• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fernando Ocariz

  Przeczytaj także...
  Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża – rzymska uczelnia teologiczna, prowadzona przez Opus Dei, która powstała w 1984 roku jako Centro Accademico Romano.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Uniwersytet Nawarry – prywatny uniwersytet założony w Pampelunie (Nawarra, Hiszpania) w 1952 przez św. Josemaríę Escrivę de Balaguera. Uniwersytet jest dziełem korporacyjnym Opus Dei, Prałatury Personalnej Kościoła Katolickiego. Filią Uniwersytetu jest m.in. IESE Business School.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Fernando Ocáriz Braña (ur. 27 października 1944 w Paryżu) – kapłan, katolicki teolog, konsultor Kongregacji Nauki Wiary. Od 23 stycznia 2017 prałat Prałatury personalnej Opus Dei.

  John L. Allen, Jr. (ur. 1965) – dziennikarz specjalizujący się w sprawach Kościoła katolickiego. Od sierpnia 1997 jest korespondentem National Catholic Reporter (USA) oraz komentuje wydarzenia z Watykanu dla CNN i NPR.Teolog – specjalizacja akademicka, której tematem jest systematyczne, wykorzystujące metody filozoficzne, historyczne i in., studium objawionych prawd religijnych dotyczących Boga oraz Jego relacji do świata, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum - wiara szukająca zrozumienia. Najczęściej związana z chrześcijaństwem. Poprzez zapożyczenie, czasem teologami nazywa się nauczycieli innych religii, jak judaizm czy islam.

  Rys biograficzny[ | edytuj kod]

  Skończył fizykę na Uniwersytecie w Barcelonie (1966), a następnie w 1969 studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W 1971 uzyskał stopień Doktora teologii na Uniwersytecie Nawarry. W tym samym roku w dniu 15 sierpnia Marcelo González Martín udzielił mu w Madrycie święceń kapłańskich. Od 1984 był profesorem zwyczajnym teologii fundamentalnej i dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.

  Od 1986 jest konsultorem różnych organizmów Kurii Rzymskiej: Kongregacji Nauki Wiary (od 1986), Kongregacji ds. Duchowieństwa (od 2003) oraz Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji (od 2011). Według Johna Allena jest jednym z głównych autorów Dominus Iesus.

  Wikariuszem Generalnym Prałatury Opus Dei został 23 kwietnia 1994. 9 grudnia 2014 został mianowany Wikariuszem Pomocniczym.

  Kongregacja Nauki Wiary (tłumaczona także jako Kongregacja Doktryny Wiary lub Kongregacja ds. Wiary) – najstarsza z dziewięciu kongregacji Kurii Rzymskiej.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W 2009 został mianowany jednym z trzech członków uczestniczących z ramienia Stolicy Apostolskiej w rozmowach z lefebrystami.

  23 stycznia 2017 mianowany przez papieża Franciszka prałatem Opus Dei.

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Sobre Dios, la Iglesia y el Mundo, Wyd. Rialp, Madryt 2013
 • God as Father, Scepter 1998
 • Delimitación del concepto de tolerancia y su relación con el principio de libertad, Scripta Theologica 27 (1995) 865-884
 • El Beato Josemaría Escrivá de Balaguer y la teología, Scripta Theologica 26 (1994) 977-991
 • The Mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology, textbook, Four Courts Press, Blackrock 1994
 • Vocazione alla santità in Cristo e nella Chiesa, Ateneo Romano della Santa Croce. Santità e mondo. Atti del Convegno teologico di studio sugli insegnamenti del beato Josemaría Escrivá (Rzym, 1993) Citta del Vaticano 1994, 27-42
 • Dichiarazione Mysterium Ecclesiae, 24.06.1973: testo e commenti, Congregazione per la dottrina della fede, commenti F. Ocáriz, S. Nagy, Lib. Ed. Vat., Vaticano 1993
 • L' Opus Dei nella Chiesa, ecclesiologia, vocazione, secolarietà; Red. P. Rodríguez, F. Ocáriz, J.L. Illanes, Casale Monferrato 1993
 • La Revelación en Cristo y la consumación escatológica de la historia y del cosmos, w: Izquierdo, C.; Alviar, J. J.; Balaguer, V.; González-Alió, J. L.; Pons, J. M.; Zumaquero, J. M. (Wyd.), Dios en la palabra y en la historia. XIII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona 1993, 377-385
 • La vocación al Opus Dei como vocación en la Iglesia, w: El Opus Dei en la Iglesia: introducción eclesiológica a la vida y el apostolado del Opus Dei, Pedro Rodriguez, Fernando Ocáriz, José Luis Illanes, Rialp, Madrid 1993, p.135-198
 • Questioni di teologia fondamentale, Ateneo Romano della Santa Croce, Rzym 1993
 • Questioni su tradizione e magistero, dispense ad uso degli studenti, Ateneo Romano della Santa Croce, Rzym 1993
 • Vivir como hijos de Dios. Estudios sobre el Beato Josemaría Escrivá, Wyd. Eunsa, Pamplona 1993
 • El Opus Dei en la Iglesia, Wyd. Rialp, Madryt 1993
 • Sul primato teologico della S. Scrittura secondo S. Tom. d'Aquino, w: Storia del tomismo (fonti e riflessi), Atti del IX Congresso tomistico internazionale, Lib. Ed. Vat., Vaticano 1992, s. 7-12
 • Teologia Fondamentale I, Ateneo Romano della Santa Croce, Rzym 1992
 • Il prelato dell'Opus Dei è vescovo: significato ecclesiale e teologico dell'ordinazione, Studi Cattolici 35 (1991) 22-29
 • Teologia Fondamentale (Prima Parte), Rzym 1991
 • El misterio de Jesucristo. Lecciones de cristología y soteriología, EUNSA, Pamplona 1991; 1993
 • Tomás de Aquino, también hoy, resp. C. Fabro, F. Ocáriz, C. Vansteenkiste, A. Livi, Ed. Universidad de Navarra, ed. 2: Pamplona 1990
 • La competenza del Magistero della Chiesa «in moribus», in: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia Università Lateranense. Centro Accademico Romano della Santa Croce Università di Navarra, «Humanae Vitae» 20 Anni Dopo. Atti del II Congresso Internazionale di Teologia Morale (Roma, 9-12 novembre 1988), Mediolan 1989, p. 125-138
 • La nota teologica dell'insegnamento dell'«Humanae vitae» sulla contraccezione, Anthropotes 4 (1988) 25-44
 • María y la Trinidad, Scripta Theologica 20 (1988) 771-798
 • La mediazione materna (Riflesisone teologica sull'Enc. Redemptoris Mater), Romana III/5 (1987) 311-319
 • La filiacion divina, realidad central en la vida y en la enseñanza de Mons. Escrivá de Balaguer, w Mons. Escrivá de Balaguer y el Opus Dei: en el 50 aniversario de su fundación, ed.2: Pamplona 1985 Scripta Theologica 13 (1981) 513-552
 • Partecipazione dell' essere e soprannaturale, w: Essere e libertà, Studi in onore di Cornelio Fabro, Rimini 1984, S. 141-154
 • Lo Spirito Santo e la libertà dei figli di Dio, w: Atti del Congresso Internazionale di Pneumatologie, Lib. Ed. Vaticana 1982, 1239-1251
 • La elevación sobrenatural como re-creación en Cristo, w: AA. VV., Prospettive Teologiche Moderne, Libreria Edtrice Vaticana 1981, (Atti del'VIII Congresso Tomistico Internationale; Studi Tomistici, 13), 281-292
 • El marxismo: teoría y prática de una revolución, ed. 5: Madryt 1980
 • Perspectivas para un desarrollo teologico de la participacion sobrenatural y de su contenido esencialmente Trinitario, w: "Atti del Congresso Internazionale" n. 3 Neapol 1979, 183-193
 • Amor a Dios, amor a los hombres, ed.4: Madryt 1979
 • Filiación divina, GranEncRialp X (1979) 116-118
 • Il Marxismo: ideologia della rivoluzione, Ares, Mediolan 1977
 • Introducción al marxismo, Prensa española, EMESA, Barcelona 1976
 • La Santisima Trinidad y el Misterio de muestra Deificacion..., Scripta Theologica 6 (1974) 363-390
 • Hijos de Dios en Cristo. Introduccion a una teología de la participación sobrenatural, Pamplona 1972
 • Hijos de Dios en Cristo, Pamplona 1969
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji (łac. Pontificium Consilium de Nova Evangelizatione Promovenda) jest jedną z dykasterii Kurii Rzymskiej działających przy Stolicy Apostolskiej. Zadaniem Rady jest promowanie odnowionej ewangelizacji w krajach, które już usłyszały pierwsze głoszenie wiary i gdzie od wieków istnieją Kościoły, lecz teraz doświadcza się "postępującej sekularyzacji społeczeństwa i swoistego zaniku wrażliwości na Boga". Zajmuje się studiowaniem możliwości używania nowych form komunikacji jako instrumentów "nowej ewangelizacji". Na mocy motu proprio Fides per doctrinam Papieska Rada ds. nowej Ewangelizacji:Uniwersytet Barceloński, UB, kat. Universitat de Barcelona - uczelnia mieszcząca się w Barcelonie, Katalonia. Jej wydziały znajdują się w różnych częściach miasta. Uczelnia ta wchodzi w skład Grupy Coimbra.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Kongregacja ds. Duchowieństwa (Congregatio pro Clericis) – wchodzi w skład aparatu administracyjnego Kurii Rzymskiej i jest jedną z dziewięciu kongregacji działającej przy Stolicy Apostolskiej. Od 2013 roku funkcję prefekta pełni arcybiskup Beniamino Stella. Zadaniem kongregacji jest sprawowanie opieki nad wszelkimi sprawami dotyczącymi duchowieństwa katolickiego oraz sprawowaniem pieczy nad synodami. Zajmuje się głównie powołaniami, dyscypliną wśród księży oraz sekularyzacją kapłanów, którzy pragną opuścić stan kapłański. 16 stycznia 2013 Benedykt XVI listem apostolskim Ministrorum institutio – Formacja duchownych – przeniósł z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych. Do tej dykasterii przeniesione zostało także Papieskie Dzieło Powołań Kapłańskich, działające dotąd przy Kongregacji Edukacji Katolickiej.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  27 października jest 300. (w latach przestępnych 301.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 65 dni.
  Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X (łac. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX, pot. lefebryści lub lefebvryści, rzadko piusowcy, czasem lasandryści) – katolickie, suspendowane stowarzyszenie życia apostolskiego. W szerszym znaczeniu obejmuje także osoby świeckie popierające cele ruchu. W 2010 roku Bractwo zrzeszało 529 księży i posiadało 750 kaplic w 63 krajach na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Prowadziło także dwie szkoły wyższe, 90 szkół oraz 7 domów starców. W tym czasie w sześciu seminariach duchownych Bractwa (Ecône w Szwajcarii, Flavigny-sur-Ozerain we Francji, Goulburn w Australii, Winona w USA, La Reja w Argentynie oraz Zaitzkofen w Niemczech) do posługi kapłańskiej przygotowywało się ponad 201 mężczyzn. Obecnym przełożonym FSSPX jest bp Bernard Fellay.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.