• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Federacja Szwajcarskich Kościołów Protestanckich

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
  Federacja (łac. fœderatio – sprzymierzenie) – państwo składające się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw związkowych (np. stanów, krajów, prowincji, kantonów, landów), ale posiadających wspólny (federalny) rząd.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Federacja Szwajcarskich Kościołów Protestanckich (Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund, Fédération des Eglises protestantes de Suisse, Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera i Federaziun da las baselgias evangelicas da la Svizra - SEK-FEPS) – to federacja 26 kościołów protestanckich - 24 kościołów kantonalnych z tradycji kalwińskiej i dwóch wolnych kościołów (Free Church of Geneve i Ewangelicko-Metodystycznego Kościoła w Szwajcarii). Powstała w 1920 roku. SEK-FEPS nie narzuca kościołom prawd teologicznych, każdy kościół jest niezależny w sprawach teologicznych i formalnych. Jako jedno ciało prowadzi negocjacje z rządem federalnym i reprezentuje kościoły w stosunkach międzynarodowych. Poza Ewangelicko-Metodystycznym Kościołem w Szwajcarii, który obejmuje swoją działalnością cały kraj, kościoły członkowskie ograniczają swoje działanie do kantonów. Prezesem federacji jest Thomas Wipf.

  Kalwinizm, ewangelicyzm reformowany – jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich. Kalwinizm zaliczany jest do ewangelicyzmu historycznego, tj. wyznań wywodzących się wprost z reformacji. Dzieli się na trzy główne nurty: kościoły prezbiteriańskie, kościoły reformowane i kościoły kongregacjonalne.

  Lista kościołów[]

  Reformowane kościoły Szwajcarii
 • Reformierte Landeskirche Aargau
 • Evangelisch-reformierte Landeskirchen beider Appenzell
 • Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Basel-Landschaft
 • Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt
 • Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn
 • Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Freiburg
 • Église Protestante de Genève
 • Église Évangélique Libre de Genève
 • Evangelisch-Reformierte Landeskirche des Kantons Glarus
 • Evangelisch-reformierte Landeskirche Graubünden
 • Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons Luzern
 • Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel
 • Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden
 • Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden des Kantons Obwalden
 • Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen
 • Evangelisch-reformierte Kirche Kanton Schaffhausen
 • Evangelisch-reformierte Kantonalkirche Schwyz
 • Evangelisch-Reformierte Kirche im Kanton Solothurn
 • Chiesa evangelica riformata nel Ticino
 • Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau
 • Evangelisch-Reformierte Landeskirche Uri
 • Église Évangélique Réformée du canton de Vaud
 • Evangelisch-Reformierte Kirche des Wallis
 • Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich
 • Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde des Kantons Zug
 • Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz
 • Linki zewnętrzne[]

 • Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund / Fédération des Églises protestantes de Suisse
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.