca został przewidziany na króla Judei, lecz – pod wpływem zamieszek jakich doszło po śmierci Heroda Wielkiego i sporów między jego synami – Oktawian August mianował Archelaosa jedynie etnarchą. Tyrańskie rządy Archelaosa sprawiły, że August w 6 roku pozbawił go tetrarchii i skazał na zesłanie do Galii. Dalsze losy Archelaosa nie są dokładnie znane.
  Betsaida (po hebr. dom rybaka) – miasto położone na północ od jeziora Genezaret (Galilejskiego) w Galilei w Izraelu. Było zamieszkane już w okresie późnego brązu (ok. 3000 p.n.e.). Najprawdopodobniej z Betsaidy pochodziła jedna z żon izraelskiego króla Dawida, matka Absaloma - Maaka. Nowy Testament lokalizuje tutaj miejsce narodzin aż pięciu apostołów: Andrzeja, Piotra, Filipa, Jana i Jakuba Większego. W tym mieście Chrystus miał uzdrowić niewidomego (por. Ewangelia Marka Mk 8,22-26). Obok Kafarnaum i Korozain, to właśnie Betsaida zostaje przez Jezusa ostro potępiona (por. Ewangelia Mateusza Mt 11,20-24). Miasto zostało zidentyfikowane w 1989 przez archeologów z uniwersytetu w Hajfie w Izraelu. Od tego czasu prowadzone są prace w tzw. domu rybaka, domu wytwórcy wina i w rejonie wschodniej bramy miejskiej.
  Baszan, Batanea, Trachonitis – bogaty w wodę głównie równinny region, zlokalizowany na północny wschód od Jordanu.
  Tyberiusz, Tiberius Claudius Nero (ur. 16 listopada 42 p.n.e.; zm. 16 marca 37 n.e.) – cesarz rzymski, syn Tyberiusza Klaudiusza i Liwii Druzylli. Oficjalna tytulatura cesarska Tiberius Caesar Augustus.
  Salome (zm. po 92) – przedstawicielka dynastii herodiańskiej. Wnuczka Heroda Wielkiego. Córka Heroda III i Herodiady. Znana głównie z roli, jaką odegrała przy śmierci Jana Chrzciciela – zachwycony tańcem Salome Herod Antypas, tetrarcha Galilei i Perei, obiecał spełnić każde jej życzenie, a ta – na polecenie matki – zażądała głowy żydowskiego proroka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.756 sek.