• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Federacja - organizacja społeczna

  Przeczytaj także...
  Federacja Anarchistyczna (FA) – polska federacja grup anarchistycznych. Istniejąca od 1988 roku (początkowo jako Międzymiastówka Anarchistyczna).Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.
  Federacja Bibliotek Kościelnych "FIDES" - stowarzyszenie oficjalnych przedstawicieli bibliotek, należących do Kościoła katolickiego w Polsce lub pozostających w całości lub w części pod jego nadzorem, erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski w 1995 roku. Głównym celem Federacji jest komputeryzacja i standaryzacja pracy bibliotek teologicznych. Federacja jest członkiem zwyczajnym BETH (Bibliotheques Européennes de Théologie).

  Federacja - mniej lub bardziej sformalizowany w swojej strukturze związek różnych organizacji społecznych, politycznych, zawodowych itp. Federacja łączy wspólnymi celami lecz nie wymusza tworzenia struktur "nadrzędnych". Federacja często nie posiadają osobowości prawnej, choć część federacji u swojego zarania "niesformalizowana", działa obecnie na zasadach stowarzyszenia (czyli posiada osobowość prawną i najczęściej numer w KRS).

  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych – jest niedochodowym stowarzyszeniem gmin i powiatów, w których funkcjonują młodzieżowe samorządy lokalne. Federacja wspiera działalność młodzieżowych samorządów lokalnych, które powstają od 1990 roku, tj. od chwili odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Ich celem jest partnerskie współuczestniczenie młodzieży w życiu społeczności lokalnej.

  Federacje w Polsce[]

 • Federacja Anarchistyczna
 • Federacja Bibliotek Kościelnych "FIDES"
 • Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych
 • Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
 • Federacja Zielonych GAJA • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.