• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Femto

  Przeczytaj także...
  Przedrostek, prefiks – w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych. Wyraz może nie posiadać żadnego prefiksu, może posiadać jeden lub więcej prefiksów.Femtosekunda (symbol: fs ) to jednostka podwielokrotna (ułamkowa) jednostki czasu - sekundy w układzie SI, równa jednej biliardowej części sekundy.
  Femtometr (symbol: fm, fermi) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jeden femtometr równa się 10 m. W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-15 m oznaczający 0,000 000 000 000 001 × 1 m.

  Femtoprzedrostek jednostki miary o symbolu f oznaczający mnożnik 0,000 000 000 000 001 = 10 (jedna biliardowa).

  Litr (skrót l, L) – pozaukładowa jednostka objętości. W przeliczeniu na jednostki SI 1 l = 1/1000 m³ = 1 dm³. Biliard – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 = 10. Termin biliard jest stosowany w nazewnictwie liczebników w skali długiej i nie ma swojego odpowiednika w skali krótkiej.

  Przykładowe zastosowania[ | edytuj kod]

 • fm – femtometr
 • fs – femtosekunda
 • fl – femtolitr
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • femtokomórka
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Encyklopedia PWN w trzech tomach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 609. ISBN 83-01-12702-3.
  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.Femtokomórka (ang. femtocell) to rodzaj niewielkiego nadajnika telefonii komórkowej zapewniającego użytkownikowi domowemu lub biurowemu dostęp do usług sieci 3G lub 4G. Nadajnik ten łączy się z siecią operatora telefonii komórkowej za pomocą sieci internetowej zapewniając przedłużenie w swoim bliskim otoczeniu sygnału radiowego operatora komórkowego. Stacje femto uproszczono i zaprojektowano w taki sposób, aby użytkownik mógł samemu, bez większych przeszkód uruchomić je np. w swoim domu. Łączy w sobie wiele funkcji, dotychczas rozproszonych, w kilku elementach sieci telekomunikacyjnych. Występuje w nomenklaturze telekomunikacyjnej zdefiniowanej przez 3GPP jako Home Node B, w skrócie HNB (wersja 3G), oraz Home enhanced NodeB, w skrócie H(e)NB (w wersji 4G).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.