• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Felin - Lublin

  Przeczytaj także...
  Krzysztof Jan Żuk (ur. 21 czerwca 1957 w Krasnymstawie) – polski ekonomista, samorządowiec, prezydent Lublina, były wiceminister skarbu państwa.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  W 1169 Andrzej I Bogolubski opanował Kijów uzyskując tym samym tytuł wielkiego księcia. Odmiennie od swoich poprzedników, również ojca, nie przeniósł do tego miasta swej stolicy lecz po złupieniu Kijowa osadzał tam swoich krewnych jako podległych książąt. Centrum swego księstwa pozostawił Włodzimierz, który odtąd stał się stolicą wielkiego księstwa.

  Felin – dzielnica mieszkaniowa i akademicka położona we wschodniej części Lublina przy trasie do Świdnika.

  Historia[]

  Początkowo na terenie dzisiejszej dzielnicy Felin powstał folwark utworzony z części dóbr królewskich Tatary, które cesarzowa Katarzyna II nadała hrabiemu Adamowi Ożarowskiemu. Później właścicielem terenów był Emanuel Graf, który nadał folwarkowi nazwę od imienia swojej żony Feliksy. W 1897 roku Felin przeszedł w ręce Erazma Plewińskiego, który w 1913 przekazał majątek Lubelskiemu Towarzystwu Rolniczemu. W czasie II wojny światowej dobra należały do oficera niemieckiego.
  W latach 1939-45 funkcjonował tu majątek doświadczalny specjalizujący się w hodowli drobiu i koni

  Erazm Plewiński – lubelski ziemianin, właściciel majątku Felin. Ziemie te nabył w roku 1897 od Wandy Brzozowskiej, która to nabyła go od Emanuela Grafa. W roku 1913 zapisał Lubelskiemu Towarzystwu Rolniczemu 10 tys. rubli oraz 328 morgów 240 prętów gruntu w majątku Felin, z przeznaczeniem na zorganizowanie szkoły i kursów rolniczych dla miejscowej ludności, pozostawiając sobie prawo do zamieszkiwania w majątku. Dzięki osiągniętym z tego tytułu dochodom Towarzystwo już rok później mogło zakupić od Henryka Wiercieńskiego parcelę ziemską Kijany-Dwór (obecnie część Kijan) o powierzchni 49 morgów 186 prętów i z gotowymi budynkami gospodarczymi i mieszkalnymi. Utworzona w ten sposób szkoła przetrwała do dziś jako Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.Świdnik – miasto i gmina w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, ok. 10 km na wschód od centrum Lublina.

  Po wyzwoleniu w 1944 r. w majątku swoją siedzibę miał Polski Sztab Partyzancki zarządzający działalnością polskich komunistycznych oddziałów partyzanckich na terenach okupowanych przez Niemców.

  Po 1945 roku majątek upaństwowiono i przekazano Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej, a później Akademii Rolniczej (obecnemu Uniwersytetowi Przyrodniczemu).

  Prekursorem dzielnicy stało się Osiedle Felin, które w czasie intensywnej rozbudowy zyskało nazwę Osiedla Jagiellońskiego. Obecny swój kształt dzielnica zyskała na mocy Uchwały Rady Miasta nr 896/XXXVIII/2006 z dnia 23-02-2006r, określającej granice od wschodu -wschodnia granica miasta, od południa -Droga Męczenników Majdanka, od zachodu ul. Lucyny Herc i od strony północnej tereny PKP.

  Katarzyna II Wielka (ur. 2 maja 1729 w Szczecinie – zm. 17 listopada 1796 w Petersburgu) – księżniczka anhalcka Zofia Fryderyka Augusta, , żona wielkiego księcia, później cesarza rosyjskiego Piotra III, a po dokonaniu zamachu stanu samodzielna cesarzowa Rosji w latach 1762-1796. Podziwiana przez zachodnich filozofów za mądrość, umiłowanie wiedzy i sprzyjanie oświeceniu, nazywana przez nich „Semiramidą Północy”, w rzeczywistości rządziła niezwykle twardą ręką. Zezwoliła szlachcie na handel chłopami i zsyłanie buntowników na Syberię, krwawo stłumiła bunty kozackie i chłopskie. Uczestniczyła w rozbiorach Polski.Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – (daw. Akademia Rolnicza w Lublinie) uczelnia państwowa o charakterze agrokulturalnym utworzona w 1955 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza.

  Na Felinie swoją siedzibę ma Uniwersytet Przyrodniczy. Obok obiektów dydaktycznych i akademików Manhattan i Broadway znajdują się pola doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego. W bezpośrednim sąsiedztwie w okresie PRL wybudowano zajezdnię autobusową MPK.

  24 września 2007 roku Prezes Rady Ministrów RP podpisał rozporządzenie rozszerzające granice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Tak powstała położona w północno wschodniej części dzielnicy Podstrefa Lublin gromadząca na swoim terenie szereg inwestorów. Powstało tam między innymi Centrum Ekspedycyjno–Rozdzielcze Poczty Polskiej na ścianę wschodnią (tzw sortownia Poczty Polskiej).

  Obwodnica Lublina – powstająca obecnie droga ekspresowa przebiegająca na zachód, północ i wschód od Lublina oraz odcinek Sielce koło Kurowa - Lublin po nowym przebiegu w stosunku do istniejących obecnie dróg krajowych dochodzących do miasta. W skład inwestycji wchodzi również przebudowa istniejącej dwujezdniowej drogi krajowej Lublin - Piaski do standardu ekspresowej, która łączy się z ekspresową obwodnicą tego miasta wybudowaną w 2004 roku. Wszystkie te odcinki (z wyjątkiem Zachodniej Obwodnicy Lublina) wykonywane są w tym samym czasie, więc całość ujęto jako Obwodnica Lublina. 25 stycznia 2011 roku Rada Ministrów podjęła decyzję, że lubelska obwodnica znajdzie się na liście zadań priorytetowych „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.

  Od 2007 do 2013 roku na Os. Jagiellońskim wybudowano łącznie 8 bloków mieszkalnych (TBS), powstał supermarket "Stokrotka" i przedłużono drogę Zygmunta Augusta. Odremontowano ulice Doświadczalną i Męczenników Majdanka.

  W 2013 roku osiedle zyskiwało na komunikacji oraz w planach rozwoju. Rozpoczęto budowę nowej zajezdni MPK. Na ulicach: Doświadczalnej, Drodze Męczenników Majdanka została zawieszona trakcja trolejbusowa oraz stworzono linię trolejbusową 758 - dojeżdżającą na dodatkowym silniku spalinowym, do osiedla z pętli na Majdanku. Po upływie roku linia 758 została zlikwidowana, a zamiast niej kursowały trolejbusy: 158, 156, oraz 153 (tą ostatnią na ulicę Pancerniaków). Powstały plany budowy Obwodnicy Lubelskiej, która miała by powstać za Euro-Parkiem .

  W 2014 roku ówczesny prezydent - Krzysztof Żuk i Euro-Park Mielec podpisali umowę o rozbudowę Specjalnej Strefy Ekonomicznej o ulice: Erazma Plewińskiego, Wilhelma Hessa, Braci Krausse, Ludwika Spiessa oraz Rondo Przemysłowców Lubelskich. Jeszcze w tym samym roku w dzielnicy budowę rozpoczęły dwa osiedla - ,,Osiedle Europejskie" (na wschód od Os. Jagiellońskiego) oraz ,,Nowy Felin" (na południe od Os. Jagiellońskiego). Oba budowane przez prywatnych developerów. Wybudowano Obwodnicę Lublina. W całym mieście (również na Felinie) postawiono wypożyczalnie rowerów (LRM). TBS rozpoczął budowę 2 bloków oraz wybudowano 2 bloki komunalne przy ulicy Zygmunta Augusta. Z kolei przy ulicach Plewińskiego i Pancerniaków trwały prace budowlane przy nowej, dużej zajezdni MPK.

  Dziś osiedla na Felinie są cały czas rozwijane. W planach jest budowa kilku dróg na Os. Europejskim, rozbudowa szkoły podstawowej na Os. Jagiellońskim, budowa gimnazjum, parku, rozbudowywana jest, również parafia na osiedlu. A zróżnicowanie zabudowań z lat 1945-2002 , 2002-2006, 2006-2014, jest w dużym stopniu zauważalne, dlatego też mieszkańcy dzielnicy mają lokalną nazwę dla poszczególnych części ("Stary Felin" , "Felin" i "Nowy Felin").

  Z uwagi na tendencje budownictwa mieszkaniowego w Lublinie dzielnica Felin stanowi dla deweloperów jest jedną z bardziej atrakcyjnych dzielnic miasta (tanie mieszkania, bliskość granicy administracyjnej miasta, dobra sieć drogowa).

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.