• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ferenc Mádl

  Przeczytaj także...
  Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora.Węgierska Akademia Nauk (WAN) węg: Magyar Tudományos Akadémia (MTA) – jej inicjatorem i założycielem był hrabia István Széchenyi, który w roku 1825 na założenie towarzystwa naukowego przeznaczył roczny dochód swoich dóbr. Za jego przykładem poszli liczni inni węgierscy arystokraci i posłowie. Celem towarzystwa było krzewienie nauki, kultury i sztuki w języku węgierskim. Obecna nazwa (Węgierska Akademia Nauk) pochodzi z 1845, a neorenesansowy gmach obecnej siedziby głównej z 1865 roku. Jednym z priorytetowych celów wydziału lingwistycznego akademii jest regulowanie języka węgierskiego.
  Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE – węgierska szkoła wyższa z siedzibą w Budapeszcie, która rozpoczęła działalność w 1635 roku.

  Ferenc Mádl (wym. [fɛrɛnts maːdl]; ur. 29 stycznia 1931 w Bánd, zm. 29 maja 2011 w Budapeszcie) – węgierski polityk, prezydent Republiki Węgier urzędujący od 4 sierpnia 2000 do 5 sierpnia 2005.

  Życiorys[]

  Urodził się w wiosce Bánd w komitacie (węgierski odpowiednik województwa) Veszprém. Uczęszczał na Uniwersytet Janusa Pannoniusa w miejscowości Pécs, a następnie studiował na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa (węg. Eötvös Loránd Tudományegyetem, skrót: ELTE) w Budapeszcie, gdzie w 1955 uzyskał dyplom. W latach 1961-1965 kontynuował naukę na Wydziale Międzynarodowego Prawa Porównawczego w Strasburgu. W 1964 został kandydatem Nauk Prawnych, a w 1974 uzyskał stopień doktora. Temat dysertacji Ferenca Mádla to: „Przedsiębiorstwo oraz współzawodnictwo gospodarcze w prawie europejskiej integracji gospodarczej". Przez 10 lat pracował w Węgierskiej Akademii Nauk (węg. Magyar Tudományos Akadémia, skrót: MTA) w Instytucie Prawa i Administracji. Od 1971 prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji na ELTE. W 1973 został nauczycielem akademickim. Od 1987 był korespondencyjnym, a od 1993 r. członkiem zwyczajnym Węgierskiej Akademii Nauk. Jest autorem 20 książek naukowych oraz ponad 200 publikacji nie tylko w języku węgierskim. Doktor honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2006).

  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.

  Od 23 maja 1990 do 22 lutego 1993, gdy premierem był József Antall, Ferenc Mádl pełnił funkcję ministra bez teki odpowiedzialnego za politykę naukową. Następnie do 15 lipca 1994 był ministrem do spraw kultury i oświaty. Odegrał zdecydowaną rolę w ramach krajowego szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz w opracowywaniu regulacji prawnych, które ich dotyczą.

  Budapeszt (węg. Budapest; przymiotnik: budapeszteński) – stolica i największe miasto Węgier, położone w północnej części kraju, nad Dunajem. Formalnie stworzony został w latach 1872-73 z trzech połączonych ze sobą miast: Budy i Óbudy na prawym brzegu Dunaju (geograficznie – Średniogórze Zadunajskie) oraz Pesztu – na lewym (geograficznie – Średniogórze Północnowęgierskie i Wielka Nizina Węgierska).Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  6 czerwca 2000 Ferenc Mádl został wybrany przez zgromadzenie narodowe na prezydenta Węgier.

  Był żonaty, miał syna i troje wnucząt.

  Ważniejsze publikacje[]

 • A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében (1964)
 • Az Európai Gazdasági Közösség joga (1974)
 • Összehasonlító nemzetközi magánjog (1978)
 • The Law of Transactions (1982)
 • A külgazdaság és a nemzetközi beruházások joga (1988)
 • State and Economy in Transformation (1997)
 • EU Integration Process – Enlargement and Institutional Reforms (1997)
 • Magyar nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (wspólnie z Lajosem Vékásem, 1985–2004, 8 Edition)
 • Az európai örökség útjain (1995)
 • Állam és gazdaság – Forradalom a jog útján a közép- és kelet-európai országokban (1997)
 • Quo vadis, Európa? (2004)
 • Ordery, odznaczenia i wyróżnienia[]

 • Krzyż Wielki z Łańcuchem Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (ex officio, 2000)
 • Krzyż Wielki Legii Honorowej (Francja, 1999)
 • Order Orła Białego (Polska, 2001)
 • Order za Wybitne Zasługi (Słowenia, 2005)
 • Nagroda Széchenyiego (węg. Széchenyi Díj, 15 marca 1999) za uznaną na arenie międzynarodowej pracę naukową w dziedzinie prawa europejskiego, Prawa Międzynarodowego Publicznego oraz Międzynarodowego Prawa Handlowego, a także za działalność dotyczącą kształcenia akademickiego.
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Ferenc Mádl w serwisie Wprost
 • Słowenia, Republika Słowenii (słoweń. Slovenija, Republika Slovenija) – państwo położone w Europie Środkowej, posiadające dostęp do Morza Adriatyckiego. Słowenia należy do NATO od 29 marca 2004, jest też członkiem UE od 1 maja 2004 roku.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Samogłoska otwarta przednia niezaokrąglona - typ samogłoski spotykany w językach naturalnych. Symbol, który przedstawia ten dźwięk w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym i X-SAMPA, to a (zwykłe a).
  Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.
  Order Zasługi (węg. Magyar Érdemrend) – wysokie węgierskie odznaczenie państwowe, nadawane pod nazwą Krzyż Zasługi w latach 1922-1935, w latach 1935-1945 i od 1991 jako order. Występuje w dwóch kategoriach: cywilnej i wojskowej.
  Iloczas – zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek. W niektórych językach iloczas różnicuje znaczenie wyrazów. W metryce antycznej iloczas był podstawą organizacji metrum wierszowego.
  Komitat (z łac. commitatus; węg. megye, chorw. županija, słowacki župa) - jednostka administracyjna I rzędu w podziale administracyjnym Węgier oraz Chorwacji, odpowiadająca polskiemu województwu.
  József Antall (ur. 8 kwietnia 1932 w Budapeszcie, zm. 12 grudnia 1993 tamże) – polityk węgierski, działacz opozycyjny, uczestnik tzw. Trójkątnego Stołu (odpowiednika polskiego Okrągłego Stołu), pierwszy premier demokratycznych Węgier; syn Józsefa Antalla seniora – węgierskiego polityka, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.
  Legia Honorowa, Order Narodowy Legii Honorowej (fr. L’Ordre national de la Légion d’honneur) – najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie. Legia nadawana jest zarówno cywilom, jak i wojskowym, kobietom i mężczyznom, także cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w życiu wojskowym i cywilnym. Motto orderu to Honneur et Patrie (fr. Honor i Ojczyzna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.