• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Feliks Gniewosz  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Nowosielce (dawn. Nowosielce-Gniewosz) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Zarszyn, nad potokiem Pielnica.Włodzimierz Truskolaski (ur. 22 marca 1858 w Płonnej, zm. 11 lutego 1906 w Krakowie) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji VIII kadencji, marszałek rady powiatu sanockiego, właściciel dóbr.

  Feliks Gniewosz z Oleksowa herbu Rawicz (ur. 13 stycznia 1836, zm. 19 czerwca 1897 w Nowosielcach) – właściciel dóbr ziemskich, podkomorzy i szambelan Jego Cesarskiej i Królewskiej Apostolskiej Mości, prezes rady powiatowej i marszałek rady powiatu sanockiego, porucznik ułanów, powstaniec styczniowy.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Tablica upamiętniająca sodalisów mariańskich w bazylice starowiejskiej
  Kamień pamiątkowy w Nowosielcach

  Pochodził z rodu małopolskiego sięgającego 1410. Urodził się jako syn Wiktora Gniewosza (właściciela dóbr Nowosielce, Gniewosz, Tokarnia, Karlików) i Łucji (1802-1894), córki Sebastiana Ostaszewskiego. Jego braćmi byli Edward Gniewosz (1822-1906, poseł na Sejm Krajowy i do Rady Państwa), gen. Zygmunt Gniewosz (ur. 1827, szambelan cesarski), Władysław Gniewosz (ur. 1829, podkomorzy, szambelan cesarski).

  Stanisław Anzelm Wojciech Gniewosz herbu Rawicz (ur. 22 kwietnia 1834 w Pielni, zm. 10 maja 1906 we Lwowie) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji, właściciel dóbr.Jerzy Sewer Teofil Dunin-Borkowski herbu Łabędź (ur. 1 października 1856 w Dubiecku, zm. 23 października 1908 w Młyniskach) – hrabia, heraldyk, działacz społeczny, polityk, ziemianin.

  Brał udział w powstaniu styczniowym 1863. Pod koniec XIX wieku był właścicielem tabularnym dóbr we wsi Nowosielce. W 1893 był właścicielem posiadłości tabularnej dóbr: Karlików, Tokarnia, Wisłok Wielki (częściowo), Wola Piotrowa. Po śmierci matki w 1894 został dziedzicem majątku Nowosielce (jego bracia zrzekli się praw do dziedzictwa aby pozostało w całości przy jednym z nich).

  Tokarnia – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Bukowsko na Pogórzu Bukowskim.Rada Państwa (niem. Reichsrat) – istniejący w latach 1861–1918 dwuizbowy parlament austriacki, od 1867 obejmujący wyłącznie austriacką część monarchii austro-węgierskiej – tzw. Przedlitawię.

  17 października 1868 został mianowany c. k. podkomorzym Jego Ces. Kr. Apost. Mości (przyrzeczenie złożył 24 kwietnia 1869). Był członkiem Rady c. k. powiatu sanockiego: wybierany z grupy większych posiadłości, był zastępcą członka wydziału powiatowego (1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884), w miejsce Zenona Słoneckiego 1 lipca 1885 został prezesem (marszałkiem) wydziału powiatowego i pełnił to stanowisko (1885, 1886, 1887), także po wyborach w 1888, później wybrany z grupy gmin wiejskich i pełnił stanowisko prezesa wydziału powiatowego (1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896), wybrany ponownie wyborach w grudniu 1896 z grupy gmin miejskich oraz w lutym 1897 na prezesa wydziału powiatowego, sprawował to stanowisko do końca życia w połowie 1897, po czym został zastąpiony przez Włodzimierza Truskolaskiego.

  Wisłok Wielki – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza. Wieś lokowana w II poł. XIV wieku, na zachodnim stoku pasma Bukowicy, nad rzeką Wisłok.Sejm Krajowy – istniejący w Galicji w latach 1861–1918 organ przedstawicielski, kompetentny w niektórych sprawach wewnętrznych Galicji (gospodarka, oświata i kultura).

  Był prezesem rady nadzorczej Powiatowego Towarzystwa Zaliczkowego w Sanoku. W Nowosielcach utworzył sądy polubowne oraz samopomoc. Był członkiem członkiem rady nadzorczej Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie. Był członkiem rady oddziału sanocko-lisko-brzozowskiego Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego oraz delegatem tegoż. Jako właściciel tabularny został wylosowany jako przysięgły główny sądu przysięgłych w Przemyślu.

  Rawicz (Rawa, Ursyn, Ursowic, Panna na niedźwiedziu, Miedźwiada, Miedźwioda, Niedźwiada, Niedźwiadek, Niedźwieda, Niedźwioda, Rawic, Rawita) – polski herb szlachecki, noszący zawołanie Rawa. używany zarówno w Królestwie, jak i na Litwie, Rusi i w Rosji. Według pierwszej wersji, początkowo przysługiwał jakoby polskim potomkom czeskich Wrszowców, druga (według Kaspra Niesieckiego "lepsza") wersja podaje, że bardziej prawdopodobne jest polskie (jeszcze z czasów pogańskich) pochodzenie rodów posługujących się herbem Rawicz.Sodalicja Mariańska (Kongregacja Mariańska, łac. Congregatio Mariana) – katolickie stowarzyszenie świeckich, którego celem było łączenie życia chrześcijańskiego ze studiami. Sodalicja powstała w środowisku studentów Rzymu. Jej inicjatorem był Jan Leunis SJ.

  29 października 1891, w uznaniu zasług dla miasta Sanoka, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka (w tym samym dniu ten tytuł otrzymał także Stanisław Gniewosz). Ponadto otrzymał honorowe obywatelstwa Rymanowa i Bukowska.

  Jego żoną była Izydora, z którą miał syna Wiktora (1879-1921, oficer i spadkobierca dóbr rodzinnych) oraz córkę (ur. 1880).

  Feliks Gniewosz zmarł 19 czerwca 1897 w Nowosielcach. 21 czerwca 1897 został pochowany przy cerkwi grecko-katolickiej w Nowosielcach.

  Edward Zając (ur. 1929 w Tarzymiechach) – polski historyk, archiwista, wbyły dyrektor i kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku, wyróżniony Nagrodą Rady Miasta Sanoka za popularyzację wiedzy historycznej o Sanoku w 1997.Zenon Słonecki (1842-1912) – naczelnik obwodu sanockiego w powstaniu styczniowym, poseł do Sejmu Krajowego Galicji III, IV, V i VI kadencji (1870-1895), właściciel dóbr Jurowce.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wola Piotrowa – wieś w gminie Bukowsko, powiecie sanockim, województwie podkarpackim, przy drodze z Bukowska do Kulasznego.
  Tadeusz Zygmunt Pilat (ur. 8 września 1844 w Gumniskach koło Tarnowa, zm. 9 stycznia 1923 we Lwowie) - prawnik polski, specjalista prawa administracyjnego, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, poseł na galicyjski Sejm Krajowy, członek Akademii Umiejętności w Krakowie (późniejszej Polskiej Akademii Umiejętności).
  Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka – monografia historyczna dotycząca dziejów miasta Sanoka.
  Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.
  Sebastian Ostaszewski herbu Ostoja (ur. 19 stycznia 1755 w m. Bachórzec, zm. 3 maja 1826 we Wzdowie), syn Michała i Marii z Krynickich. Właściciel dóbr Wzdów i Jaćmierz w ziemi sanockiej. Brat Kazimierza (1756-1845) i Józefa (1765-1854). Ojciec Teofila (1807-1889).
  Bukowsko – wieś (w latach 1748-1946 miasto), siedziba gminy Bukowsko w powiecie sanockim województwa podkarpackiego. Leży nad potokiem Bukowiec oraz Sanoczek w dorzeczu Sanu, 16 km na południowy zachód od Sanoka, na Pogórzu Bukowskim. W latach 1975-1998 miejscowość należała do województwa krośnieńskiego.
  Stara Wieś – wieś w Polsce, w gminie Brzozów, powiecie brzozowskim, województwie podkarpackim, położona nad rzeką Stobnicą na Pogórzu Dynowskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.