• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fibryle

  Przeczytaj także...
  Neurofibryle – włókienka występujące w perikarionie i wnikające do wypustek neuronu, zbudowane z neurotubuli i neurofilamentów. Miofibryle – włókienka kurczliwe, makrokompleksy filamentów w postaci minipałeczek. Filamenty ułożone w nich są bardzo regularnie, zachodzą na siebie w układzie sześciokątnym (co widać na przekroju poprzecznym). W ich budowie wyróżnia się:
  Azbest – określenie pewnych grup mineralnych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1.

  Fibryle czyli włókienka - występują w komórkach mięśniowych i nerwowych. W komórkach mięśniowych tworzą układy w postaci włókien kurczliwych tzw. miofibryle. Natomiast w układzie nerwowym tworzą włókna przewodzące tzw. neurofibryle.

  Fibryle to również występujące naturalnie w przyrodzie włókna mineralne (azbest).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.567 sek.