• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Federacja Bibliotek Kościelnych "FIDES"

  Przeczytaj także...
  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.Z39.50 – protokół wyszukiwania i pobierania informacji z różnych baz danych, często oddalonych od komputera docelowego. Protokół ten jest zdefiniowany w standardzie ANSI/NISO Z39.50 oraz ISO 23950.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Federacja Bibliotek Kościelnych "FIDES" – stowarzyszenie oficjalnych przedstawicieli bibliotek, należących do Kościoła katolickiego w Polsce lub pozostających w całości lub w części pod jego nadzorem, erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski w 1995 roku. Głównym celem Federacji jest komputeryzacja i standaryzacja pracy bibliotek teologicznych. Federacja jest członkiem zwyczajnym BETH (Bibliotheques Européennes de Théologie).

  MAK - pakiet programów komputerowych służących do automatyzacji procesów bibliotecznych, a w szczególności do katalogowania zbiorów, stworzony przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, dystrybuowany w latach 1990–2012.Andrzej Siemieniewski (ur. 8 sierpnia 1957 we Wrocławiu) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy wrocławski od 2006.

  Historia[]

  Federacja Bibliotek Kościelnych "FIDES" rozpoczęła nieoficjalną działalność 23 września 1991 z inicjatywy ks. Krzysztofa Goneta – ówczesnego wicedyrektora Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Na naradzie przedstawicieli wiodących bibliotek kościelnych w Warszawie powołano do istnienia grupę inicjującą powstanie Federacji FIDES i zalecono bibliotekom wykorzystywanie jednolitego formatu danych katalogowych, opracowanego dla FIDES, w oparciu o format MARC BN. Zachęcono również do stosowania programu bibliotecznego MAK z Biblioteki Narodowej.

  Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie – uczelnia wyższa, w której przyszli księża (alumni), przygotowują się do posługi kapłańskiej w archidiecezji warszawskiej. Seminarium zostało afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Obecnym rektorem jest ks. dr Wojciech Bartkowicz.Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  W latach 1991-1995 zainstalowano program MAK w wielu bibliotekach kościelnych i przeprowadzono wiele szkoleń podstawowych i dla administratorów. Rozpoczęto przejmowanie danych z Przewodnika Bibliograficznego. Federacja jako pierwsza skumulowała dane z Przewodnika Bibliograficznego oraz zaczęła pobierać bieżące dane przez Internet. W tym czasie rozpoczęto też tworzyć katalog centralny bibliotek FIDES, który od 1993 jest widoczny w sieci Internet (w pierwszej fazie z komputera PLEARN na Uniwersytecie Warszawskim). Był to drugi w Polsce internetowy katalog biblioteczny po bazach danych Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. W 1994 Federacja wydała pierwszy CD-ROM z katalogiem centralnym oraz innymi własnymi bazami.

  BETH (fr. Bibliothèques européennes de théologie – Europejskie Biblioteki Teologiczne) – ekumeniczne stowarzyszenie założone w 1961, zarejestrowane w Nijmegen (Holandia), którego celem jest przyczynianie się do rozwoju bibliotek teologicznych w Europie oraz do współpracy między jego członkami.Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

  Po czterech latach działalności, 18 marca 1995, Federacja FIDES została oficjalnie erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski i otrzymała statut oraz osobowość prawną kościelną i państwową. Władzami Federacji są Zarząd, Komisja Rewizyjna i Walne Zgromadzenie. Walne zgromadzenia FIDES odbywają się co roku w siedzibach różnych bibliotek członkowskich. Także od 1995 wydawany jest półrocznik "FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych".

  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).PLEARN - podłączenie krajowej sieci komputerów akademickich w Polsce do sieci zagranicznej działające w latach 1990-2000.

  W latach 1999-2009 działało Biuro ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji FIDES, które m.in. organizowało szkolenia i zajmowało się serwisem programu MAK, opracowywało katalog centralny i udostępniało bazy danych FIDES w Internecie. Biuro prowadziło również prace przygotowawcze do konwersji baz danych FIDES do formatu MARC 21 oraz prace nad opracowaniem "Słownika słów kluczowych z teologii i nauk kościelnych". Od lipca 2003 roku FIDES posiada (i stale aktualizuje) pełną kopię kartoteki wzorcowych haseł formalnych NUKAT w postaci bazy programu MAK, a od 1 stycznia 2004 prowadzi dystrybucję CKHW dla bibliotek korzystających z baz MAK. W październiku 2004 Federacja stworzyła i uruchomiła multiwyszukiwarkę FIDKAR (katalog rozproszony bibliotek FIDES), opartą na protokole Z39.50. Oprogramowanie to zainstalowane w ponad 30 miejscach przyczynia się do rozwoju również innych sieci bibliotek (np. bibliotek publicznych). We wrześniu 2006 Federacja FIDES uruchomiła własną Bibliotekę Wirtualną, wykorzystującą oprogramowanie dLibra, wchodząc do sieci bibliotek cyfrowych w Polsce.

  Konferencja Episkopatu Polski (KEP) – instytucja zrzeszająca biskupów polskiej części Kościoła katolickiego, posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Warszawie.Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) — usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych takich jak czasopisma elektroniczne lub e-booki, a także zdigitalizowanych tradycyjnych publikacji papierowych, takich jak czasopisma, książki, mapy, zdjęcia itp.

  Od kwietnia 2011 rozpoczęto opracowywanie i udostępniono w Internecie Elektroniczną Bibliografię Nauk Teologicznych, tworzoną we współpracy z Biblioteką Narodową. Od lipca 2014 r. jest tworzony wspólny katalog bibliotek należących do Federacji. Do końca 2015 r. do katalogu włączyło się 12 bibliotek. Katalog i tworzące go biblioteki podjęły zarazem współpracę z katalogiem NUKAT. Katalog jest tworzony na bazie systemu informatycznego KOHA.

  CD-ROM (akronim ang. Compact Disc Read Only Memory) – tłoczona płyta kompaktowa zawierająca dane dostępne, ale nie modyfikowalne, w komputerze w formie pamięci masowej. Standard zapisu dowolnych danych binarnych został opracowany przez Sony i Philips w 1985 w tzw. Żółtej Księdze (ang. Yellow Book), będącej pierwszym rozszerzeniem standardu CD opisanego w Czerwonej Księdze (ang. Red Book).

  Konferencja Episkopatu Polski na 337. Zebraniu Plenarnym, obradującym w dniach 18-19 października 2006 w Warszawie, powierzyła funkcję Delegata KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych "FIDES" bp. prof. dr hab. Andrzejowi Siemieniewskiemu. Federacja w 2012 roku liczyła 84 członków, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych.

  Przewodniczący Federacji[]

 • 2001 - ks. Jerzy Witczak
 • 1994 - 2001 - ks. Jan Bednarczyk
 • 1991 - 1994 - ks. Tadeusz Stolz
 • Linki zewnętrzne[]

 • Federacja Bibliotek Kościelnych "FIDES"
 • Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych "FIDES" • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.